פסק דין תקדימי של בית הדין לעררים פוסל החלטה של משרד הפנים לגרש מירושלים אֵם בשל מעשי בנה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
24.05.2018
פסק דין תקדימי של בית הדין לעררים פוסל החלטה של משרד הפנים לגרש מירושלים אֵם בשל מעשי בנה
הדפסה הדפסה
שיתוף

הודעה לעיתונות


בית הדין לעררים פוסל שיטה חדשה של ענישה קולקטיבית


בפסק דין תקדימי בתיק של המוקד להגנת הפרט, נפסלה ובוטלה החלטה של משרד הפנים לגרש מירושלים אם בשל מעשי בנה


בפסק דין תקדימי של בית הדין לעררים בתיק של המוקד להגנת הפרט, נפסלה ובוטלה החלטה של משרד הפנים לגרש מישראל אמא של נער שנחשד בדקירת שוטר מג"ב בירושלים ב-2015. במהלך האירוע, נפצע קל השוטר והנער נהרג בידי כוחות הביטחון.


בית הדין קבע שההחלטה להפסיק את ההליך לאיחוד משפחות של האם, במקור מהגדה המערבית ואשר חיה בירושלים מאז שנת 1996, לא חוקית מכל בחינה שהיא; למשרד הפנים, קבע בית הדין, אין כלל סמכות להחליט לגרש את מי שחי בירושלים המזרחית באופן חוקי רק כדי להענישו על מעשהו של מישהו אחר, גם אם מדובר בבן משפחה, וזאת בהיעדר מידע קונקרטי שעשוי להעיד על סכנה שטמונה באדם עצמו. גירוש שכזה, לדידו של בית הדין, מהווה ענישה קולקטיבית פסולה.


עוד קבע בית הדין, כי חוק האזרחות והכניסה לישראל לא מתיר למשרד הפנים לגרש אדם מביתו מזה עשרים שנה רק בשל הרצון "להרתיע" או "להעניש", וכי "אחריות הורית" לא יכולה להיות סיבה להפסקה של הליך לאיחוד משפחות: "...חוק הוראת השעה אינו מסמיך את שר הפנים לשלול מעמד שניתן לתושב אזור לשם הגשמת מטרה שהינה בבחינת הרתעת הרבים...".


ישראל נוקטת מגוון אמצעי ענישה קולקטיבית נגד בני משפחותיהם של פלסטינים שביצעו מעשי אלימות. דוגמא מובהקת לכך היא הריסה עונשית של בתים. ירושלמים חשופים לאמצעי ענישה נוספים, לרבות שלילת זכויות סוציאליות וביטול מעמד הניתן מתוקף הליך לאיחוד משפחות, בשל מעשי אלימות של קרוביהם.


"עיקרון יסוד של כל מערכת משפט מודרנית הוא שכל אדם אחראי למעשיו הוא וכי אין להענישו על פשעים שביצעו קרוביו או שכניו," אומר עו"ד בנימין אחסתריבה, שייצג את המשפחה. "כאן משרד הפנים ניסה לשלול מעמד של אישה רק בשל מעשי בנה. בית הדין אומר בבירור שמדובר בענישה קולקטיבית פסולה."


עו"ד אחסתריבה הוסיף: "בפסק הדין ישנן אף אמירות חשובות הנוגעות בבסיסן לחופש המצפון; אין זה משנה מה האם, כך בית הדין, חשבה או אמרה לגבי הדקירה שביצע בנה, או מה דעתה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני – סוגיות עליהן ביסס משרד הפנים את החלטתו. מה שחשוב זה האם יש בידי משרד הפנים סימנים המעידים על סכנה מהישארותה של האם בירושלים. בהיעדר סימנים כאלה, אין שום סיבה להפסיק את ההליך ולשלול מהאם את ההיתר מכוחו היא חיה בעיר".

בית הדין הורה למשרד הפנים להשיב לאם את ההיתר בתוך 45 יום, ועל תשלום הוצאות של 7,000 ₪ לטובת העוררים.


לפרטים: עו"ד דניאל שנהר - 02-5455017; d.shenhar@hamoked.org.il


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות