המוקד למשרד הפנים: יש לפרסם בהקדם הודעה לגבי היערכות המשרד להתמודדות מיטבית עם העומס הצפוי בחודשי הקיץ בטיפול בבקשות להארכת תוקפם של היתרים ואשרות בהם מחזיקים פלסטינים המתגוררים בישראל כדין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
03.05.2020
המוקד למשרד הפנים: יש לפרסם בהקדם הודעה לגבי היערכות המשרד להתמודדות מיטבית עם העומס הצפוי בחודשי הקיץ בטיפול בבקשות להארכת תוקפם של היתרים ואשרות בהם מחזיקים פלסטינים המתגוררים בישראל כדין
המוקד למשרד הפנים: יש לפרסם בהקדם הודעה לגבי היערכות המשרד להתמודדות מיטבית עם העומס הצפוי בחודשי הקיץ בטיפול בבקשות להארכת תוקפם של היתרים ואשרות בהם מחזיקים פלסטינים המתגוררים בישראל כדין
במהלך חודש מרץ, 2020, בשל משבר הקורונה, האריך משרד הפנים, באופן אוטומטי ועד ליום 30.6.2020, את מעמדם החוקי בישראל של מחזיקי היתרי שהייה, אשרות ורישיונות ישיבה ארעיים ששהו במדינה כדין ושתוקף מעמדם פג החל מיום 12.3.2020.

ביום 3.5.2020 ביקש המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים כי תפורסם הודעה פומבית מבעוד מועד, בה יובהר לציבור הנוגעים בדבר – אלו שמעמדם הוארך אוטומטית, כמו גם אלו שמעמדם צפוי לפוג במהלך חודשי הקיץ במנותק ממשבר הקורונה – כיצד עליהם לנהוג על מנת לשמור על מעמדם וזכויותיהם. זאת, הסביר המוקד, היות שבנסיבות שנוצרו, ניתן להניח כי בחודשי הקיץ תיאלץ לשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית להתמודד עם עומסים חריגים בטיפול בבקשות להארכת תוקף של מעמד לסוגיו. לפיכך, הבהיר המוקד, על משרד הפנים לפעול בהקדם על מנת למנוע מצבים בהם תקלות או כשלים בירוקרטיים יגרמו לכך שאנשים החיים כדין בישראל ופועלים כשורה, ימצאו עצמם מואשמים על לא עוול בכפם בשהייה בלתי חוקית במדינה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
במהלך חודש מרץ, 2020, בשל משבר הקורונה, האריך משרד הפנים, באופן אוטומטי ועד ליום 30.6.2020, את מעמדם החוקי בישראל של מחזיקי היתרי שהייה, אשרות ורישיונות ישיבה ארעיים ששהו במדינה כדין ושתוקף מעמדם פג החל מיום 12.3.2020.

ביום 3.5.2020 ביקש המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים כי תפורסם הודעה פומבית מבעוד מועד, בה יובהר לציבור הנוגעים בדבר – אלו שמעמדם הוארך אוטומטית, כמו גם אלו שמעמדם צפוי לפוג במהלך חודשי הקיץ במנותק ממשבר הקורונה – כיצד עליהם לנהוג על מנת לשמור על מעמדם וזכויותיהם. זאת, הסביר המוקד, היות שבנסיבות שנוצרו, ניתן להניח כי בחודשי הקיץ תיאלץ לשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית להתמודד עם עומסים חריגים בטיפול בבקשות להארכת תוקף של מעמד לסוגיו. לפיכך, הבהיר המוקד, על משרד הפנים לפעול בהקדם על מנת למנוע מצבים בהם תקלות או כשלים בירוקרטיים יגרמו לכך שאנשים החיים כדין בישראל ופועלים כשורה, ימצאו עצמם מואשמים על לא עוול בכפם בשהייה בלתי חוקית במדינה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות