בעקבות דרישת המוקד: תוקנו תנאי השימוש הפולשניים של היישומון שמעמיד הצבא לשימושם של פלסטינים לצורך עריכת בירורים בדבר מצב הטיפול בבקשותיהם השונות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
02.06.2020
בעקבות דרישת המוקד: תוקנו תנאי השימוש הפולשניים של היישומון שמעמיד הצבא לשימושם של פלסטינים לצורך עריכת בירורים בדבר מצב הטיפול בבקשותיהם השונות
בעקבות דרישת המוקד: תוקנו תנאי השימוש הפולשניים של היישומון שמעמיד הצבא לשימושם של פלסטינים לצורך עריכת בירורים בדבר מצב הטיפול בבקשותיהם השונות
לפני כשנה השיק מתאם הפעולות בשטחים (מתפ"ש) יישומון יעודי, בשם "אלמנסק" (המתאם). בהכרזה החגיגית על היישומון נאמר, כי מטרתו לשפר את השירות לתושבים הפלסטינים. בצל משבר הקורונה וסגירת המת"קים, הופנו פלסטינים רבים על ידי המנהל האזרחי להוריד את היישומון על מנת לבצע פעולות בסיסיות ולקבל מידע חיוני לחייהם, ובכלל זה מידע לגבי מניעות בטחוניות, ועדכון היתרי שהייה ואישורי כניסה. בעקבות פניותיהם של פלסטינים בעניין, ערכו המוקד ועורכת הדין עדי לוסטיגמן בדיקה של תנאי השימוש ביישומון. בתנאים נקבע, כך התברר, כי מי שמוריד את היישומון לטלפון הנייד שלו, מביע בכך את הסכמתו לחשיפת כל המידע האישי שלו, כולל תמונות, קבצים, אנשי קשר, מיקום והתכתבויות, בפני המתפ"ש וצדדים שלישיים. כמו כן, תנאי השימוש לא כללו אפשרות למחוק את החומר על פי בקשת המשתמש, אלא רק ככל שהעניין לא מכביד על מפעיל היישומון או הועבר כבר לגורמים נוספים. מדובר היה בתנאים חריגים, המאפשרים חדירה חסרת רסן לפרטיות, בניגוד למקובל ביישומונים אחרים.

בעקבות זאת, שלח המוקד פניות חוזרות ונשנות אל המתפ"ש והמנהל האזרחי, אשר לא הניבו מענה ענייני. בינתיים הורד היישומון על ידי למעלה מ-50,000 איש, וההנחיה להורדתו הורחבה, ואף במקרים מסוימים הוצגה בגלוי כתנאי לקבלת היתר שהייה. בהמשך, ארגוני זכויות אדם נוספים פנו בדרישה דומה בעניינם של פלסטינים העובדים בישראל שנדרשו להשתמש ביישומון למילוי טופס הצהרת בריאות.

ביום 11.5.2020 עתר המוקד לבג"ץ באמצעות עו"ד לוסטיגמן. בעתירה הוסבר, כי תנאי השימוש ביישומון מהווים פגיעה חמורה בזכותם של המשתמשים לפרטיות ולכבוד; כי הם מנוגדים לדין הישראלי והבינלאומי; וכי הם יוצרים מצב בו פלסטינים מחוייבים למסור מידע העשוי לשרת את הכוח הכובש ובכך להעמיד בסכנה את עצמם ואת הסובבים אותם.

לאחר הגשת העתירה, נמסר מהמתפ"ש כי נערך שינוי מהותי ומקיף בתנאי השירות, במסגרתו מובהר כי הסכמת האדם בעת הורדת היישומון היא אך ורק למסירת המידע הספציפי הכרוך בשירות אותו הוא מבקש, וכי ליישומון אין גישה לקבצים, לאנשי קשר, תמונות וכדומה. ואכן, תנאי השירות שונו במרבית המישורים המטרידים.

ביום 17.5.2020 דחה בג"ץ את העתירה על הסף, בקובעו בפסק הדין, כי היה על העותרת להמתין לתשובת המדינה, וכי לא הוכחה פגיעה בפועל באמצעות צירופם של עותרים פרטניים.

לאחר פסק הדין, פנה המוקד למתפ"ש בבקשה להבהיר איזה מידע נשאב מהטלפונים טרם שינוי התנאים ולאיזה גורמים הועבר, אם בכלל. כן ביקש המוקד לדעת מהי מדיניות מחיקת המידע בגרסה הנוכחית של היישומון.
הדפסה הדפסה
שיתוף
לפני כשנה השיק מתאם הפעולות בשטחים (מתפ"ש) יישומון יעודי, בשם "אלמנסק" (המתאם). בהכרזה החגיגית על היישומון נאמר, כי מטרתו לשפר את השירות לתושבים הפלסטינים. בצל משבר הקורונה וסגירת המת"קים, הופנו פלסטינים רבים על ידי המנהל האזרחי להוריד את היישומון על מנת לבצע פעולות בסיסיות ולקבל מידע חיוני לחייהם, ובכלל זה מידע לגבי מניעות בטחוניות, ועדכון היתרי שהייה ואישורי כניסה. בעקבות פניותיהם של פלסטינים בעניין, ערכו המוקד ועורכת הדין עדי לוסטיגמן בדיקה של תנאי השימוש ביישומון. בתנאים נקבע, כך התברר, כי מי שמוריד את היישומון לטלפון הנייד שלו, מביע בכך את הסכמתו לחשיפת כל המידע האישי שלו, כולל תמונות, קבצים, אנשי קשר, מיקום והתכתבויות, בפני המתפ"ש וצדדים שלישיים. כמו כן, תנאי השימוש לא כללו אפשרות למחוק את החומר על פי בקשת המשתמש, אלא רק ככל שהעניין לא מכביד על מפעיל היישומון או הועבר כבר לגורמים נוספים. מדובר היה בתנאים חריגים, המאפשרים חדירה חסרת רסן לפרטיות, בניגוד למקובל ביישומונים אחרים.

בעקבות זאת, שלח המוקד פניות חוזרות ונשנות אל המתפ"ש והמנהל האזרחי, אשר לא הניבו מענה ענייני. בינתיים הורד היישומון על ידי למעלה מ-50,000 איש, וההנחיה להורדתו הורחבה, ואף במקרים מסוימים הוצגה בגלוי כתנאי לקבלת היתר שהייה. בהמשך, ארגוני זכויות אדם נוספים פנו בדרישה דומה בעניינם של פלסטינים העובדים בישראל שנדרשו להשתמש ביישומון למילוי טופס הצהרת בריאות.

ביום 11.5.2020 עתר המוקד לבג"ץ באמצעות עו"ד לוסטיגמן. בעתירה הוסבר, כי תנאי השימוש ביישומון מהווים פגיעה חמורה בזכותם של המשתמשים לפרטיות ולכבוד; כי הם מנוגדים לדין הישראלי והבינלאומי; וכי הם יוצרים מצב בו פלסטינים מחוייבים למסור מידע העשוי לשרת את הכוח הכובש ובכך להעמיד בסכנה את עצמם ואת הסובבים אותם.

לאחר הגשת העתירה, נמסר מהמתפ"ש כי נערך שינוי מהותי ומקיף בתנאי השירות, במסגרתו מובהר כי הסכמת האדם בעת הורדת היישומון היא אך ורק למסירת המידע הספציפי הכרוך בשירות אותו הוא מבקש, וכי ליישומון אין גישה לקבצים, לאנשי קשר, תמונות וכדומה. ואכן, תנאי השירות שונו במרבית המישורים המטרידים.

ביום 17.5.2020 דחה בג"ץ את העתירה על הסף, בקובעו בפסק הדין, כי היה על העותרת להמתין לתשובת המדינה, וכי לא הוכחה פגיעה בפועל באמצעות צירופם של עותרים פרטניים.

לאחר פסק הדין, פנה המוקד למתפ"ש בבקשה להבהיר איזה מידע נשאב מהטלפונים טרם שינוי התנאים ולאיזה גורמים הועבר, אם בכלל. כן ביקש המוקד לדעת מהי מדיניות מחיקת המידע בגרסה הנוכחית של היישומון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות