פסק דינו של בג"ץ הופץ לאמצעי התקשורת בטרם הועבר למוקד: מלשכת הנשיאה חיות נמסר כי מדובר ב"תקלת מנהלה" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.03.2020
פסק דינו של בג"ץ הופץ לאמצעי התקשורת בטרם הועבר למוקד: מלשכת הנשיאה חיות נמסר כי מדובר ב"תקלת מנהלה"
פסק דינו של בג"ץ הופץ לאמצעי התקשורת בטרם הועבר למוקד: מלשכת הנשיאה חיות נמסר כי מדובר ב"תקלת מנהלה"
בשעות הבוקר של יום 20.2.2020 דחה בג"ץ את עתירות המוקד נגד הריסתם העונשית של שני בתים בגדה המערבית, בהם מתגוררים בני משפחתם של שניים מהנאשמים בביצוע הפיגוע מיום 23.8.2019 בו נהרגה רנה שנרב.

ואולם, למוקד נודע דבר קיומו של פסק הדין רק בעקיפין, מאחת העותרות אשר התבשרה מאמצעי התקשורת על הריסתו הקרבה של ביתה. וכך התברר כי פרטי פסק הדין וציטוטים מתוכו פורסמו בהרחבה באתרי חדשות שונים, עוד בטרם פורסם פסק הדין באתר המקוון של בית המשפט העליון ובטרם נמסרה למוקד הודעה בעניין.

המוקד קבל על התנהלות זו במכתב ששלח ביום 23.2.2020 לנשיאת בית המשפט העליון, והביע את החשש כי מדובר ב"זילות של ההליך המשפטי", בייחוד נוכח ההתלהמות השוררת סביב נושא הריסות הבתים העונשיות. ביום 4.3.2020 התקבל במוקד מענה מלשכת הנשיאה, בו נמסר כי "מבדיקה שערכנו עם לשכות השופטים שכתבו את פסק הדין, עלה כי בשל תקלת מנהלה לא הועברה על ידי הלשכה הנוגעת בדבר הודעה לצדדים טרם הפצת פסק הדין, כנדרש. אנו מתנצלים על התקלה... נדאג לרענן את ההנחיות בנושא מול הגורמים הרלוונטיים על מנת למנוע את הישנותה בעתיד".
הדפסה הדפסה
שיתוף
בשעות הבוקר של יום 20.2.2020 דחה בג"ץ את עתירות המוקד נגד הריסתם העונשית של שני בתים בגדה המערבית, בהם מתגוררים בני משפחתם של שניים מהנאשמים בביצוע הפיגוע מיום 23.8.2019 בו נהרגה רנה שנרב.

ואולם, למוקד נודע דבר קיומו של פסק הדין רק בעקיפין, מאחת העותרות אשר התבשרה מאמצעי התקשורת על הריסתו הקרבה של ביתה. וכך התברר כי פרטי פסק הדין וציטוטים מתוכו פורסמו בהרחבה באתרי חדשות שונים, עוד בטרם פורסם פסק הדין באתר המקוון של בית המשפט העליון ובטרם נמסרה למוקד הודעה בעניין.

המוקד קבל על התנהלות זו במכתב ששלח ביום 23.2.2020 לנשיאת בית המשפט העליון, והביע את החשש כי מדובר ב"זילות של ההליך המשפטי", בייחוד נוכח ההתלהמות השוררת סביב נושא הריסות הבתים העונשיות. ביום 4.3.2020 התקבל במוקד מענה מלשכת הנשיאה, בו נמסר כי "מבדיקה שערכנו עם לשכות השופטים שכתבו את פסק הדין, עלה כי בשל תקלת מנהלה לא הועברה על ידי הלשכה הנוגעת בדבר הודעה לצדדים טרם הפצת פסק הדין, כנדרש. אנו מתנצלים על התקלה... נדאג לרענן את ההנחיות בנושא מול הגורמים הרלוונטיים על מנת למנוע את הישנותה בעתיד".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות