בעקבות עתירת המוקד: הותר מעברה במחסום של נערה בת 14 לצורך ביקור אחיה הכלוא, על אף שמוטלת נגדה "מניעה ביטחונית"; הצבא התחייב לערוך להבא בירור מיידי שיאפשר לילדים "מנועי כניסה" להמשיך בדרכם לביקור יקירם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.01.2020
בעקבות עתירת המוקד: הותר מעברה במחסום של נערה בת 14 לצורך ביקור אחיה הכלוא, על אף שמוטלת נגדה "מניעה ביטחונית"; הצבא התחייב לערוך להבא בירור מיידי שיאפשר לילדים "מנועי כניסה" להמשיך בדרכם לביקור יקירם
בעקבות עתירת המוקד: הותר מעברה במחסום של נערה בת 14 לצורך ביקור אחיה הכלוא, על אף שמוטלת נגדה "מניעה ביטחונית"; הצבא התחייב לערוך להבא בירור מיידי שיאפשר לילדים "מנועי כניסה" להמשיך בדרכם לביקור יקירם
החזקתם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים במתקני כליאה שבתחומי ישראל, בניגוד לדין הבינלאומי, פוגעת קשות בזכות לחיי משפחה של הכלואים וקרוביהם. הגעה לביקור במתקני הכליאה (וכן בכלא עופר שמצוי בגדה המערבית), מתאפשרת רק בכפוף לקבלת היתר כניסה ייעודי מהצבא, עבורו צריך להגיש בקשה מבעוד מועד. ואולם, ילדים בני פחות מ-16 אינם נדרשים להיתר וזה עשרות שנים שכניסתם מתאפשרת ללא הגבלה וללא הליך כלשהו.

ואולם, בשנים האחרונות ניכרת תופעה מדאיגה, בלשון המעטה, בה הצבא אוסר על מעברם במחסום של ילדים בגילים צעירים אלו, ומונע מהם להמשיך בדרכם לביקור אח/ות או הורה הכלואים בישראל בטענה שמוטלת עליהם "מניעה ביטחונית". כתוצאה מכך, פעם אחר פעם, ובמשך חודשים ארוכים ואף שנים, נמנע מקטינים אלו לראות את יקיריהם הכלואים – וכל זאת ללא שניתן כל נימוק לעצם "המניעה הביטחונית" המוטלת עליהם. רק בעקבות עתירות של המוקד התאפשרה כניסתם לצורך ביקור של קטינים אלו. בעתירותיו מחה המוקד על כך שהצבא אינו פועל ביעילות ובזריזות כדי לאפשר את ביקורם של הילדים, וביד קלה גוזר עליהם נתק ממושך מיקיריהם הכלואים. ויצוין, כי בכל הנוגע למבקרים בני למעלה מ-16 שנים עליהם מוטלת מניעה ביטחונית שכזו, ישנו הליך ממושך בסופו חלקם מקבלים היתר לעבור במחסום לצורך ביקור בכלא חרף המניעה המוטלת עליהם. במסגרת הטיפול במספר מקרים בראשית שנת 2019, התגבר במוקד החשש כי הצבא חותר להחיל על ילדים "מנועי כניסה" בגילים אלה הליך מקדים במסגרתו יהיה עליהם להגיש פניה מראש לצבא בכדי להסדיר את כניסתם לצורכי ביקור.

עתה, ייתכן שנמצאה הדרך למנוע הכבדה שכזו. וזאת במסגרת טיפולו של המוקד במקרה של נערה צעירה, כיום בת 14, המתגוררת בסמוך לרמאללה, אשר אחיה מוחזק בכלא מאז סוף שנת 2018. הנערה מעולם לא נעצרה ולא נחקרה על ידי כוחות הביטחון הישראליים. חרף זאת, במשך למעלה משנה היא לא ראתה את אחיה הכלוא, שכן בכל פעם שניסתה לעבור במחסום, סירבו החיילים להתיר את מעברה, בטענה הלאקונית שהיא "מנועת כניסה מטעמי ביטחון".

משכך, פנה אביהם של השניים למוקד, וזה האחרון פנה ביום 11.8.2019 לצבא בבקשה להתיר לנערה את הביקור. בהיעדר מענה ענייני מהצבא, נאלץ המוקד לעתור לבית המשפט המחוזי בירושלים ביום 19.11.2019. ימים ספורים לאחר מכן, ובטרם נקבע מועד לדיון בעתירה, מסר הצבא למוקד כי הותרה כניסתה של הנערה לצורך ביקור אחיה בכלא, וזאת "חרף המניעה הבטחונית" שנותרה בעינה (כפי שנמסר בהמשך, במסגרת התגובה לעתירה). בעקבות זאת, ביום 15.12.2019 עברה הנערה במחסום ללא כל בעיות וביקרה את אחיה.

ביום 13.1.2020 הגישה המדינה את תגובתה לעתירה, ובמסגרתה נמסר, כי הצבא פעל להסדרה רוחבית של אופן התנהלותו במקרים אלה. בהתאם לזאת, נמסר בתגובה לעתירה, כי מעתה, כאשר מגיע למחסום קטין בן פחות מ-16 שנים בדרכו לביקור בכלא (בלוויית בגיר הנושא עמו היתר כניסה), ומתברר כי קיימת נגדו מניעה ביטחונית, יבצעו אלו המאיישים את המחסום בירור טלפוני באשר לאפשרות להתיר לקטין לעבור במחסום חרף המניעה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
החזקתם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים במתקני כליאה שבתחומי ישראל, בניגוד לדין הבינלאומי, פוגעת קשות בזכות לחיי משפחה של הכלואים וקרוביהם. הגעה לביקור במתקני הכליאה (וכן בכלא עופר שמצוי בגדה המערבית), מתאפשרת רק בכפוף לקבלת היתר כניסה ייעודי מהצבא, עבורו צריך להגיש בקשה מבעוד מועד. ואולם, ילדים בני פחות מ-16 אינם נדרשים להיתר וזה עשרות שנים שכניסתם מתאפשרת ללא הגבלה וללא הליך כלשהו.

ואולם, בשנים האחרונות ניכרת תופעה מדאיגה, בלשון המעטה, בה הצבא אוסר על מעברם במחסום של ילדים בגילים צעירים אלו, ומונע מהם להמשיך בדרכם לביקור אח/ות או הורה הכלואים בישראל בטענה שמוטלת עליהם "מניעה ביטחונית". כתוצאה מכך, פעם אחר פעם, ובמשך חודשים ארוכים ואף שנים, נמנע מקטינים אלו לראות את יקיריהם הכלואים – וכל זאת ללא שניתן כל נימוק לעצם "המניעה הביטחונית" המוטלת עליהם. רק בעקבות עתירות של המוקד התאפשרה כניסתם לצורך ביקור של קטינים אלו. בעתירותיו מחה המוקד על כך שהצבא אינו פועל ביעילות ובזריזות כדי לאפשר את ביקורם של הילדים, וביד קלה גוזר עליהם נתק ממושך מיקיריהם הכלואים. ויצוין, כי בכל הנוגע למבקרים בני למעלה מ-16 שנים עליהם מוטלת מניעה ביטחונית שכזו, ישנו הליך ממושך בסופו חלקם מקבלים היתר לעבור במחסום לצורך ביקור בכלא חרף המניעה המוטלת עליהם. במסגרת הטיפול במספר מקרים בראשית שנת 2019, התגבר במוקד החשש כי הצבא חותר להחיל על ילדים "מנועי כניסה" בגילים אלה הליך מקדים במסגרתו יהיה עליהם להגיש פניה מראש לצבא בכדי להסדיר את כניסתם לצורכי ביקור.

עתה, ייתכן שנמצאה הדרך למנוע הכבדה שכזו. וזאת במסגרת טיפולו של המוקד במקרה של נערה צעירה, כיום בת 14, המתגוררת בסמוך לרמאללה, אשר אחיה מוחזק בכלא מאז סוף שנת 2018. הנערה מעולם לא נעצרה ולא נחקרה על ידי כוחות הביטחון הישראליים. חרף זאת, במשך למעלה משנה היא לא ראתה את אחיה הכלוא, שכן בכל פעם שניסתה לעבור במחסום, סירבו החיילים להתיר את מעברה, בטענה הלאקונית שהיא "מנועת כניסה מטעמי ביטחון".

משכך, פנה אביהם של השניים למוקד, וזה האחרון פנה ביום 11.8.2019 לצבא בבקשה להתיר לנערה את הביקור. בהיעדר מענה ענייני מהצבא, נאלץ המוקד לעתור לבית המשפט המחוזי בירושלים ביום 19.11.2019. ימים ספורים לאחר מכן, ובטרם נקבע מועד לדיון בעתירה, מסר הצבא למוקד כי הותרה כניסתה של הנערה לצורך ביקור אחיה בכלא, וזאת "חרף המניעה הבטחונית" שנותרה בעינה (כפי שנמסר בהמשך, במסגרת התגובה לעתירה). בעקבות זאת, ביום 15.12.2019 עברה הנערה במחסום ללא כל בעיות וביקרה את אחיה.

ביום 13.1.2020 הגישה המדינה את תגובתה לעתירה, ובמסגרתה נמסר, כי הצבא פעל להסדרה רוחבית של אופן התנהלותו במקרים אלה. בהתאם לזאת, נמסר בתגובה לעתירה, כי מעתה, כאשר מגיע למחסום קטין בן פחות מ-16 שנים בדרכו לביקור בכלא (בלוויית בגיר הנושא עמו היתר כניסה), ומתברר כי קיימת נגדו מניעה ביטחונית, יבצעו אלו המאיישים את המחסום בירור טלפוני באשר לאפשרות להתיר לקטין לעבור במחסום חרף המניעה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות