המוקד ואל-מיזאן בעתירה לבג"ץ: יש להוריד את תקן הכליאה לצורך צמצום אוכלוסיית האסירים, לרבות אוכלוסיית האסירים ה"ביטחוניים", המוחזקים בתנאי צפיפות שאינם מאפשרים ריחוק חברתי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
24.05.2020
המוקד ואל-מיזאן בעתירה לבג"ץ: יש להוריד את תקן הכליאה לצורך צמצום אוכלוסיית האסירים, לרבות אוכלוסיית האסירים ה"ביטחוניים", המוחזקים בתנאי צפיפות שאינם מאפשרים ריחוק חברתי
המוקד ואל-מיזאן בעתירה לבג"ץ: יש להוריד את תקן הכליאה לצורך צמצום אוכלוסיית האסירים, לרבות אוכלוסיית האסירים ה"ביטחוניים", המוחזקים בתנאי צפיפות שאינם מאפשרים ריחוק חברתי
בשלהי חודש מרץ 2020, חזר ופנה המוקד בדחיפות לרשויות – באופן עצמאי ובשיתוף עם ארגוני זכויות אדם נוספים – בדרישה לצמצום אוכלוסיית הכלואים נוכח התפרצות מגפת הקורונה, שכן תנאי הכליאה אינם מאפשרים שמירה על הנחיות משרד הבריאות. במכתבו מיום 22.3.2020, דרש המוקד מהשר לביטחון פנים, כי ייבחן מיידית השימוש בכלי של קיצור מינהלי הקבוע בסעיף 68(ג) לפקודת בתי הסוהר – שנועד להפחתת מספר האסירים כאשר הוא עולה על תקן הכליאה, אותו קובע השר מעת לעת. המוקד הבהיר במכתבו כי נוכח התפרצות המגפה, יש צורך לקבוע תקן כליאה נמוך מהנהוג, לשם הבטחת בריאותם של כלל הכלואים, המצויים בסיכון בריאותי גבוה, בשל הצפיפות הניכרת השוררת במתקני הכליאה. המוקד אף ציין, כי המדובר בכלי בו נעשה שימוש תכוף, והפעלתו אינה מצריכה היערכות מורכבת, ומשכך מדובר בפיתרון יעיל שבכוחו להציל נפשות.

בהמשך לכך, ביום 30.3.2020 שלחו המוקד וארגון רופאים לזכויות אדם, מכתב נוסף לשר לביטחון פנים, בדרישה כי ינקטו צעדים מיידים למניעת התפשטות הקורונה בקרב אסירים פלסטינים המסווגים כביטחוניים – המהווים כשליש מכלל אוכלוסיית בתי הכלא. בפנייה הודגש, כי התקנות שפרסם שירות בתי הסוהר (שב"ס) לצורך התמודדות עם מגפת הקורונה, המאפשרות שחרור מוקדם של אסירים, הינן מפלות בעליל משום שהן מחריגות באופן גורף אסירים ביטחוניים – וזאת על אף שהללו מוחזקים בצפיפות הגבוהה ביותר מבין כלל אוכלוסיית בתי הכלא. משכך, חזרו הארגונים על הקריאה להפעלה מיידית וללא כל אפלייה של כלי השחרור המנהלי.

ואולם, לא התקבל כל מענה לפניות אלה. לפיכך, ביום 21.5.2020 עתרו המוקד להגנת הפרט וארגון אל-מיזאן לבג"ץ, בדרישה לעדכן את תקן הכליאה באופן שיאפשר את הפעלת כלי השחרור המינהלי. בעתירתם, הבהירו הארגונים כי ההימנעות משימוש בכלי נגיש, יעיל ושיוויוני זה מהווה הפרה של חובתם של השר לביטחון פנים ושל שב"ס לשמור על חייהם ובריאותם של כלל האסירים ולספק להם סטנדרט בריאותי דומה לזה הניתן לכלל האוכלוסייה. עוד הודגש, כי תנאי הצפיפות החמורים בהם נתונים האסירים הביטחוניים מונעים מהם כל אפשרות לשמור על ריחוק חברתי מינימלי, החיוני כיום בין כתלי בית הכלא ומחוצה להם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בשלהי חודש מרץ 2020, חזר ופנה המוקד בדחיפות לרשויות – באופן עצמאי ובשיתוף עם ארגוני זכויות אדם נוספים – בדרישה לצמצום אוכלוסיית הכלואים נוכח התפרצות מגפת הקורונה, שכן תנאי הכליאה אינם מאפשרים שמירה על הנחיות משרד הבריאות. במכתבו מיום 22.3.2020, דרש המוקד מהשר לביטחון פנים, כי ייבחן מיידית השימוש בכלי של קיצור מינהלי הקבוע בסעיף 68(ג) לפקודת בתי הסוהר – שנועד להפחתת מספר האסירים כאשר הוא עולה על תקן הכליאה, אותו קובע השר מעת לעת. המוקד הבהיר במכתבו כי נוכח התפרצות המגפה, יש צורך לקבוע תקן כליאה נמוך מהנהוג, לשם הבטחת בריאותם של כלל הכלואים, המצויים בסיכון בריאותי גבוה, בשל הצפיפות הניכרת השוררת במתקני הכליאה. המוקד אף ציין, כי המדובר בכלי בו נעשה שימוש תכוף, והפעלתו אינה מצריכה היערכות מורכבת, ומשכך מדובר בפיתרון יעיל שבכוחו להציל נפשות.

בהמשך לכך, ביום 30.3.2020 שלחו המוקד וארגון רופאים לזכויות אדם, מכתב נוסף לשר לביטחון פנים, בדרישה כי ינקטו צעדים מיידים למניעת התפשטות הקורונה בקרב אסירים פלסטינים המסווגים כביטחוניים – המהווים כשליש מכלל אוכלוסיית בתי הכלא. בפנייה הודגש, כי התקנות שפרסם שירות בתי הסוהר (שב"ס) לצורך התמודדות עם מגפת הקורונה, המאפשרות שחרור מוקדם של אסירים, הינן מפלות בעליל משום שהן מחריגות באופן גורף אסירים ביטחוניים – וזאת על אף שהללו מוחזקים בצפיפות הגבוהה ביותר מבין כלל אוכלוסיית בתי הכלא. משכך, חזרו הארגונים על הקריאה להפעלה מיידית וללא כל אפלייה של כלי השחרור המנהלי.

ואולם, לא התקבל כל מענה לפניות אלה. לפיכך, ביום 21.5.2020 עתרו המוקד להגנת הפרט וארגון אל-מיזאן לבג"ץ, בדרישה לעדכן את תקן הכליאה באופן שיאפשר את הפעלת כלי השחרור המינהלי. בעתירתם, הבהירו הארגונים כי ההימנעות משימוש בכלי נגיש, יעיל ושיוויוני זה מהווה הפרה של חובתם של השר לביטחון פנים ושל שב"ס לשמור על חייהם ובריאותם של כלל האסירים ולספק להם סטנדרט בריאותי דומה לזה הניתן לכלל האוכלוסייה. עוד הודגש, כי תנאי הצפיפות החמורים בהם נתונים האסירים הביטחוניים מונעים מהם כל אפשרות לשמור על ריחוק חברתי מינימלי, החיוני כיום בין כתלי בית הכלא ומחוצה להם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות