המוקד לצבא: אין להוציא קטינים ממיטותיהם באישון לילה לצורכי חקירה; דרך המלך צריכה להיות זימונם לתחנת משטרה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.05.2020
המוקד לצבא: אין להוציא קטינים ממיטותיהם באישון לילה לצורכי חקירה; דרך המלך צריכה להיות זימונם לתחנת משטרה
המוקד לצבא: אין להוציא קטינים ממיטותיהם באישון לילה לצורכי חקירה; דרך המלך צריכה להיות זימונם לתחנת משטרה
במסגרת מאבקו הממושך לשים קץ להפרת הזכויות השיטתית של קטינים פלסטינים על ידי כוחות הביטחון הישראליים, מנהל המוקד התכתבות ממושכת עם הצבא בעניין התופעה החמורה והמושרשת של מעצרי לילה מתוכננים של קטינים בגדה המערבית. מעצרי לילה אלה מלווים לא פעם באלימות ובכל מקרה כרוכים בגרימת טראומה לכל דרי הבית. חרף זאת, הצבא דבק בנוהג זה, ומסרב לנקוט באופן נרחב בחלופה של זימון קטינים לחקירה, המתקיימת כ"פיילוט" מאז שנת 2014.

ביום 5.4.2020 ענה הצבא למוקד בעניין זה, ומסר, בין היתר, כי "במרבית המקרים בהם נעצרים קטינים באזור, מדובר בקטינים בגילאי 18-16 או בחשודים בעבירות חמורות", אשר לא ניתן לזמנם לחקירה במסגרת ה"פיילוט" לזימון קטינים בחקירה. זאת, הוסבר, משום שהם "אינם מתאימים לקריטריונים שנקבעו בפיילוט", הכוללים את "חומרת העבירה בה חשוד הקטין, גיל הקטין, עברו הפלילי של הקטין, צרכי חקירה מיוחדים, ועוד". גם הפעם לא נמסרו נתונים בדבר יישום הפיילוט, אותם מבקש המוקד לקבל זה שנים, אך לשווא.

במענה מיום 18.5.2020, תקף המוקד את הקריטריונים של גיל הקטין וחומרת מעשה המשמשים בסיס להחרגה מזימון לחקירה: "קטין הוא קטין, וככזה זכויותיו צריכות להישמר, אף אם בעיניכם עבר עבירה חמורה" – שהרי חומרת העבירה אינה רלוונטית כלל לגבי אופן המעצר, שלא אמור לשאת אופי ענישתי, אלא רק לעניין ההליך הפלילי. ועוד: "לא ניתן להסכין עם נקודת המוצא שקטין בן 16 הוא בגדר בגיר לצורך הליך המעצר; לא ייתכן שקטין בן 16 ייעצר באישון ליל, ממיטתו, ייאזק וייכפת לעיני בני משפחתו, ויילקח למקום לא ידוע" – ובפרט שמדובר בקטינים החיים תחת כיבוש.

המוקד חזר על עמדתו העקרונית – בהתבסס על החוק הבינלאומי, לרבות האמנה לזכויות הילד – כי "זימון קטינים לחקירה צריך להיות דרך המלך במעצר קטינים, ולא מעין ניסוי פעוט שבא בצד פרקטיקה של פלישות ליליות לבתים".
הדפסה הדפסה
שיתוף
במסגרת מאבקו הממושך לשים קץ להפרת הזכויות השיטתית של קטינים פלסטינים על ידי כוחות הביטחון הישראליים, מנהל המוקד התכתבות ממושכת עם הצבא בעניין התופעה החמורה והמושרשת של מעצרי לילה מתוכננים של קטינים בגדה המערבית. מעצרי לילה אלה מלווים לא פעם באלימות ובכל מקרה כרוכים בגרימת טראומה לכל דרי הבית. חרף זאת, הצבא דבק בנוהג זה, ומסרב לנקוט באופן נרחב בחלופה של זימון קטינים לחקירה, המתקיימת כ"פיילוט" מאז שנת 2014.

ביום 5.4.2020 ענה הצבא למוקד בעניין זה, ומסר, בין היתר, כי "במרבית המקרים בהם נעצרים קטינים באזור, מדובר בקטינים בגילאי 18-16 או בחשודים בעבירות חמורות", אשר לא ניתן לזמנם לחקירה במסגרת ה"פיילוט" לזימון קטינים בחקירה. זאת, הוסבר, משום שהם "אינם מתאימים לקריטריונים שנקבעו בפיילוט", הכוללים את "חומרת העבירה בה חשוד הקטין, גיל הקטין, עברו הפלילי של הקטין, צרכי חקירה מיוחדים, ועוד". גם הפעם לא נמסרו נתונים בדבר יישום הפיילוט, אותם מבקש המוקד לקבל זה שנים, אך לשווא.

במענה מיום 18.5.2020, תקף המוקד את הקריטריונים של גיל הקטין וחומרת מעשה המשמשים בסיס להחרגה מזימון לחקירה: "קטין הוא קטין, וככזה זכויותיו צריכות להישמר, אף אם בעיניכם עבר עבירה חמורה" – שהרי חומרת העבירה אינה רלוונטית כלל לגבי אופן המעצר, שלא אמור לשאת אופי ענישתי, אלא רק לעניין ההליך הפלילי. ועוד: "לא ניתן להסכין עם נקודת המוצא שקטין בן 16 הוא בגדר בגיר לצורך הליך המעצר; לא ייתכן שקטין בן 16 ייעצר באישון ליל, ממיטתו, ייאזק וייכפת לעיני בני משפחתו, ויילקח למקום לא ידוע" – ובפרט שמדובר בקטינים החיים תחת כיבוש.

המוקד חזר על עמדתו העקרונית – בהתבסס על החוק הבינלאומי, לרבות האמנה לזכויות הילד – כי "זימון קטינים לחקירה צריך להיות דרך המלך במעצר קטינים, ולא מעין ניסוי פעוט שבא בצד פרקטיקה של פלישות ליליות לבתים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות