בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 19.02.2018
בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של עצור פלסטיני מאזור חברון. בית המשפט קובע כי אחרי שהמדינה מסרה למוקד מידע אודות מקום החזקתו של העצור, המשך הדיון בעתירה התייתר. עם זאת מציין בית המשפט כי המענה לבקשת המוקד לאתר את העצור לא ניתן בתוך 24 שעות כנדרש על פי הנוהל. בהמשך להצהרת המדינה על כוונתה לקיים ישיבה "של הגורמים הנוגעים בדבר להפקת לקחים ולחידוד הוראות הנוהל" מורה בית המשפט על הגשת סיכומי ישיבה זו לעיונו בתוך 14 ימים ממתן פסק הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של עצור פלסטיני מאזור חברון. בית המשפט קובע כי אחרי שהמדינה מסרה למוקד מידע אודות מקום החזקתו של העצור, המשך הדיון בעתירה התייתר. עם זאת מציין בית המשפט כי המענה לבקשת המוקד לאתר את העצור לא ניתן בתוך 24 שעות כנדרש על פי הנוהל. בהמשך להצהרת המדינה על כוונתה לקיים ישיבה "של הגורמים הנוגעים בדבר להפקת לקחים ולחידוד הוראות הנוהל" מורה בית המשפט על הגשת סיכומי ישיבה זו לעיונו בתוך 14 ימים ממתן פסק הדין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות