המוקד להגנת הפרט - רק 96 שעות לאחר מעצרו של צעיר פלסטיני, מסרו הרשויות למשפחתו היכן הוא מוחזק: בעקבות עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד בעניינו, נדרשות הרשויות להגיש לבית המשפט סיכום בדבר הפקת לקחים מהמקרה
חזרה לעמוד הקודם
20.02.2018

רק 96 שעות לאחר מעצרו של צעיר פלסטיני, מסרו הרשויות למשפחתו היכן הוא מוחזק: בעקבות עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד בעניינו, נדרשות הרשויות להגיש לבית המשפט סיכום בדבר הפקת לקחים מהמקרה

הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. רישום העצור במקום מעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. חובת כוחות הביטחון למסור מידע בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו מעוגנת הן במשפט הצבאי החל בשטחים והן בפסיקות בית המשפט העליון. חרף חובה זו, ישראל לא מודיעה למשפחותיהם של עצורים פלסטינים אודות מעצרם ולא מאפשרת למשפחות לברר זאת ישירות. אולם כתוצאה מפעילות משפטית של המוקד, הקים הצבא את מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה), שתפקידו לרכז את המידע אודות העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בהם – הצבא, שב"ס, שב"כ והמשטרה – ולספק מענה לפניות פרטניות של המוקד בשם משפחות עצורים.

לפנות בוקר ביום חמישי ה-15.2.2018, הגיעו כוחות הביטחון לבית בחברון, ועצרו שני אחים מבני הבית. בבוקר אותו יום, בהעדר מידע אודות המקום אליו נלקח אחד האחים – צעיר בן 23, פנתה המשפחה למוקד בבקשה כי יסייע לה באיתורו. מיד לאחר מכן, פנה המוקד למשל"ט כליאה, וביקש לקבל מידע עדכני אודות מקום החזקתו של הצעיר. כל אותו יום ובמהלך סוף השבוע, המענה היחיד לפניות החוזרות של המוקד למשל"ט הכליאה היה כי הפנייה עודנה בטיפול, ובבוקר יום ראשון, 18.2.2018, נמסר למוקד כי הצעיר "לא נמצא"!

משכך, עוד באותו יום הגיש המוקד לבג"ץ עתירה דחופה לצו הביאס קורפוס. בעתירה הדגיש המוקד, כי חלפו למעלה משלושה ימים למן המעצר, וכ-70 שעות מאז פנייתו הראשונה של המוקד למשל"ט הכליאה, ותשובה אַין. עוד ציין המוקד, כי המשפחה נתונה כל העת במצוקה וחרדה, באין כל מידע אודות מקום הימצאו של יקירם.

למחרת, בתגובה לעתירה, מסרה פרקליטות המדינה לבית המשפט, כי העותר מוחזק למן מעצרו בבית מעצר עציון, וביקשה כי העתירה תימחק. במסגרת התגובה נעשה ניסיון להקל ראש במחדל האיתור: נטען כי "כלל לא ברור מדוע העתירה הוגשה" שכן אביו של העצור נכח בדיון שהתקיים יום קודם לכן בבית המשפט הצבאי, בעניין מעצרו של הבן. ואולם, האב הגיע לבית המשפט ביום זה רק משום שהתקיים בו דיון במעצרו של בנו האחר. זאת, מבלי שידע כי הבן שעקבותיו נעלמו ינכח שם גם הוא ומבלי שהתחוור לו היכן מוחזק בן זה.

בדיון שהתקיים בבג"ץ בהמשך אותו יום, עמד המוקד על כך שיינתן הסבר מדוע איש לא הודיע למשפחת העצור, או למוקד הפועל מטעמו, היכן מוחזק העצור במשך זמן כה ממושך. בדיון הודה נציג הפרקליטות כי "נעשתה פנייה מאוחרת מהמשל"ט למשטרה... היתה תקלה שהפנייה [של המוקד] לא נענתה תוך 24 שעות". במענה לשאלות השופטים, הודיע נציג הפרקליטות, כי "הנהלים בעניין זה יחודדו", וכי בימים הקרובים יקיימו הגורמים הנוגעים בדבר פגישה בנושא. משכך, קבע בית המשפט בפסק דינו, כי העתירה מיצתה את עצמה והורה על מחיקתה. כן נקבע, כי "למען הסדר הטוב ולמען שלימות התמונה יעביר בא כח המשיבים את סיכום הישיבה האמורה לעיוננו בתוך 14 ימים מהיום".

נושאים קשורים