המוקד לצבא: ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם אינם יכולים לחדש היתריהם בעת זו; אין לזקוף זאת נגדם ויש לחדש היתריהם אוטומטית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
23.03.2020
המוקד לצבא: ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם אינם יכולים לחדש היתריהם בעת זו; אין לזקוף זאת נגדם ויש לחדש היתריהם אוטומטית
המוקד לצבא: ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם אינם יכולים לחדש היתריהם בעת זו; אין לזקוף זאת נגדם ויש לחדש היתריהם אוטומטית
ביום 23.3.2020 שלח המוקד פנייה לצבא בנוגע לאזרחים ותושבים ישראלים אשר מרכז חייהם הוא ברצועת עזה ואשר תוקף ההיתר לשהייתם ברצועה פג או עומד לפוג. המוקד ביקש, כי הצבא יבהיר את מדיניותו לגבי אלו הנמנים עם אוכלוסייה ואינם יכולים לפעול עתה לחידוש היתריהם בשל סגירת מחסום ארז על רקע התפשטות מגפת הקורונה.

עוד ביקש המוקד לדעת האם הצבא יחדש אוטומטית את היתריהם של אנשים אלו (כפי שעשה משרד הפנים בנוגע לפלסטינים החיים בישראל מכוח היתרי שהייה), או, לכל הפחות, יבהיר כי אין בכוונתו לזקוף את פקיעת ההיתרים לחובתם של אלו שנמנע מהם לחדשם בעת זו.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 23.3.2020 שלח המוקד פנייה לצבא בנוגע לאזרחים ותושבים ישראלים אשר מרכז חייהם הוא ברצועת עזה ואשר תוקף ההיתר לשהייתם ברצועה פג או עומד לפוג. המוקד ביקש, כי הצבא יבהיר את מדיניותו לגבי אלו הנמנים עם אוכלוסייה ואינם יכולים לפעול עתה לחידוש היתריהם בשל סגירת מחסום ארז על רקע התפשטות מגפת הקורונה.

עוד ביקש המוקד לדעת האם הצבא יחדש אוטומטית את היתריהם של אנשים אלו (כפי שעשה משרד הפנים בנוגע לפלסטינים החיים בישראל מכוח היתרי שהייה), או, לכל הפחות, יבהיר כי אין בכוונתו לזקוף את פקיעת ההיתרים לחובתם של אלו שנמנע מהם לחדשם בעת זו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות