מנתוני משרד הפנים עולה: הוועדה ההומניטארית ממשיכה לקפוץ ידה ונמנעת מלהמליץ על מתן מעמד בישראל, למרות המנדט שניתן לה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
10.12.2019
מנתוני משרד הפנים עולה: הוועדה ההומניטארית ממשיכה לקפוץ ידה ונמנעת מלהמליץ על מתן מעמד בישראל, למרות המנדט שניתן לה
מנתוני משרד הפנים עולה: הוועדה ההומניטארית ממשיכה לקפוץ ידה ונמנעת מלהמליץ על מתן מעמד בישראל, למרות המנדט שניתן לה
בשנת 2007 הוקמה – מתוקף תיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) – הוועדה ההומניטארית, המוסמכת להמליץ לשר הפנים על מתן היתרי שהייה או מעמד ארעי בישראל מטעמים הומניטאריים מיוחדים. כזכור, בשנת 2003 הקפיאה ישראל את ההליכים לאיחוד משפחות של תושבי ירושלים המזרחית עם בני זוגם, תושבי השטחים הכבושים. הוועדה ההומניטארית הוקמה במטרה לאפשר, במקרים חריגים, מתן מעמד בישראל לבני זוג פלסטינים, הסובלים ממצוקות דוחקות או נדרשים לתמוך בבני משפחה מדרגה ראשונה, תושבי ישראל, הסובלים מבעיות דומות.

על אף שהחוק מסמיך אותה לכך, מעניקה הוועדה מעמד ארעי (אשרה מסוג א/5) במקרים נדירים בלבד – וגם זאת בדרך כלל רק בעקבות הגשת עתירה לבית משפט. על כך מעידים נתונים מן העבר, והן נתונים אותם קיבל המוקד לאחרונה במענה לבקשתו על פי חוק חופש המידע.

על פי מענה משרד הפנים מיום 2.12.2019, בשנת 2018 הוגשו לוועדה 132 בקשות למעמד ארעי, ואושרו 14 (לאו דווקא כאלו שהוגשו באותה שנה); בשנת 2019 (עד לחודש נובמבר), הוגשו 192 בקשות כאלה, ואושרו 12.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בשנת 2007 הוקמה – מתוקף תיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) – הוועדה ההומניטארית, המוסמכת להמליץ לשר הפנים על מתן היתרי שהייה או מעמד ארעי בישראל מטעמים הומניטאריים מיוחדים. כזכור, בשנת 2003 הקפיאה ישראל את ההליכים לאיחוד משפחות של תושבי ירושלים המזרחית עם בני זוגם, תושבי השטחים הכבושים. הוועדה ההומניטארית הוקמה במטרה לאפשר, במקרים חריגים, מתן מעמד בישראל לבני זוג פלסטינים, הסובלים ממצוקות דוחקות או נדרשים לתמוך בבני משפחה מדרגה ראשונה, תושבי ישראל, הסובלים מבעיות דומות.

על אף שהחוק מסמיך אותה לכך, מעניקה הוועדה מעמד ארעי (אשרה מסוג א/5) במקרים נדירים בלבד – וגם זאת בדרך כלל רק בעקבות הגשת עתירה לבית משפט. על כך מעידים נתונים מן העבר, והן נתונים אותם קיבל המוקד לאחרונה במענה לבקשתו על פי חוק חופש המידע.

על פי מענה משרד הפנים מיום 2.12.2019, בשנת 2018 הוגשו לוועדה 132 בקשות למעמד ארעי, ואושרו 14 (לאו דווקא כאלו שהוגשו באותה שנה); בשנת 2019 (עד לחודש נובמבר), הוגשו 192 בקשות כאלה, ואושרו 12.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות