בג"ץ התיר המשך ירי חי על מפגינים פלסטינים: נדחו עתירות לביטול הוראות הפתיחה באש ברצועת עזה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
27.05.2018
בג"ץ התיר המשך ירי חי על מפגינים פלסטינים: נדחו עתירות לביטול הוראות הפתיחה באש ברצועת עזה
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 24.5.2018 דחה בג"ץ את עתירותיהם של שישה ארגוני זכויות אדם (יש דין, האגודה לזכויות האזרח, גישה, המוקד להגנת הפרט, עדאלה ואל-מיזאן) בהן דרשו הארגונים להורות על ביטול הוראות הפתיחה באש המתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים בגבול בין ישראל לרצועת עזה, גם אם אינם מהווים סכנה לחיי אדם. זאת, לאור מספר ההרוגים הגדול בהפגנות בעת האחרונה, שרבים מהם נהרגו במרחק ניכר מהגדר, ובעת שלא נשקפה מצדם סכנה מידית לחיי אדם או לכוחות הביטחון.

בפסק הדין, קיבל בית המשפט את טענת המדינה לפיה אופיים של האירועים המתרחשים בסמוך לגדר הרצועה איננו אזרחי, וכי מדובר בהתפרעויות המאורגנות על-ידי חמאס, אשר "יצרו לפרקים סכנה ממשית וקרובה לחייהם ולשלמות גופם של כוחות הביטחון ותושבי ישראל". מתוך כך, קבע בית המשפט, השימוש באמצעים קטלניים כמוצא אחרון לפיזור ההפגנות הינו לגיטימי.

בנוסף, קיבל בית המשפט את טענתה המשפטית התלושה של המדינה אודות קיומן של שתי פרדיגמות בדיני הלחימה של המשפט הבינלאומי – פרדיגמת פעולות האיבה ופרדיגמת אכיפת החוק – תוך הכרה בכך "שפרדיגמת אכיפת החוק בדיני הלחימה איננה מוסדרת בהרחבה במקורות כתובים". עוד קבע בית המשפט, כי לנוכח המצב המורכב ברצועת עזה, קיים קושי לסווג את האירועים – שבהם מעורבות "פעולות איבה בעימות מזוין" עם פעולות אחרות – תחת אחת הפרדיגמות בלבד.

זאת ועוד. בית המשפט הדגיש כי מתחם התערבותו בהחלטות המבוססות על שיקולים מבצעיים "הוא מצומצם וצר ביותר". הנשיאה חיות אף ציינה, "כי המקום לברר את הטענות העולות לגבי הפגיעות במי שמשתייכים לקטגוריה של מפרי סדר מרכזיים או מסיתים מרכזיים הוא בתחקירים מבצעיים ואחרים... אשר מתבצעים ויוסיפו להתבצע בדיעבד לגבי יישום ההוראות."

כך, סירב בג"ץ לדון באופן מהותי בהתנהלות הצבא במהלך סדרה מתמשכת של אירועים, במסגרתם נהרגו למעלה ממאה פלסטינים ורבבות נפצעו, בצורה שתאפשר הגבלה בזמן אמת של פגיעה מיותרת בחיי אדם. תחת זאת, בחר בית המשפט לתת לצבא יד חופשית לנהוג במפגינים תושבי רצועת עזה כראות עיניו, ללא כל ביקורת שיפוטית בזמן אמת על התנהלותו.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות