המוקד להגנת הפרט - הצבא ממשיך למנוע את כניסתם של ילדים פלסטינים לישראל לצורך ביקור קרוביהם הכלואים: המוקד עתר לבית המשפט המחוזי בשמו של ילד בן 13 שלא ראה את אחיו מזה שנתיים
חזרה לעמוד הקודם
22.11.2018

הצבא ממשיך למנוע את כניסתם של ילדים פלסטינים לישראל לצורך ביקור קרוביהם הכלואים: המוקד עתר לבית המשפט המחוזי בשמו של ילד בן 13 שלא ראה את אחיו מזה שנתיים

כליאת פלסטינים בתוך תחומי ישראל, בניגוד לדין הבינלאומי, מחייבת את קרוביהם לבקש מהצבא היתר כניסה לישראל לצורך ביקור בכלא. לא אחת, מסרב הצבא לבקשה להיתר מעין זה בשל "מניעה ביטחונית". עם זאת, קטינים עד גיל 16 מעולם לא נזקקו להיתר על מנת לבקר בכלא הישראלי, אדרבא, כניסתם לישראל לצורך ביקור קרוב כלוא הותרה לאורך השנים באופן אוטומטי.


ואולם, בראשית שנת 2016 קיבל המוקד להגנת הפרט פנייה בעניינם של שני קטינים תושבי הגדה המערבית, בני 6 ו-8, שהצבא מנע מהם לבקר את אביהם הכלוא בישראל בשל "מניעה ביטחונית". רק בעקבות הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, ובחלוף כשנה, הודיע הצבא ביום 31.10.2016 כי המניעה נגד שני הקטינים "הוזנה ככל הנראה בטעות". אך חרף טענתו זו של הצבא, לימים התברר כי מדובר במגמה חדשה במסגרתה מונע הצבא, באופן שרירותי וללא כל הנמקה, את כניסתם לישראל של קטינים המבקשים לבקר את קרוביהם הכלואים.


כך גם במקרה של מ' בן ה-13, שמאז דצמבר 2016 הוחזר כלעומת שבא בכל פעם שניסה לבקר את אחיו הכלוא, בטענה שהוא "מנוע כניסה" לישראל. זאת, אף כי הוריו של מ' ואחיו הבגירים נכנסים לישראל באופן קבוע לצורך ביקור האח הכלוא. פניותיו של המוקד לצבא בעניין העלו חרס, ונענו באמירה הסתומה לפיה "על פניו, נראה כי מעברו של התושב נמנע בעקבות מניעה ביטחונית העומדת כנגדו. ככל שירצה להתלוות להוריו, יש להגיש עבורו בקשה לביקור כלוא".


לאור זאת, ביום 21.11.2018 הגיש המוקד עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לאפשר לילד לבקר את אחיו, וכן להורות לצבא לנמק מדוע מלכתחילה נמנעה כניסתו לישראל למטרה זו. המוקד ציין, כי זוהי העתירה התשיעית(!) שהוא מגיש בעניין מניעת כניסתם של קטינים בני פחות מ-16 לביקור קרוב כלוא, וכי עד כה טען הצבא פעם אחר פעם כי מדובר בטעות, אך לא פעל למנוע את הישנותם של מקרים דומים. המוקד אף הדגיש, כי מזה עשרות שנים לא נדרש מי שגילו מתחת ל-16 לקבל היתר כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב כלוא, ועל כן אין לצלב האדום – המארגן את הביקורים – כל מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים. לבסוף טען המוקד, כי התנהלותו של הצבא פוגעת פגיעה קשה בזכות היסוד של הילד ואחיו הכלוא לחיי משפחה, ומפרה בצורה גסה את כללי המנהל התקין, ובפרט את חובת הצבא לנמק את החלטותיו.