המוקד והוועד נגד עינויים בישראל לוועדת הפנים והגנת הסביבה: אין למנוע כניסת עורכי דין ובני משפחה לבתי הכלא בחסות המאבק בנגיף הקורונה; יש להסדיר בחוק את האפשרות לקיום קשר סדיר בין הכלואים לעולם החיצון בעת הכרזה על שלילת ביקורים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.07.2020
המוקד והוועד נגד עינויים בישראל לוועדת הפנים והגנת הסביבה: אין למנוע כניסת עורכי דין ובני משפחה לבתי הכלא בחסות המאבק בנגיף הקורונה; יש להסדיר בחוק את האפשרות לקיום קשר סדיר בין הכלואים לעולם החיצון בעת הכרזה על שלילת ביקורים
המוקד והוועד נגד עינויים בישראל לוועדת הפנים והגנת הסביבה: אין למנוע כניסת עורכי דין ובני משפחה לבתי הכלא בחסות המאבק בנגיף הקורונה; יש להסדיר בחוק את האפשרות לקיום קשר סדיר בין הכלואים לעולם החיצון בעת הכרזה על שלילת ביקורים
ביום 12.7.2020 פנו המוקד להגנת הפרט והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל אל ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, כדי להביע את התנגדותם העקרונית להצעת חוק "מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר, תחנות משטרה ובתי הסוהר, חדרי משמר ובתי הסוהר הצבאיים (הוראת שעה), התש"ף-2020", המקודמת בימים אלה במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. המדובר בהצעת חוק אשר תעגן בחקיקה ראשית את תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר), התש"ף-2020, אשר הותקנו במהלך מרץ 2020. בפנייה הובהר כי במתכונתה הנוכחית, חקיקה זו תמנע באופן מוחלט כניסה של מבקרים ועורכי דין, ועלולה לגרום לפגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויותיהם של עצורים ואסירים, ובראשן, הזכות לייצוג משפטי הולם והזכות לחיי משפחה. תחת זאת, יש לנקוט בחלופות הסבירות הקיימות, באמצעותן ניתן יהיה לשמור על בריאות הכלואים, המבקרים וכוחות הביטחון העובדים במתקנים, בהן האפשרות של קיום ביקורים בהפרדה מוחלטת באמצעות שימוש במחיצות שקופות – כשם שמתקיים ממילא במקרה של ביקורים אצל כלואים המסווגים כביטחוניים.

בפנייה הודגש כי בתקופה זו, בה שוררות מצוקה וחרדה גדולות מפני המגפה והשלכותיה הבריאותיות והאחרות, אין זה ראוי למנוע מכלואים קיום קשר כלשהו עם העולם החיצון. דבר זה לא רק נוגד בתכלית את הסטנדרטים הבינלאומיים הנוגעים להחזקת כלואים, אלא אף עלול להגביר את חשיפתם של כלואים ליחס אכזרי ובלתי אנושי מצד רשויות החקירה והכליאה.

לחקיקה זו, נכתב בפנייה, עשויות להיות השלכות קשות במיוחד לגבי אסירים המסווגים כביטחוניים, שכן אלו, בניגוד לאסירים פליליים, אינם זכאים לשיחות טלפון עם בני משפחתם ויכולים לקיים קשר עם בני המשפחה רק באמצעות ביקורים בכלא. זאת ועוד. על אף שבימים אלה מתאפשרת כניסת משפחות ישראליות לבתי הכלא, טרם הושבה על כנה האפשרות לקבל ביקורי משפחה מהגדה המערבית ומרצועת עזה, וכך מרבית הכלואים הביטחוניים מצויים בנתק ממשפחתם זה למעלה מארבעה חודשים. חקיקה זו עלולה להביא להתמשכות ניכרת של נתק זה, שמשמעו בין היתר, כי אסירים רבים טרם קיבלו ביגוד קיץ וציוד אישי אותם מספקות המשפחות במסגרת הביקורים, כמו גם הפקדות כספים לחשבונם להוצאות שוטפות בכלא.

הארגונים הזכירו כי בעקבות הערות בית המשפט העליון – במסגרת עתירה שהגישו שני הארגונים בשיתוף עם נוספים – נאלץ שב"ס למתן את הפגיעה שנגרמה מתוקף תקנות החירום, ולאפשר קשר טלפוני לכלואים המסווגים כביטחוניים (שיחת טלפון אחת לשבועיים עבור כלואים קטינים, ושיחה חד-פעמית לבגירים). עתה, משמדובר בחקיקה ראשית, מוטלת על המחוקק חובה מוגברת למנוע פגיעה חמורה בזכויות כלואים, ולהבטיח שיתאפשר קשר מינימאלי בין כלואים בטחוניים לבני משפחותיהם. לפיכך, ככל שיקודם החוק, יש להסדיר במסגרתו את סוגיית הזכות לחיי משפחה עבור כלל הכלואים, תוך הבטחת קיום קשר סדיר עבור כלואים ביטחוניים. בין היתר, יש לעגן במסגרתו סעיף אשר יבטיח שיחות באמצעים אודיו-ויזואליים, בתדירות קבועה ומספקת, בין אסירים ועצורים ביטחוניים לבני משפחותיהם.

בכל הנוגע למניעת ביקורי עורכי דין, נכתב בפנייה כי פגישה פרונטלית – ולא באמצעות הטלפון או אמצעי טכנולוגי אחר – בין עצור ועורך דין הינה אחת מהערובות החיוניות להגנה מפני התעללות ויחס אכזרי. רק כך יכול עורך הדין להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצבו הפיזי והנפשי של העצור, מאופן חקירתו והיחס שניתן לו. העובדה כי עתה, במקביל, מקודמת בוועדת חוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לקיום דיונים משפטיים באמצעים טכנולוגיים, פותחת פתח מסוכן למצב בו עצור לא יוכל לפגוש את עורך דינו לכל אורך ההליך המשפטי. למפגש עם עורך דין אף יש חשיבות של ממש בשלל עניינים נוספים שאינם קשורים בייצוג בהליך הפלילי. לפיכך, יש לעגן בחוק מנגנון אפקטיבי שיבטיח כי תעמוד לכלואים ולעורכי דינם האפשרות לבקש ביקור עורך דין במתקני הכליאה במצב של הכרזה על שלילת ביקורים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 12.7.2020 פנו המוקד להגנת הפרט והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל אל ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, כדי להביע את התנגדותם העקרונית להצעת חוק "מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר, תחנות משטרה ובתי הסוהר, חדרי משמר ובתי הסוהר הצבאיים (הוראת שעה), התש"ף-2020", המקודמת בימים אלה במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. המדובר בהצעת חוק אשר תעגן בחקיקה ראשית את תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר), התש"ף-2020, אשר הותקנו במהלך מרץ 2020. בפנייה הובהר כי במתכונתה הנוכחית, חקיקה זו תמנע באופן מוחלט כניסה של מבקרים ועורכי דין, ועלולה לגרום לפגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויותיהם של עצורים ואסירים, ובראשן, הזכות לייצוג משפטי הולם והזכות לחיי משפחה. תחת זאת, יש לנקוט בחלופות הסבירות הקיימות, באמצעותן ניתן יהיה לשמור על בריאות הכלואים, המבקרים וכוחות הביטחון העובדים במתקנים, בהן האפשרות של קיום ביקורים בהפרדה מוחלטת באמצעות שימוש במחיצות שקופות – כשם שמתקיים ממילא במקרה של ביקורים אצל כלואים המסווגים כביטחוניים.

בפנייה הודגש כי בתקופה זו, בה שוררות מצוקה וחרדה גדולות מפני המגפה והשלכותיה הבריאותיות והאחרות, אין זה ראוי למנוע מכלואים קיום קשר כלשהו עם העולם החיצון. דבר זה לא רק נוגד בתכלית את הסטנדרטים הבינלאומיים הנוגעים להחזקת כלואים, אלא אף עלול להגביר את חשיפתם של כלואים ליחס אכזרי ובלתי אנושי מצד רשויות החקירה והכליאה.

לחקיקה זו, נכתב בפנייה, עשויות להיות השלכות קשות במיוחד לגבי אסירים המסווגים כביטחוניים, שכן אלו, בניגוד לאסירים פליליים, אינם זכאים לשיחות טלפון עם בני משפחתם ויכולים לקיים קשר עם בני המשפחה רק באמצעות ביקורים בכלא. זאת ועוד. על אף שבימים אלה מתאפשרת כניסת משפחות ישראליות לבתי הכלא, טרם הושבה על כנה האפשרות לקבל ביקורי משפחה מהגדה המערבית ומרצועת עזה, וכך מרבית הכלואים הביטחוניים מצויים בנתק ממשפחתם זה למעלה מארבעה חודשים. חקיקה זו עלולה להביא להתמשכות ניכרת של נתק זה, שמשמעו בין היתר, כי אסירים רבים טרם קיבלו ביגוד קיץ וציוד אישי אותם מספקות המשפחות במסגרת הביקורים, כמו גם הפקדות כספים לחשבונם להוצאות שוטפות בכלא.

הארגונים הזכירו כי בעקבות הערות בית המשפט העליון – במסגרת עתירה שהגישו שני הארגונים בשיתוף עם נוספים – נאלץ שב"ס למתן את הפגיעה שנגרמה מתוקף תקנות החירום, ולאפשר קשר טלפוני לכלואים המסווגים כביטחוניים (שיחת טלפון אחת לשבועיים עבור כלואים קטינים, ושיחה חד-פעמית לבגירים). עתה, משמדובר בחקיקה ראשית, מוטלת על המחוקק חובה מוגברת למנוע פגיעה חמורה בזכויות כלואים, ולהבטיח שיתאפשר קשר מינימאלי בין כלואים בטחוניים לבני משפחותיהם. לפיכך, ככל שיקודם החוק, יש להסדיר במסגרתו את סוגיית הזכות לחיי משפחה עבור כלל הכלואים, תוך הבטחת קיום קשר סדיר עבור כלואים ביטחוניים. בין היתר, יש לעגן במסגרתו סעיף אשר יבטיח שיחות באמצעים אודיו-ויזואליים, בתדירות קבועה ומספקת, בין אסירים ועצורים ביטחוניים לבני משפחותיהם.

בכל הנוגע למניעת ביקורי עורכי דין, נכתב בפנייה כי פגישה פרונטלית – ולא באמצעות הטלפון או אמצעי טכנולוגי אחר – בין עצור ועורך דין הינה אחת מהערובות החיוניות להגנה מפני התעללות ויחס אכזרי. רק כך יכול עורך הדין להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצבו הפיזי והנפשי של העצור, מאופן חקירתו והיחס שניתן לו. העובדה כי עתה, במקביל, מקודמת בוועדת חוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לקיום דיונים משפטיים באמצעים טכנולוגיים, פותחת פתח מסוכן למצב בו עצור לא יוכל לפגוש את עורך דינו לכל אורך ההליך המשפטי. למפגש עם עורך דין אף יש חשיבות של ממש בשלל עניינים נוספים שאינם קשורים בייצוג בהליך הפלילי. לפיכך, יש לעגן בחוק מנגנון אפקטיבי שיבטיח כי תעמוד לכלואים ולעורכי דינם האפשרות לבקש ביקור עורך דין במתקני הכליאה במצב של הכרזה על שלילת ביקורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות