הצבא דבק בפרקטיקה הפסולה של מעצרי לילה טראומטיים של קטינים בגדה המערבית: הפיילוט לזימון קטינים לחקירה נותר בתוקף אך נזנח בפועל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.02.2018
הצבא דבק בפרקטיקה הפסולה של מעצרי לילה טראומטיים של קטינים בגדה המערבית: הפיילוט לזימון קטינים לחקירה נותר בתוקף אך נזנח בפועל
הצבא דבק בפרקטיקה הפסולה של מעצרי לילה טראומטיים של קטינים בגדה המערבית: הפיילוט לזימון קטינים לחקירה נותר בתוקף אך נזנח בפועל
חרף ההגנות שמספקים המשפט הבינלאומי והחוק הישראלי לקטינים, מפר הצבא הישראלי באופן שיטתי את זכויותיהם של קטינים פלסטינים עצורים, הנחקרים ללא נוכחות הוריהם ואינם מורשים להיוועץ בעורך דין. המעצר עצמו הוא טראומטי. למרות שנהלי כוחות הביטחון מנחים לזמן קטינים לחקירה, תחת לעוצרם בבתיהם ולהביאם לחקירה, הרי אנשי כוחות הביטחון, כדרך קבע, מוציאים קטינים ממיטותיהם באישון לילה, זורעים בהלה בקרב בני המשפחה ומובילים את הילד, לא פעם כבול באזיקים וכשעיניו מכוסות, במסע מטלטל אל מקום החקירה – ללא ליווי הוריו, שכלל אינם יודעים לאן נלקח.

בשנת 2014 החל הצבא בהפעלת "פיילוט", לזימון קטינים פלסטינים מהגדה המערבית לחקירה, כחלופה למעצר לילי. מתשובות הצבא לגבי השנים 2014 ועד המחצית הראשונה של 2016, עלה בבירור, כי הפיילוט מיושם באופן חלקי ומצומצם ביותר; כך למשל, רק 29 קטינים זומנו לחקירה במחצית הראשונה של 2015 (הנתונים למחצית השניה של שנה זו "אבדו עקב נזקי שריפה") – זאת על אף שמאות קטינים נעצרים בגדה מדי שנה. כמו כן, חרף מספר הזימונים המועט, לא היה בידי הצבא אפילו הנתון הבסיסי של שיעור ההתייצבות לחקירה בפועל, ונראה היה כי הפיילוט נערך ללא בקרה או ניסיון להעריך את מידת האפקטיביות שלו. במענה מיום 6.11.2016 למכתבו התקיף של המוקד בעניין היישום המצומצם של הפיילוט, טען הצבא כי "מספר הזימונים לחקירה אשר ניתנו מאז תחילת יישומו של הפיילוט בפועל, מושפע מהנסיבות המיוחדות הקיימות בכל מעצר של קטין באזור יהודה והשומרון".

ביום 13.8.2017 פנה המוקד לצבא בבקשת חופש מידע נוספת, בעניין יישומו של הפיילוט מהמחצית השניה של 2016 ועד למועד המענה. בתשובתו מיום 30.1.2018 מסר הצבא כי "הנוהל הזמני בעניין זימון קטינים פלסטינים לחקירה עדיין בתוקף. יחד עם זאת, החל מהמחצית השנייה של 2016, הוצעו זימונים מועטים... לא עלה בידינו לאתר מידע מדויק בעניין מספר הזימונים שהוצאו החל מחודש יולי 2016". עוד מסר הצבא, כי "בימים אלה נבחנים הטעמים לשימוש המועט בנוהל, וכן השימוש בו מכאן והלאה".

הנתונים מראים שמלכתחילה, הפעיל הצבא את הפיילוט מן השפה ולחוץ, ללא כוונה אמיתית להפיק ממנו לקחים ולהשיג את המטרה של צמצום מעצרים ליליים של קטינים. אין פלא כי רק עתה, משהתברר מעל לכל ספק כי בפועל נזנח הפיילוט כמעט לחלוטין – הן בהיקף יישומו והן באיסוף הנתונים לגביו – מוצא הצבא לנכון לבחון את יישומו.
הדפסה הדפסה
שיתוף
חרף ההגנות שמספקים המשפט הבינלאומי והחוק הישראלי לקטינים, מפר הצבא הישראלי באופן שיטתי את זכויותיהם של קטינים פלסטינים עצורים, הנחקרים ללא נוכחות הוריהם ואינם מורשים להיוועץ בעורך דין. המעצר עצמו הוא טראומטי. למרות שנהלי כוחות הביטחון מנחים לזמן קטינים לחקירה, תחת לעוצרם בבתיהם ולהביאם לחקירה, הרי אנשי כוחות הביטחון, כדרך קבע, מוציאים קטינים ממיטותיהם באישון לילה, זורעים בהלה בקרב בני המשפחה ומובילים את הילד, לא פעם כבול באזיקים וכשעיניו מכוסות, במסע מטלטל אל מקום החקירה – ללא ליווי הוריו, שכלל אינם יודעים לאן נלקח.

בשנת 2014 החל הצבא בהפעלת "פיילוט", לזימון קטינים פלסטינים מהגדה המערבית לחקירה, כחלופה למעצר לילי. מתשובות הצבא לגבי השנים 2014 ועד המחצית הראשונה של 2016, עלה בבירור, כי הפיילוט מיושם באופן חלקי ומצומצם ביותר; כך למשל, רק 29 קטינים זומנו לחקירה במחצית הראשונה של 2015 (הנתונים למחצית השניה של שנה זו "אבדו עקב נזקי שריפה") – זאת על אף שמאות קטינים נעצרים בגדה מדי שנה. כמו כן, חרף מספר הזימונים המועט, לא היה בידי הצבא אפילו הנתון הבסיסי של שיעור ההתייצבות לחקירה בפועל, ונראה היה כי הפיילוט נערך ללא בקרה או ניסיון להעריך את מידת האפקטיביות שלו. במענה מיום 6.11.2016 למכתבו התקיף של המוקד בעניין היישום המצומצם של הפיילוט, טען הצבא כי "מספר הזימונים לחקירה אשר ניתנו מאז תחילת יישומו של הפיילוט בפועל, מושפע מהנסיבות המיוחדות הקיימות בכל מעצר של קטין באזור יהודה והשומרון".

ביום 13.8.2017 פנה המוקד לצבא בבקשת חופש מידע נוספת, בעניין יישומו של הפיילוט מהמחצית השניה של 2016 ועד למועד המענה. בתשובתו מיום 30.1.2018 מסר הצבא כי "הנוהל הזמני בעניין זימון קטינים פלסטינים לחקירה עדיין בתוקף. יחד עם זאת, החל מהמחצית השנייה של 2016, הוצעו זימונים מועטים... לא עלה בידינו לאתר מידע מדויק בעניין מספר הזימונים שהוצאו החל מחודש יולי 2016". עוד מסר הצבא, כי "בימים אלה נבחנים הטעמים לשימוש המועט בנוהל, וכן השימוש בו מכאן והלאה".

הנתונים מראים שמלכתחילה, הפעיל הצבא את הפיילוט מן השפה ולחוץ, ללא כוונה אמיתית להפיק ממנו לקחים ולהשיג את המטרה של צמצום מעצרים ליליים של קטינים. אין פלא כי רק עתה, משהתברר מעל לכל ספק כי בפועל נזנח הפיילוט כמעט לחלוטין – הן בהיקף יישומו והן באיסוף הנתונים לגביו – מוצא הצבא לנכון לבחון את יישומו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות