בעקבות עתירת הביאס קורפוס של המוקד: ישראל חידדה את ההנחיות לאיתור עצורים ופועלת לגיבוש נוהל מקיף בנושא המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.03.2018
בעקבות עתירת הביאס קורפוס של המוקד: ישראל חידדה את ההנחיות לאיתור עצורים ופועלת לגיבוש נוהל מקיף בנושא
בעקבות עתירת הביאס קורפוס של המוקד: ישראל חידדה את ההנחיות לאיתור עצורים ופועלת לגיבוש נוהל מקיף בנושא
הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. רישום העצור במקום מעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. חובת כוחות הביטחון למסור מידע בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו מעוגנת הן במשפט הצבאי החל בשטחים והן בפסיקות בית המשפט העליון. חרף חובה זו, ישראל לא מודיעה למשפחותיהם של עצורים פלסטינים אודות מעצרם ולא מאפשרת למשפחות לברר זאת ישירות. ואולם, כתוצאה מפעילות משפטית של המוקד, הקים הצבא את מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) שתפקידו לרכז את המידע אודות העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בהם – הצבא, שב"ס, שב"כ והמשטרה – ולספק מענה לפניות פרטניות של המוקד בשם משפחות עצורים.

ביום 18.2.2018 הגיש המוקד לבג"ץ עתירה דחופה לצו הביאס קורפוס בעניינו של פלסטיני בן 23 אשר נעצר על ידי כוחות הביטחון מביתו שבחברון למעלה משלושה ימים קודם לכן, ביום 15.2.2018. זאת, לאחר שמשל"ט הכליאה מסר למוקד – בחלוף כ-70 שעות מפנייתו הראשונה אליו בעניין – כי לא הצליח לאתר את העצור.

משמסרה הפרקליטות בתגובתה לעתירה, כי העצור מוחזק למן מעצרו בבית מעצר עציון, דרש המוקד כי יינתן הסבר מדוע איש לא הודיע במשך זמן כה ממושך למשפחה או למוקד היכן הוחזק העצור. בדיון הודה נציג הפרקליטות כי "נעשתה פנייה מאוחרת מהמשל"ט למשטרה" והודיע – במענה לשאלות השופטים – כי "הנהלים בעניין זה יחודדו", וכי בימים הקרובים יקיימו הגורמים הנוגעים בדבר פגישה בנושא. משכך, מחק בית המשפט את העתירה, בקובעו כי "למען הסדר הטוב ולמען שלימות התמונה יעביר בא כח המשיבים את סיכום הישיבה האמורה לעיוננו בתוך 14 ימים מהיום".

בעיכוב מה, ביום 26.3.2018 הגישה פרקליטות המדינה הודעת עדכון בעניין. בהודעה נמסר כי בקרב חיילי המשל"ט "הייתה הנחה שגויה לפיה סוף השבוע אינו נמנה במניין 24 השעות הנתונות להם לאיתור עצורים", וכן כי "הליך האיתור נעשה באופן 'טורי', קרי הפניות לרשויות הביטחון השונות נעשו אחת אחרי השנייה ולא במקביל".

בעקבות זאת, נמסר, חודדו הנהלים והועברו לחיילים, בעל פה וכהנחיות כתובות (פק"ל כיס), הדגשים הבאים: הליך האיתור ייפתח "באופן מיידי" לאחר קבלת הבקשה לאיתור; הפנייה לרשויות הביטחון במסגרת הליך האיתור תתבצע במקביל; ויינתן מענה בהקדם האפשרי "ולא יאוחר מ-24 שעות, לרבות בסוף השבוע" (ההדגשות במקור). כן הובהר, כי רק מפקד המשל"ט רשאי למסור מענה לפיו העצור לא אותר, וזאת "במטרה להבטיח פיקוח על הליכים בהם לא אותר עצור". כמו כן, נקבע כי יש לדווח למפקד המשל"ט על אי-איתורו של כלוא מיד בחלוף 12 שעות מרגע קבלת הפנייה. זאת ועוד, בחלוף 24 שעות בהן האיתור לא צלח, יש להעביר דיווח לראש מדור מבצעים או לראש ענף מבצעים בחיל המשטרה הצבאית.

לסיום נמסר, כי "בימים אלו ענף מבצעים מגבש נוהל פנימי מקיף בנושא בשיתוף הייעוץ המשפטי למפקדת קצין משטרה צבאית ראשי".
הדפסה הדפסה
שיתוף
הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. רישום העצור במקום מעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. חובת כוחות הביטחון למסור מידע בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו מעוגנת הן במשפט הצבאי החל בשטחים והן בפסיקות בית המשפט העליון. חרף חובה זו, ישראל לא מודיעה למשפחותיהם של עצורים פלסטינים אודות מעצרם ולא מאפשרת למשפחות לברר זאת ישירות. ואולם, כתוצאה מפעילות משפטית של המוקד, הקים הצבא את מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) שתפקידו לרכז את המידע אודות העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בהם – הצבא, שב"ס, שב"כ והמשטרה – ולספק מענה לפניות פרטניות של המוקד בשם משפחות עצורים.

ביום 18.2.2018 הגיש המוקד לבג"ץ עתירה דחופה לצו הביאס קורפוס בעניינו של פלסטיני בן 23 אשר נעצר על ידי כוחות הביטחון מביתו שבחברון למעלה משלושה ימים קודם לכן, ביום 15.2.2018. זאת, לאחר שמשל"ט הכליאה מסר למוקד – בחלוף כ-70 שעות מפנייתו הראשונה אליו בעניין – כי לא הצליח לאתר את העצור.

משמסרה הפרקליטות בתגובתה לעתירה, כי העצור מוחזק למן מעצרו בבית מעצר עציון, דרש המוקד כי יינתן הסבר מדוע איש לא הודיע במשך זמן כה ממושך למשפחה או למוקד היכן הוחזק העצור. בדיון הודה נציג הפרקליטות כי "נעשתה פנייה מאוחרת מהמשל"ט למשטרה" והודיע – במענה לשאלות השופטים – כי "הנהלים בעניין זה יחודדו", וכי בימים הקרובים יקיימו הגורמים הנוגעים בדבר פגישה בנושא. משכך, מחק בית המשפט את העתירה, בקובעו כי "למען הסדר הטוב ולמען שלימות התמונה יעביר בא כח המשיבים את סיכום הישיבה האמורה לעיוננו בתוך 14 ימים מהיום".

בעיכוב מה, ביום 26.3.2018 הגישה פרקליטות המדינה הודעת עדכון בעניין. בהודעה נמסר כי בקרב חיילי המשל"ט "הייתה הנחה שגויה לפיה סוף השבוע אינו נמנה במניין 24 השעות הנתונות להם לאיתור עצורים", וכן כי "הליך האיתור נעשה באופן 'טורי', קרי הפניות לרשויות הביטחון השונות נעשו אחת אחרי השנייה ולא במקביל".

בעקבות זאת, נמסר, חודדו הנהלים והועברו לחיילים, בעל פה וכהנחיות כתובות (פק"ל כיס), הדגשים הבאים: הליך האיתור ייפתח "באופן מיידי" לאחר קבלת הבקשה לאיתור; הפנייה לרשויות הביטחון במסגרת הליך האיתור תתבצע במקביל; ויינתן מענה בהקדם האפשרי "ולא יאוחר מ-24 שעות, לרבות בסוף השבוע" (ההדגשות במקור). כן הובהר, כי רק מפקד המשל"ט רשאי למסור מענה לפיו העצור לא אותר, וזאת "במטרה להבטיח פיקוח על הליכים בהם לא אותר עצור". כמו כן, נקבע כי יש לדווח למפקד המשל"ט על אי-איתורו של כלוא מיד בחלוף 12 שעות מרגע קבלת הפנייה. זאת ועוד, בחלוף 24 שעות בהן האיתור לא צלח, יש להעביר דיווח לראש מדור מבצעים או לראש ענף מבצעים בחיל המשטרה הצבאית.

לסיום נמסר, כי "בימים אלו ענף מבצעים מגבש נוהל פנימי מקיף בנושא בשיתוף הייעוץ המשפטי למפקדת קצין משטרה צבאית ראשי".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות