ארגוני זכויות אדם בעתירה לבג"ץ: לבטל את הוראות הפתיחה באש שמתירות ירי על מפגינים שאינם מסכנים חיי אדם המוקד להגנת הפרט
חיפוש
15.04.2018
ארגוני זכויות אדם בעתירה לבג"ץ: לבטל את הוראות הפתיחה באש שמתירות ירי על מפגינים שאינם מסכנים חיי אדם
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 15.4.2018 עתרו לבג"ץ ארבעה ארגוני זכויות אדם – האגודה לזכויות האזרח, יש דין, גישה והמוקד להגנת הפרט – בדרישה שבית המשפט יורה על ביטול הוראות הפתיחה באש שמתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים בגבול בין ישראל לרצועת עזה, שאינם מסכנים חיי אדם. לאור מספר ההרוגים הרב בהפגנות אלה, הארגונים מבקשים מבית המשפט לקבוע דיון דחוף בעתירה. 

בעתירה, נטען כי למיטב ידיעת העותרים, הוראות הפתיחה באש המתייחסות לעזה מתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים המסווגים על-ידם כ"מסיתים מרכזיים" או "מפירי סדר מרכזיים", גם בשעה שאלו אינם מסכנים באופן ממשי ומיידי חיי אדם. כמו כן, הוראות הפתיחה באש מתירות לחיילים לירות על מפגינים בשל קירבתם לגדר הגבול (מהצד העזתי), גם אם אינם מסכנים חיי אדם. 

כתוצאה מהוראות אלה, מאז החלו ההפגנות בגבול עזה נהרגו כ-30 מפגינים מירי צלפים ולמעלה מ-1,200 נפצעו מירי ישיר. בעתירה נטען כי "מדובר בהיקף בלתי נתפס של הרג של אזרחים ללא שנדרש לצורך הפגיעה בהם להשתכנע כי הם סיכנו באופן ממשי ומיידי חיים של אזרחים ישראלים או של הכוחות הישראליים".

לטענת העותרים, אין איסור לקיים הפגנות בעזה, ואם במהלך ההפגנות ישנם אירועים של אלימות או ניסיונות לחצות את הגדר, אירועים אלה מהווים הפרות סדר אזרחיות, ולכן על פי חוק ניתן לעשות שימוש בירי רק כאשר קיימת סכנה מיידית לחיי אדם. כמו כן נאמר בעתירה, כי גם אם מתייחסים לאזור הפגנות כאל אזור לחימה בשל עימות בין ישראל לחמאס, ההפגנות עצמן אינן חלק מלחימה ולא חלים עליהן דיני לחימה. עוד נטען כי לנוכח טענת המדינה שישראל אינה בגדר כובש בעזה מאז ההתנתקות, לצבא אין סמכות חוקית להכריז על שטח בצד העזתי כשטח סגור. בוודאי שאין לצבא סמכות לירות על הנכנסים לשטח זה רק בשל כניסתם אליו.

העתירה מצטטת את "רוח צה"ל", הקוד האתי של הצבא, בו נכתב כי חיילים לא ישתמשו בנשק כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים. "צר לנו שאנו נאלצים להגיש עתירה שאומרת את המובן מאליו: אין לפצוע ואין להרוג אזרחים אלא אם הם מסכנים באופן ישיר חיי אחרים... עתירה זו עוסקת בחיי אדם ממש, והיא מוגשת בלית ברירה ולאחר שהתנהלות הצבא ואיומי הדרג המדיני, שר הביטחון ומפקדי הצבא לפגוע באזרחים באופן קשה – התממשו".

העותרים מבהירים בעתירה, כי "הכללים הבינלאומיים בדבר שימוש בנשק קובעים כי שימוש בכוח קטלני יעשה אך ורק לשם הגנה על חיים בסכנה ולא לשם הגנה על כל ערך אחר. אכן, רק הגנה על חיים יכולה להצדיק סיכון חיים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות