בעקבות תלונת המוקד, מודה הצבא: מסרנו מידע שגוי לפיו עצור פלסטיני שוחרר לביתו; מדובר ב"אירוע חמור" – הנהלים יחודדו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.09.2019
בעקבות תלונת המוקד, מודה הצבא: מסרנו מידע שגוי לפיו עצור פלסטיני שוחרר לביתו; מדובר ב"אירוע חמור" – הנהלים יחודדו
בעקבות תלונת המוקד, מודה הצבא: מסרנו מידע שגוי לפיו עצור פלסטיני שוחרר לביתו; מדובר ב"אירוע חמור" – הנהלים יחודדו
הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו, והיא תנאי הכרחי למימושן של זכויות אחרות כמו הזכות לייצוג משפטי והזכות להתערבות בעניין תנאי המעצר. למרות חובת הרשויות להודיע למשפחה על מקום החזקת העצור, הצבא והשב"ס אינם עומדים בחובתם זו, וכאילו לא די בכך, הם גם אינם מאפשרים למשפחות פלסטיניות לפנות אליהם בעצמן כדי לקבל מידע ואף אוסרים על עצורים המוגדרים "ביטחוניים" להתקשר למשפחותיהם. ברובם המוחלט של המקרים, הדרך היחידה שבה יכולות המשפחות לברר היכן נמצאים יקיריהן היא באמצעות המוקד להגנת הפרט, הפונה מצדו למרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) – שתפקידו לרכז את המידע אודות העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בהם, ולספק מענה מדויק ועדכני לפניות פרטניות של המוקד בשם משפחות עצורים.

ביום 11.7.2019 פנה המוקד לצבא בתלונה אודות מידע שגוי שמסר משל"ט כליאה בעניין פלסטיני המתגורר בגדה המערבית, אשר נעצר ביום 1.7.2019. עוד ביום מעצרו של האיש, פנה המוקד, לבקשת המשפחה, למשל"ט כליאה בכדי לאתרו. למחרת היום, השיב משל"ט כליאה כי האיש מוחזק במתקן מעצר זמני (חשביה) שומרון (חווארה). תנאי הכליאה במתקנים זמניים הינם בלתי ראויים ולפיכך הם מיועדים להחזקת עצורים לתקופות קצרות בלבד עד להעברתם למשמורת שב"ס (זאת מתוקף התחייבות הצבא משנת 2008 במסגרת עתירת המוקד). בשל כך שב ופנה המוקד למשל"ט כליאה כדי להתעדכן היכן מוחזק האיש, וביום 4.7.2019 נמסר לו שהאיש שוחרר יום קודם לכן. ברם, כשמסר זאת המוקד למשפחת האיש, השיבה המשפחה כי האיש לא שב לביתו, וכי על פי עורך דינו, מעצרו הוארך בשבוע. המוקד ערך בירור נוסף מול משל"ט כליאה, ופעם נוספת נמסר לו כי האיש שוחרר. ואולם, האיש לא שב לביתו גם בימים שלאחר מכן ומשפחתו לא שמעה ממנו דבר והיתה שרויה בחרדה ובחוסר ודאות באשר לגורלו. משכך, ביום 8.7.2019 פנה המוקד למשל"ט כליאה פעם נוספת, וביקש כי ייערך בירור נוסף בעניינו של האיש מול מתקן שומרון. לתדהמת המוקד, בעקבות הבירור, מסר משל"ט כליאה כי האיש אכן עודנו מוחזק במתקן, וכי המידע על שחרורו, שנמסר חמישה ימים קודם לכן, היה שגוי.

בתלונתו, הדגיש המוקד כי הצבא, בהיותו הגורם המחזיק בעצורים ואחראי עליהם, מחויב למסור מידע מדויק ואמין באשר למקום הימצאם, וכן דרש כי תיערך בדיקה קפדנית לבירור הדיווח השגוי. במענה, התקבל במוקד דוח תחקיר מיום 15.9.2019, לפיו חייל ממתקן שומרון מסר מידע שגוי למשל"ט הכליאה בשל "טעות שנעשתה בתום לב". יחד עם זאת, במסקנות הדוח, נכתב כי "מסירת מידע שגוי אודות מקום המצאות עצור בטחוני למשל"ט כליאה הינו אירוע חמור ורגיש מאוד שעלול להוביל לתקרית מדינית". כן הובהר שיש להעביר "חידוד לכלל סגל המתקן" בדבר החובה למסור מידע "רציני ומהימן", וכי "יש להעביר תחקיר זה לכל החיילים במתקנים".

יצוין כי עוד במרץ 2018, מסרה המדינה – בעקבות עתירת הביאס קורפוס שהגיש המוקד לאיתורו של פלסטיני שבמשך למעלה משלושה ימים לא נודע מקום החזקתו – כי חודדו נהלי האיתור, וכי הצבא שוקד על גיבוש "נוהל פנימי מקיף בנושא".
הדפסה הדפסה
שיתוף
הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו, והיא תנאי הכרחי למימושן של זכויות אחרות כמו הזכות לייצוג משפטי והזכות להתערבות בעניין תנאי המעצר. למרות חובת הרשויות להודיע למשפחה על מקום החזקת העצור, הצבא והשב"ס אינם עומדים בחובתם זו, וכאילו לא די בכך, הם גם אינם מאפשרים למשפחות פלסטיניות לפנות אליהם בעצמן כדי לקבל מידע ואף אוסרים על עצורים המוגדרים "ביטחוניים" להתקשר למשפחותיהם. ברובם המוחלט של המקרים, הדרך היחידה שבה יכולות המשפחות לברר היכן נמצאים יקיריהן היא באמצעות המוקד להגנת הפרט, הפונה מצדו למרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) – שתפקידו לרכז את המידע אודות העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בהם, ולספק מענה מדויק ועדכני לפניות פרטניות של המוקד בשם משפחות עצורים.

ביום 11.7.2019 פנה המוקד לצבא בתלונה אודות מידע שגוי שמסר משל"ט כליאה בעניין פלסטיני המתגורר בגדה המערבית, אשר נעצר ביום 1.7.2019. עוד ביום מעצרו של האיש, פנה המוקד, לבקשת המשפחה, למשל"ט כליאה בכדי לאתרו. למחרת היום, השיב משל"ט כליאה כי האיש מוחזק במתקן מעצר זמני (חשביה) שומרון (חווארה). תנאי הכליאה במתקנים זמניים הינם בלתי ראויים ולפיכך הם מיועדים להחזקת עצורים לתקופות קצרות בלבד עד להעברתם למשמורת שב"ס (זאת מתוקף התחייבות הצבא משנת 2008 במסגרת עתירת המוקד). בשל כך שב ופנה המוקד למשל"ט כליאה כדי להתעדכן היכן מוחזק האיש, וביום 4.7.2019 נמסר לו שהאיש שוחרר יום קודם לכן. ברם, כשמסר זאת המוקד למשפחת האיש, השיבה המשפחה כי האיש לא שב לביתו, וכי על פי עורך דינו, מעצרו הוארך בשבוע. המוקד ערך בירור נוסף מול משל"ט כליאה, ופעם נוספת נמסר לו כי האיש שוחרר. ואולם, האיש לא שב לביתו גם בימים שלאחר מכן ומשפחתו לא שמעה ממנו דבר והיתה שרויה בחרדה ובחוסר ודאות באשר לגורלו. משכך, ביום 8.7.2019 פנה המוקד למשל"ט כליאה פעם נוספת, וביקש כי ייערך בירור נוסף בעניינו של האיש מול מתקן שומרון. לתדהמת המוקד, בעקבות הבירור, מסר משל"ט כליאה כי האיש אכן עודנו מוחזק במתקן, וכי המידע על שחרורו, שנמסר חמישה ימים קודם לכן, היה שגוי.

בתלונתו, הדגיש המוקד כי הצבא, בהיותו הגורם המחזיק בעצורים ואחראי עליהם, מחויב למסור מידע מדויק ואמין באשר למקום הימצאם, וכן דרש כי תיערך בדיקה קפדנית לבירור הדיווח השגוי. במענה, התקבל במוקד דוח תחקיר מיום 15.9.2019, לפיו חייל ממתקן שומרון מסר מידע שגוי למשל"ט הכליאה בשל "טעות שנעשתה בתום לב". יחד עם זאת, במסקנות הדוח, נכתב כי "מסירת מידע שגוי אודות מקום המצאות עצור בטחוני למשל"ט כליאה הינו אירוע חמור ורגיש מאוד שעלול להוביל לתקרית מדינית". כן הובהר שיש להעביר "חידוד לכלל סגל המתקן" בדבר החובה למסור מידע "רציני ומהימן", וכי "יש להעביר תחקיר זה לכל החיילים במתקנים".

יצוין כי עוד במרץ 2018, מסרה המדינה – בעקבות עתירת הביאס קורפוס שהגיש המוקד לאיתורו של פלסטיני שבמשך למעלה משלושה ימים לא נודע מקום החזקתו – כי חודדו נהלי האיתור, וכי הצבא שוקד על גיבוש "נוהל פנימי מקיף בנושא".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות