המוקד לצבא: חסימת הבטון החדשה בשער קפין שבחומת ההפרדה מונעת מחקלאי המקום גישה לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" והוצאת יבולים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.10.2019
המוקד לצבא: חסימת הבטון החדשה בשער קפין שבחומת ההפרדה מונעת מחקלאי המקום גישה לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" והוצאת יבולים
המוקד לצבא: חסימת הבטון החדשה בשער קפין שבחומת ההפרדה מונעת מחקלאי המקום גישה לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" והוצאת יבולים
חקלאים פלסטינים שאדמותיהם מצויות בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק – שטחים המכונים בפי ישראל "מרחב התפר" – נאלצים להצטייד מראש בהיתר צבאי לצורך הכניסה לחלקותיהם וזאת כחלק ממשטר ההיתרים הדרקוני אותו מנהיג הצבא ב"מרחב התפר". בחומת ההפרדה נקבעו כמה עשרות מעברים בין חלקי הגדה שהופרדו, אך בעלי היתר רשאים לעבור רק בשער אחד או שניים מסוימים הקרובים למקום מגוריהם, בהתאם לנקוב על גבי ההיתר. זאת ועוד. לשערים המיועדים למעבר חקלאים אל אדמותיהם שעות פתיחה מצומצמות ביותר ורובם אף לא נפתחים מדי יום.

ביום 6.10.2019 שלח המוקד להגנת הפרט פנייה דחופה לצבא, בדרישה להסיר חסימה של בטונדות שהונחו בפתח שער קפין – המצוין לרוב כשער יחיד על היתריהם של חקלאי העיירה קפין, אשר אדמותיהם לכודות ב"מרחב התפר". המוקד ציין, כי החסימה מונעת מהחקלאים לעבור בשער עם טרקטורים, סוסים ועגלות, וכי הדבר גורם לפגיעה קשה בעבודה החקלאית. עוד ציין המוקד, כי עונת מסיק הזיתים החלה זה עתה, ויש לאפשר את הוצאת יבול הזיתים מ"מרחב התפר". המוקד התריע, כי אם לא תוסר החסימה ייאלץ לפנות לערכאות.במענה מיום 7.10.2019 טען הצבא, כי החסימה הוקמה בשל קיומה בעת האחרונה של "תופעה עבריינית בעלת היבטים ביטחוניים מובהקים" של פריצת שערים חקלאיים באמצעות כלי רכב, בגינה "ניתן להיכנס לישראל שלא כדין". הצבא הוסיף ומסר, כי בעקבות פניית המוקד, "על מנת לאפשר מענה לצורך חקלאי, הוחלט בעת הזו, לאפשר מעבר של טרקטורים ועגלות עם סוסים באמצעות שער 387, המצוי במרחק של כ-2.5 ק"מ משער קפין, וזאת בתיאום עם גורמי המת"ק".

בפנייתו החוזרת לצבא מיום 10.10.2019, שב המוקד על דרישתו להסרת החסימה, והבהיר כי החלופה המוצעת אינה מעשית. זאת בהתבסס על ניסיון המוקד, לפיו הדרישה לתיאום כל כניסה מול גורמי המת"ק, משמעה, במקרה הטוב, שהחקלאים יאלצו להמתין במשך שעות מול השער, תחת כיפת השמיים, עד לאישור מעברם.

טרם התקבל מענה ענייני לפנייה זו.
הדפסה הדפסה
שיתוף
חקלאים פלסטינים שאדמותיהם מצויות בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק – שטחים המכונים בפי ישראל "מרחב התפר" – נאלצים להצטייד מראש בהיתר צבאי לצורך הכניסה לחלקותיהם וזאת כחלק ממשטר ההיתרים הדרקוני אותו מנהיג הצבא ב"מרחב התפר". בחומת ההפרדה נקבעו כמה עשרות מעברים בין חלקי הגדה שהופרדו, אך בעלי היתר רשאים לעבור רק בשער אחד או שניים מסוימים הקרובים למקום מגוריהם, בהתאם לנקוב על גבי ההיתר. זאת ועוד. לשערים המיועדים למעבר חקלאים אל אדמותיהם שעות פתיחה מצומצמות ביותר ורובם אף לא נפתחים מדי יום.

ביום 6.10.2019 שלח המוקד להגנת הפרט פנייה דחופה לצבא, בדרישה להסיר חסימה של בטונדות שהונחו בפתח שער קפין – המצוין לרוב כשער יחיד על היתריהם של חקלאי העיירה קפין, אשר אדמותיהם לכודות ב"מרחב התפר". המוקד ציין, כי החסימה מונעת מהחקלאים לעבור בשער עם טרקטורים, סוסים ועגלות, וכי הדבר גורם לפגיעה קשה בעבודה החקלאית. עוד ציין המוקד, כי עונת מסיק הזיתים החלה זה עתה, ויש לאפשר את הוצאת יבול הזיתים מ"מרחב התפר". המוקד התריע, כי אם לא תוסר החסימה ייאלץ לפנות לערכאות.במענה מיום 7.10.2019 טען הצבא, כי החסימה הוקמה בשל קיומה בעת האחרונה של "תופעה עבריינית בעלת היבטים ביטחוניים מובהקים" של פריצת שערים חקלאיים באמצעות כלי רכב, בגינה "ניתן להיכנס לישראל שלא כדין". הצבא הוסיף ומסר, כי בעקבות פניית המוקד, "על מנת לאפשר מענה לצורך חקלאי, הוחלט בעת הזו, לאפשר מעבר של טרקטורים ועגלות עם סוסים באמצעות שער 387, המצוי במרחק של כ-2.5 ק"מ משער קפין, וזאת בתיאום עם גורמי המת"ק".

בפנייתו החוזרת לצבא מיום 10.10.2019, שב המוקד על דרישתו להסרת החסימה, והבהיר כי החלופה המוצעת אינה מעשית. זאת בהתבסס על ניסיון המוקד, לפיו הדרישה לתיאום כל כניסה מול גורמי המת"ק, משמעה, במקרה הטוב, שהחקלאים יאלצו להמתין במשך שעות מול השער, תחת כיפת השמיים, עד לאישור מעברם.

טרם התקבל מענה ענייני לפנייה זו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות