המוקד לצבא: יש לאפשר לפלסטינים בני העשור השישי להיכנס לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" שבגדה המערבית ללא היתרים פרטניים; יש בכך לצמצם את הפגיעה הנרחבת והבלתי מידתית של "משטר ההיתרים" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.05.2020
המוקד לצבא: יש לאפשר לפלסטינים בני העשור השישי להיכנס לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" שבגדה המערבית ללא היתרים פרטניים; יש בכך לצמצם את הפגיעה הנרחבת והבלתי מידתית של "משטר ההיתרים"
המוקד לצבא: יש לאפשר לפלסטינים בני העשור השישי להיכנס לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" שבגדה המערבית ללא היתרים פרטניים; יש בכך לצמצם את הפגיעה הנרחבת והבלתי מידתית של "משטר ההיתרים"
ביום 19.5.2020 פנה המוקד לצבא בבקשה, כי יאפשר לפלסטינים בעשור השישי לחייהם – נשים מגיל 50 וגברים מגיל 55 – להיכנס ל"מרחב התפר" ללא היתרים פרטניים. במכתבו טען המוקד, כי בשל ההחמרות האחרונות בנהלי "משטר ההיתרים" המיושם ב"מרחב התפר", רבים מהפלסטינים שלהם זיקה קניינית לאדמות הלכודות מעברה השני של גדר ההפרדה, אינם מקבלים היתרי כניסה לאדמותיהם, ואלו שכן, מוגבלים על פי ההיתר לארבעים כניסות בשנה בלבד. המוקד הבהיר, כי בהתאם לפסיקה (בג"ץ 9961/03), זוהי חובתו של הצבא לצמצם ככל הניתן את הפגיעה הקשה בזכויותיהם של הפלסטינים, אותה גורם משטר ההיתרים.

המוקד הדגיש בנוסף את האבסורד וחוסר הסבירות במצב הקיים, לפיו פלסטינים בגילים אלה רשאים להיכנס לישראל כרצונם – שכן נקבע כי הדבר אינו מהווה סיכון של ממש לביטחון ישראל – ואילו כניסתם לאדמותיהם-שלהם, בארצם-שלהם, מוגבלת באופן קיצוני.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 19.5.2020 פנה המוקד לצבא בבקשה, כי יאפשר לפלסטינים בעשור השישי לחייהם – נשים מגיל 50 וגברים מגיל 55 – להיכנס ל"מרחב התפר" ללא היתרים פרטניים. במכתבו טען המוקד, כי בשל ההחמרות האחרונות בנהלי "משטר ההיתרים" המיושם ב"מרחב התפר", רבים מהפלסטינים שלהם זיקה קניינית לאדמות הלכודות מעברה השני של גדר ההפרדה, אינם מקבלים היתרי כניסה לאדמותיהם, ואלו שכן, מוגבלים על פי ההיתר לארבעים כניסות בשנה בלבד. המוקד הבהיר, כי בהתאם לפסיקה (בג"ץ 9961/03), זוהי חובתו של הצבא לצמצם ככל הניתן את הפגיעה הקשה בזכויותיהם של הפלסטינים, אותה גורם משטר ההיתרים.

המוקד הדגיש בנוסף את האבסורד וחוסר הסבירות במצב הקיים, לפיו פלסטינים בגילים אלה רשאים להיכנס לישראל כרצונם – שכן נקבע כי הדבר אינו מהווה סיכון של ממש לביטחון ישראל – ואילו כניסתם לאדמותיהם-שלהם, בארצם-שלהם, מוגבלת באופן קיצוני.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות