בג"ץ אישר אטימה עונשית של חדר בבית משפחה בגדה המערבית: היקף צו ההריסה צומצם בעקבות חוות דעת הנדסית שהגיש המוקד במסגרת העתירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.03.2018
בג"ץ אישר אטימה עונשית של חדר בבית משפחה בגדה המערבית: היקף צו ההריסה צומצם בעקבות חוות דעת הנדסית שהגיש המוקד במסגרת העתירה
בג"ץ אישר אטימה עונשית של חדר בבית משפחה בגדה המערבית: היקף צו ההריסה צומצם בעקבות חוות דעת הנדסית שהגיש המוקד במסגרת העתירה
ביום 28.2.2018 דחה בג"ץ את עתירת המוקד לביטול צו שהוּצא ביום 16.1.2018, להריסה עונשית של שני חדרים בבית בכפר קבאטיה – בית משפחתו של אדם הנאשם בביצוע פיגוע ביום 4.10.2017 בכפר קאסם.

בבית בן שתי הקומות מתגוררות שלוש עשרה נפשות – הורי הנאשם, אחיו, וכן בנות זוגם וילדיהם הקטנים של שניים מהאחים – אשר איש מהם לא נחשד במעורבות במעשים המיוחסים לנאשם. הצו כוּון כנגד שני חדרים בקומה הראשונה – חדרו של הנאשם והמטבח הצמוד לו.

מיד עם הגשת העתירה ביום 21.1.2018, דחה בית המשפט את בקשת המוקד לקיום הדיון בה בהרכב מורחב, בנימוק שמדובר בבקשה הזהה במהותה לזו שהגיש המוקד בדנג"ץ 9324/17, אשר נדחתה גם היא. בהמשך, דחה בית המשפט גם את בקשת המוקד לקיים דיון עקרוני בסוגיית חוקיותה של מדיניות ההריסה העונשית של בתים.

במסגרת העתירה, הודיע הצבא כי הריסת החדרים תעשה באמצעות אטימה בבטון ולא בהריסה ידנית ובהמשך הודיע על צמצום צו ההריסה כך שיחול רק על החדר בו התגורר הנאשם – זאת בעקבות חוות דעת הנדסית שהגיש המוקד, בה צוין בין היתר כי ההריסה המתוכננת תפגע בדירה כולה, ואף עלולה לפגוע ביציבות הבניין כולו.

נוכח צמצום היקף הצו לחדרו של הנאשם בלבד, והשימוש באמצעי האיטום בבטון, דחה בית המשפט את העתירה, בקובעו כי התייתרה הטענה בדבר סיכון ממשי לפגיעה משמעותית במבנה. עוד ציין בית המשפט, מפי השופט עוזי פוגלמן, כי החלטתו העדכנית של הצבא לאטום רק את חדרו של הנאשם, מבחינה בין הנאשם לבין בני משפחתו המתגוררים במבנה: "בכך להשקפתי נשמר יחס ראוי בין האישומים החמורים המיוחסים למפגע לבין הסבל שייגרם לבני המשפחה כתוצאה מהחרמה ואטימה של החדר". נוכח העובדה כי היקף ההריסה ואופן הביצוע שונו רק בעקבות העתירה וחוות הדעת ההנדסית שהציגו העותרים, הבהיר בית המשפט, כי זוהי חובתו של המפקד הצבאי לבדוק מראש את "ההיתכנות ההנדסית" של הצעד בו בחר לנקוט, לרבות האפשרות שייפגעו חלקים נוספים במבנה.

באשר לטענת המוקד, כי העובדה שאחיו של הנאשם היה מי שהסגיר אותו לידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, ועל כן אף לשיטת הצבא אין מקום לפגוע בבית המשפחה, ציין בית המשפט כי השתכנע מההבהרות שקיבל מהצבא במעמד צד אחד אודות ההבחנה בין הסגרה לרשות הפלסטינית לבין הסגרה לכוחות הביטחון הישראליים. עם זאת, ציין בית המשפט כי הסגרה לרשות הפלסטינית צריכה לעמוד לנגד עיניו של המפקד הצבאי כשיקול מרכזי בבואו להחליט אם וכיצד להפעיל את הסמכות המוקנית לו בתקנה 119, "שכן ברי כי גם מהלך זה מבטא הסתייגות ברורה מפעולת הטרור".

בית המשפט הורה להימנע מביצוע האטימה למשך עשרה ימים ממועד פסק הדין, על מנת לאפשר לעותרים שהות להיערך לכך.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 28.2.2018 דחה בג"ץ את עתירת המוקד לביטול צו שהוּצא ביום 16.1.2018, להריסה עונשית של שני חדרים בבית בכפר קבאטיה – בית משפחתו של אדם הנאשם בביצוע פיגוע ביום 4.10.2017 בכפר קאסם.

בבית בן שתי הקומות מתגוררות שלוש עשרה נפשות – הורי הנאשם, אחיו, וכן בנות זוגם וילדיהם הקטנים של שניים מהאחים – אשר איש מהם לא נחשד במעורבות במעשים המיוחסים לנאשם. הצו כוּון כנגד שני חדרים בקומה הראשונה – חדרו של הנאשם והמטבח הצמוד לו.

מיד עם הגשת העתירה ביום 21.1.2018, דחה בית המשפט את בקשת המוקד לקיום הדיון בה בהרכב מורחב, בנימוק שמדובר בבקשה הזהה במהותה לזו שהגיש המוקד בדנג"ץ 9324/17, אשר נדחתה גם היא. בהמשך, דחה בית המשפט גם את בקשת המוקד לקיים דיון עקרוני בסוגיית חוקיותה של מדיניות ההריסה העונשית של בתים.

במסגרת העתירה, הודיע הצבא כי הריסת החדרים תעשה באמצעות אטימה בבטון ולא בהריסה ידנית ובהמשך הודיע על צמצום צו ההריסה כך שיחול רק על החדר בו התגורר הנאשם – זאת בעקבות חוות דעת הנדסית שהגיש המוקד, בה צוין בין היתר כי ההריסה המתוכננת תפגע בדירה כולה, ואף עלולה לפגוע ביציבות הבניין כולו.

נוכח צמצום היקף הצו לחדרו של הנאשם בלבד, והשימוש באמצעי האיטום בבטון, דחה בית המשפט את העתירה, בקובעו כי התייתרה הטענה בדבר סיכון ממשי לפגיעה משמעותית במבנה. עוד ציין בית המשפט, מפי השופט עוזי פוגלמן, כי החלטתו העדכנית של הצבא לאטום רק את חדרו של הנאשם, מבחינה בין הנאשם לבין בני משפחתו המתגוררים במבנה: "בכך להשקפתי נשמר יחס ראוי בין האישומים החמורים המיוחסים למפגע לבין הסבל שייגרם לבני המשפחה כתוצאה מהחרמה ואטימה של החדר". נוכח העובדה כי היקף ההריסה ואופן הביצוע שונו רק בעקבות העתירה וחוות הדעת ההנדסית שהציגו העותרים, הבהיר בית המשפט, כי זוהי חובתו של המפקד הצבאי לבדוק מראש את "ההיתכנות ההנדסית" של הצעד בו בחר לנקוט, לרבות האפשרות שייפגעו חלקים נוספים במבנה.

באשר לטענת המוקד, כי העובדה שאחיו של הנאשם היה מי שהסגיר אותו לידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, ועל כן אף לשיטת הצבא אין מקום לפגוע בבית המשפחה, ציין בית המשפט כי השתכנע מההבהרות שקיבל מהצבא במעמד צד אחד אודות ההבחנה בין הסגרה לרשות הפלסטינית לבין הסגרה לכוחות הביטחון הישראליים. עם זאת, ציין בית המשפט כי הסגרה לרשות הפלסטינית צריכה לעמוד לנגד עיניו של המפקד הצבאי כשיקול מרכזי בבואו להחליט אם וכיצד להפעיל את הסמכות המוקנית לו בתקנה 119, "שכן ברי כי גם מהלך זה מבטא הסתייגות ברורה מפעולת הטרור".

בית המשפט הורה להימנע מביצוע האטימה למשך עשרה ימים ממועד פסק הדין, על מנת לאפשר לעותרים שהות להיערך לכך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות