בג"ץ 3003/18 - יש דין ואח' נ' ראש המטה הכללי של צה"ל ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3003/18 - יש דין ואח' נ' ראש המטה הכללי של צה"ל ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 15.04.2018
בג"ץ 3003/18 - יש דין ואח' נ' ראש המטה הכללי של צה"ל ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי
עתירתם של ארבעה ארגוני זכויות האדם, בהם המוקד להגנת הפרט, להורות על ביטול הוראות הפתיחה באש המתירות לחיילים בגבול רצועת עזה לירות אש חיה על מפגינים שאינם מסכנים חיי אדם. הארגונים מבקשים מבית המשפט לקיים דיון דחוף לאור ריבוי ההרוגים והפצועים. הארגונים טוענים כי ההוראות חורגות מכלל היסוד האוסר להשתמש בכוח העלול להרוג כלפי מי שלא נשקפת ממנו סכנת מוות, ומוסיפים כי גם אם מתייחסים לאזור הפגנות כאל אזור לחימה, ההפגנות עצמן אינן חלק מלחימה ולא חלים עליהן דיני הלחימה. הארגונים מדגישים כי אין לצבא סמכות חוקית להכריז על שטח בצד העזתי כשטח סגור, וודאי שאינו מוסמך לירות על הנכנסים לשטח זה רק בשל כניסתם אליו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירתם של ארבעה ארגוני זכויות האדם, בהם המוקד להגנת הפרט, להורות על ביטול הוראות הפתיחה באש המתירות לחיילים בגבול רצועת עזה לירות אש חיה על מפגינים שאינם מסכנים חיי אדם. הארגונים מבקשים מבית המשפט לקיים דיון דחוף לאור ריבוי ההרוגים והפצועים. הארגונים טוענים כי ההוראות חורגות מכלל היסוד האוסר להשתמש בכוח העלול להרוג כלפי מי שלא נשקפת ממנו סכנת מוות, ומוסיפים כי גם אם מתייחסים לאזור הפגנות כאל אזור לחימה, ההפגנות עצמן אינן חלק מלחימה ולא חלים עליהן דיני הלחימה. הארגונים מדגישים כי אין לצבא סמכות חוקית להכריז על שטח בצד העזתי כשטח סגור, וודאי שאינו מוסמך לירות על הנכנסים לשטח זה רק בשל כניסתם אליו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות