המוקד להגנת הפרט - בעקבות דרישת המוקד: תוקנו תנאי השימוש הפולשניים של היישומון שמעמיד הצבא לשימושם של פלסטינים לצורך עריכת בירורים בדבר מצב הטיפול בבקשותיהם השונות
חזרה לעמוד הקודם
02.06.2020

בעקבות דרישת המוקד: תוקנו תנאי השימוש הפולשניים של היישומון שמעמיד הצבא לשימושם של פלסטינים לצורך עריכת בירורים בדבר מצב הטיפול בבקשותיהם השונות

לפני כשנה השיק מתאם הפעולות בשטחים (מתפ"ש) יישומון יעודי, בשם "אלמנסק" (המתאם). בהכרזה החגיגית על היישומון נאמר, כי מטרתו לשפר את השירות לתושבים הפלסטינים. בצל משבר הקורונה וסגירת המת"קים, הופנו פלסטינים רבים על ידי המנהל האזרחי להוריד את היישומון על מנת לבצע פעולות בסיסיות ולקבל מידע חיוני לחייהם, ובכלל זה מידע לגבי מניעות בטחוניות, ועדכון היתרי שהייה ואישורי כניסה. בעקבות פניותיהם של פלסטינים בעניין, ערכו המוקד ועורכת הדין עדי לוסטיגמן בדיקה של תנאי השימוש ביישומון. בתנאים נקבע, כך התברר, כי מי שמוריד את היישומון לטלפון הנייד שלו, מביע בכך את הסכמתו לחשיפת כל המידע האישי שלו, כולל תמונות, קבצים, אנשי קשר, מיקום והתכתבויות, בפני המתפ"ש וצדדים שלישיים. כמו כן, תנאי השימוש לא כללו אפשרות למחוק את החומר על פי בקשת המשתמש, אלא רק ככל שהעניין לא מכביד על מפעיל היישומון או הועבר כבר לגורמים נוספים. מדובר היה בתנאים חריגים, המאפשרים חדירה חסרת רסן לפרטיות, בניגוד למקובל ביישומונים אחרים.

בעקבות זאת, שלח המוקד פניות חוזרות ונשנות אל המתפ"ש והמנהל האזרחי, אשר לא הניבו מענה ענייני. בינתיים הורד היישומון על ידי למעלה מ-50,000 איש, וההנחיה להורדתו הורחבה, ואף במקרים מסוימים הוצגה בגלוי כתנאי לקבלת היתר שהייה. בהמשך, ארגוני זכויות אדם נוספים פנו בדרישה דומה בעניינם של פלסטינים העובדים בישראל שנדרשו להשתמש ביישומון למילוי טופס הצהרת בריאות.

ביום 11.5.2020 עתר המוקד לבג"ץ באמצעות עו"ד לוסטיגמן. בעתירה הוסבר, כי תנאי השימוש ביישומון מהווים פגיעה חמורה בזכותם של המשתמשים לפרטיות ולכבוד; כי הם מנוגדים לדין הישראלי והבינלאומי; וכי הם יוצרים מצב בו פלסטינים מחוייבים למסור מידע העשוי לשרת את הכוח הכובש ובכך להעמיד בסכנה את עצמם ואת הסובבים אותם.

לאחר הגשת העתירה, נמסר מהמתפ"ש כי נערך שינוי מהותי ומקיף בתנאי השירות, במסגרתו מובהר כי הסכמת האדם בעת הורדת היישומון היא אך ורק למסירת המידע הספציפי הכרוך בשירות אותו הוא מבקש, וכי ליישומון אין גישה לקבצים, לאנשי קשר, תמונות וכדומה. ואכן, תנאי השירות שונו במרבית המישורים המטרידים.

ביום 17.5.2020 דחה בג"ץ את העתירה על הסף, בקובעו בפסק הדין, כי היה על העותרת להמתין לתשובת המדינה, וכי לא הוכחה פגיעה בפועל באמצעות צירופם של עותרים פרטניים.

לאחר פסק הדין, פנה המוקד למתפ"ש בבקשה להבהיר איזה מידע נשאב מהטלפונים טרם שינוי התנאים ולאיזה גורמים הועבר, אם בכלל. כן ביקש המוקד לדעת מהי מדיניות מחיקת המידע בגרסה הנוכחית של היישומון.

מסמכים קשורים

הנדון: תנאי יישומון אלמנסק المنسق – לאחר תיקון תנאי השירות
31.05.2020 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
בג"ץ 2992/20 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון - מתאם פעולות הממשלה בשטחים פסק דין
17.05.2020 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 2992/20 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון - מתאם פעולות הממשלה בשטחים עתירה למתן צו על תנאי
11.05.2020 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
הנדון: "קריאה אחרונה לחדול מניצול משבר הקורונה לצורך הטמעת השימוש באפליקציית אלמנסק בקרב ציבור מחזיקי היתרי השהייה" - התייחסות מנה"אז איו"ש
11.05.2020 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: דרישה נוספת לחדול מניצול משבר הקורונה לצורך הטמעת השימוש באפליקציית אלמנסק – المنسق בקרב ציבור מחזיקי היתרי השהייה
07.04.2020 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: דרישה לחדול מניצול משבר הקורונה לצורך הטמעת השימוש באפליקציית אלמנסק – المنسق בקרב ציבור מחזיקי היתרי השהייה
06.04.2020 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: "דרישה לחדול מניצול משבר הקורונה לצורך הטמעת השימוש באפליקציית אלמנסק בקרב ציבור מחזיקי היתרי השהייה" - התייחסות מנהא"ז איו"ש
06.04.2020 | תכתובת עקרונית
קרא עוד