ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: הכריעו בעתירה לביטול הוראות הפתיחה באש בעזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.05.2018
ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: הכריעו בעתירה לביטול הוראות הפתיחה באש בעזה
ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: הכריעו בעתירה לביטול הוראות הפתיחה באש בעזה

ביום 15.5.2018, לנוכח הרג מפגינים פלסטינים רבים בידי כוחות הביטחון הישראליים בסמוך לגדר רצועת עזה ביום 14.5.2018, הגישו שישה ארגוני זכויות אדם בקשה דחופה למתן צו על תנאי בעתירותיהם כנגד חוקיות הוראות הפתיחה באש בעזה. לאור החשש מפני מקרי מוות נוספים במהלך הפגנות בשבועות הקרובים, ביקשו הארגונים יש דין, האגודה לזכויות האזרח, גישה, המוקד להגנת הפרט, עדאלה ואל-מיזאן, כי בית המשפט יחייב את המדינה להוכיח שקיימת הצדקה חוקית להוראות הפתיחה באש בנוסחן הקיים.


הבקשה הוגשה במסגרת שתי עתירות שהוגשו לבג"ץ באפריל 2018, בדרישה שבית המשפט יורה על ביטול הוראות פתיחה באש המתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים בגבול בין ישראל לרצועת עזה, גם אם אינם מהווים סכנה לחיי אדם. זאת, לאור מספר ההרוגים הרב בהפגנות אלה, שרבים מהם נהרגו במרחק רב מהגדר, ובעת שלא נשקפה מצדם סכנה מידית לחיי אדם או לכוחות הביטחון. בעתירה טענו הארגונים, כי למיטב ידיעתם, הוראות הפתיחה באש המתייחסות לעזה מתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים המסווגים על-ידם כ"מסיתים מרכזיים" או "מפירי סדר מרכזיים", או על מפגינים בשל קירבתם לגדר מהצד העזתי.


בתגובתה לעתירה, טענה המדינה כי התשתית העובדתית הניצבת בבסיס העתירות "פגומה וחסרה... הן ביחס לתוכנן של הוראות הפתיחה באש, והן ביחס לאופיים ומהותם של האירועים". עוד טענה המדינה כי ההפגנות, שתוארו על-ידי העותרים כ"אירועים אזרחיים מובהקים", הן למעשה "חלק מן העימות המזוין בין ארגון הטרור חמאס לבין ישראל", אך באותה נשימה הכירה בכך ש"באירועים משתתפים גם אזרחים פלסטינים שאינם מעורבים בפעילות טרור". המדינה נמנעה מתיוג המפגינים כולם כתושבים הלוקחים חלק בלחימה, ועל כן, בהתאם לדיני הלחימה –אסור לצבא לירות בהם אלא אם הם מהווים סכנה מידית לחיי אדם. ואולם, המדינה טענה בתגובתה כי התשתית לירי על המפגינים הינה "דיני אכיפת החוק במסגרת דיני הלחימה" – בסיס משפטי רעוע לפגיעה רחבה כל-כך בזכות לחיים.


הדיון בעתירות התקיים ביום 30.4.2018, אך שופטי בג"ץ טרם הכריעו בהן.


חרף העובדה שחיי אדם עומדים על הכף, בג"ץ לא מצא צורך להידרש לבקשה למתן צו על תנאי, בציינו כי "ממילא החלטה, או פסק דין צפויים להינתן בקרוב".

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 15.5.2018, לנוכח הרג מפגינים פלסטינים רבים בידי כוחות הביטחון הישראליים בסמוך לגדר רצועת עזה ביום 14.5.2018, הגישו שישה ארגוני זכויות אדם בקשה דחופה למתן צו על תנאי בעתירותיהם כנגד חוקיות הוראות הפתיחה באש בעזה. לאור החשש מפני מקרי מוות נוספים במהלך הפגנות בשבועות הקרובים, ביקשו הארגונים יש דין, האגודה לזכויות האזרח, גישה, המוקד להגנת הפרט, עדאלה ואל-מיזאן, כי בית המשפט יחייב את המדינה להוכיח שקיימת הצדקה חוקית להוראות הפתיחה באש בנוסחן הקיים.


הבקשה הוגשה במסגרת שתי עתירות שהוגשו לבג"ץ באפריל 2018, בדרישה שבית המשפט יורה על ביטול הוראות פתיחה באש המתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים בגבול בין ישראל לרצועת עזה, גם אם אינם מהווים סכנה לחיי אדם. זאת, לאור מספר ההרוגים הרב בהפגנות אלה, שרבים מהם נהרגו במרחק רב מהגדר, ובעת שלא נשקפה מצדם סכנה מידית לחיי אדם או לכוחות הביטחון. בעתירה טענו הארגונים, כי למיטב ידיעתם, הוראות הפתיחה באש המתייחסות לעזה מתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים המסווגים על-ידם כ"מסיתים מרכזיים" או "מפירי סדר מרכזיים", או על מפגינים בשל קירבתם לגדר מהצד העזתי.


בתגובתה לעתירה, טענה המדינה כי התשתית העובדתית הניצבת בבסיס העתירות "פגומה וחסרה... הן ביחס לתוכנן של הוראות הפתיחה באש, והן ביחס לאופיים ומהותם של האירועים". עוד טענה המדינה כי ההפגנות, שתוארו על-ידי העותרים כ"אירועים אזרחיים מובהקים", הן למעשה "חלק מן העימות המזוין בין ארגון הטרור חמאס לבין ישראל", אך באותה נשימה הכירה בכך ש"באירועים משתתפים גם אזרחים פלסטינים שאינם מעורבים בפעילות טרור". המדינה נמנעה מתיוג המפגינים כולם כתושבים הלוקחים חלק בלחימה, ועל כן, בהתאם לדיני הלחימה –אסור לצבא לירות בהם אלא אם הם מהווים סכנה מידית לחיי אדם. ואולם, המדינה טענה בתגובתה כי התשתית לירי על המפגינים הינה "דיני אכיפת החוק במסגרת דיני הלחימה" – בסיס משפטי רעוע לפגיעה רחבה כל-כך בזכות לחיים.


הדיון בעתירות התקיים ביום 30.4.2018, אך שופטי בג"ץ טרם הכריעו בהן.


חרף העובדה שחיי אדם עומדים על הכף, בג"ץ לא מצא צורך להידרש לבקשה למתן צו על תנאי, בציינו כי "ממילא החלטה, או פסק דין צפויים להינתן בקרוב".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות