מניעת יציאתם לחו"ל של תושבי השטחים הכבושים: המוקד הגיש בקשת חופש מידע לקבלת נתונים אודות מספר הפלסטינים שהצבא אסר עליהם את המעבר בגשר אלנבי בשנים האחרונות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
02.08.2018
מניעת יציאתם לחו"ל של תושבי השטחים הכבושים: המוקד הגיש בקשת חופש מידע לקבלת נתונים אודות מספר הפלסטינים שהצבא אסר עליהם את המעבר בגשר אלנבי בשנים האחרונות
מניעת יציאתם לחו"ל של תושבי השטחים הכבושים: המוקד הגיש בקשת חופש מידע לקבלת נתונים אודות מספר הפלסטינים שהצבא אסר עליהם את המעבר בגשר אלנבי בשנים האחרונות

מדי שנה, מונעים כוחות הביטחון הישראליים את יציאתם לחו"ל של פלסטינים רבים, תושבי השטחים הכבושים, בנימוק מעורפל של "סיבות ביטחוניות", ללא כל שימוע ומבלי ליידע אותם אודות המניעה. פלסטינים המבקשים להסיר מניעות יציאה לחו"ל שהוזנו כנגדם נאלצים לעבור הליך השגה שאורך לכל הפחות שמונה שבועות, ובמקרים רבים חורג מסד זמנים זה. 


המוקד להגנת הפרט מייצג מדי שנה עשרות פלסטינים שנאסר עליהם לצאת לחו"ל באמתלות ביטחוניות, בניסיון להביא להסרת המניעה ומתוך מטרה להגן על חופש התנועה של תושבי השטחים הכבושים. יציאתם של פלסטינים לחו"ל נמנעת לא אחת בשרירותיות, ועל כן פעמים רבות מניעות שהוזנו מוּסרות במהירות, לאחר שמוגשת בעניין עתירה לבג"ץ – תופעה עליה מתח בית המשפט ביקורת קשה בשנת 2017.


ביום 26.7.2018 פנה המוקד למתאם פעולות הממשלה בשטחים בבקשה לפי עקרונות חופש המידע, לקבל נתונים אודות מניעת יציאתם של תושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך מסוף הגבול בגשר אלנבי. בפנייתו, ביקש המוקד לדעת, בחלוקה לפי נפות מגורים, את מספר תושבי הגדה המערבית שהופיעה כנגדם מניעה ביטחונית בתחילת כל אחת מהשנים 2018-2016; את מספר הפלסטינים שמעברם סוּרב עם הגיעם למסוף הגבול בכל אחת מהשנים הללו; ואת מספר התושבים להם הוּספו והוּסרו "מניעות ביטחונית" בתקופה זו. כמו כן, ביקש המוקד לקבל את מספר הפלסטינים אשר הגישו השגות כנגד "מניעות ביטחוניות" בשנים אלה, ואת מספר ההשגות מתוכן שאושרו.


הדפסה הדפסה
שיתוף

מדי שנה, מונעים כוחות הביטחון הישראליים את יציאתם לחו"ל של פלסטינים רבים, תושבי השטחים הכבושים, בנימוק מעורפל של "סיבות ביטחוניות", ללא כל שימוע ומבלי ליידע אותם אודות המניעה. פלסטינים המבקשים להסיר מניעות יציאה לחו"ל שהוזנו כנגדם נאלצים לעבור הליך השגה שאורך לכל הפחות שמונה שבועות, ובמקרים רבים חורג מסד זמנים זה. 


המוקד להגנת הפרט מייצג מדי שנה עשרות פלסטינים שנאסר עליהם לצאת לחו"ל באמתלות ביטחוניות, בניסיון להביא להסרת המניעה ומתוך מטרה להגן על חופש התנועה של תושבי השטחים הכבושים. יציאתם של פלסטינים לחו"ל נמנעת לא אחת בשרירותיות, ועל כן פעמים רבות מניעות שהוזנו מוּסרות במהירות, לאחר שמוגשת בעניין עתירה לבג"ץ – תופעה עליה מתח בית המשפט ביקורת קשה בשנת 2017.


ביום 26.7.2018 פנה המוקד למתאם פעולות הממשלה בשטחים בבקשה לפי עקרונות חופש המידע, לקבל נתונים אודות מניעת יציאתם של תושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך מסוף הגבול בגשר אלנבי. בפנייתו, ביקש המוקד לדעת, בחלוקה לפי נפות מגורים, את מספר תושבי הגדה המערבית שהופיעה כנגדם מניעה ביטחונית בתחילת כל אחת מהשנים 2018-2016; את מספר הפלסטינים שמעברם סוּרב עם הגיעם למסוף הגבול בכל אחת מהשנים הללו; ואת מספר התושבים להם הוּספו והוּסרו "מניעות ביטחונית" בתקופה זו. כמו כן, ביקש המוקד לקבל את מספר הפלסטינים אשר הגישו השגות כנגד "מניעות ביטחוניות" בשנים אלה, ואת מספר ההשגות מתוכן שאושרו.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות