המוקד להגנת הפרט - המוקד לצבא: אין למנוע מבעלי היתרים כניסה ל"מרחב התפר" ויציאה ממנו, אלא מתוקף הגבלות שבדין
חזרה לעמוד הקודם
05.05.2020

המוקד לצבא: אין למנוע מבעלי היתרים כניסה ל"מרחב התפר" ויציאה ממנו, אלא מתוקף הגבלות שבדין

ביום 31.3.2020 התקבל מענה הצבא לפניות המוקד להגנת הפרט מימים 18.3.2020 ו-30.3.2020 באשר למניעת כניסתם של חקלאים ל"מרחב התפר" בעילה של נגיף הקורונה. במענה טען הצבא, כי מדובר בהגבלות המוטלות לצורך מאבק בהתפשטות הנגיף, בדומה לאלו המוטלות ברחבי העולם, וכי המפקד הצבאי החליט לצמצם את הכניסה ל"מרחב התפר" למינימום ההכרחי – רק לצורך טיפול בגידולים המחייבים טיפול דחוף ויומיומי. המכתב אף מפנה לצו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1832) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

ואולם, על פי דיווחים שהגיעו למוקד, הגבלות הכניסה הוסיפו והחמירו, ועתה מדובר בהקפאה לתקופה בלתי מוגבלת של כל היתרי הכניסה ל"מרחב התפר". זאת, למעט היתרים מיוחדים שתוקפם חודש ימים בלבד, אשר הונפקו למיעוט החקלאים בחלק מהנפות. זאת ועוד. מספר מעברים בגדר ההפרדה נסגרו כליל, למעט לצורך מעברם של תושבי קבע ב"מרחב התפר". ההקפאה פוגעת גם באנשים המחזיקים בהיתרי תעסוקה מסחרית ב"מרחב התפר" – רבים מהם מנפת ג'נין – ומונעת מזה כחודש וחצי את פתיחתם של בתי עסק המצויים שם. כמו כן, כמאה מתושבי העיר נזלת עיסא שבנפת טולכרם לכודים במובלעת שמהווה חלק מהעיר אך מצויה מהעבר השני של גדר ההפרדה (הצבא הנפיק היתרים מיוחדים לכעשרה תושבים בלבד).

במכתב מיום 4.5.2020, פירט המוקד אודות מצב עניינים זה, והבהיר כי למיטב ידיעתו, אין כל עיגון נורמטיבי להחלטות מרחיקות לכת אלה, הנוגדות את נהלי הצבא לעניין "מרחב התפר". ההגבלות המוטלות אף אינן תואמות את ההוראות שנקבעו בצו הנזכר לעיל, המתיר הגעה של עובד למקום עבודתו – לרבות חקלאים ועובדים אחרים במרחב התפר – ואת יציאתם של אנשים מביתם למגוון מטרות.

המוקד שב ודרש כי יבוטלו כל ההחלטות שפורטו במכתבו, ככל שהתקבלו כאלה, על מנת שבעלי ההיתרים יוכלו להיכנס ל"מרחב התפר" ולצאת ממנו בכפוף להגבלות שנקבעו בדין. המוקד שב וביקש, כי הצבא יבאר מהי מדיניותו באשר לכניסתם של בעלי היתרים ל"מרחב התפר" בעת הזו, ויפרסמה בפומבי.