המוקד להגנת הפרט - המוקד לבג"ץ: יש לחקור מחדש תקרית בה סוהר תקף קטין פלסטיני; התנהלות גורמי החקירה רצופה כשלים ומונעת חשיפה של האמת
חזרה לעמוד הקודם
08.09.2020

המוקד לבג"ץ: יש לחקור מחדש תקרית בה סוהר תקף קטין פלסטיני; התנהלות גורמי החקירה רצופה כשלים ומונעת חשיפה של האמת

ישראל מפירה כעניין שבשיגרה את זכויותיהם של קטינים פלסטינים המצויים במשמורת כוחות הביטחון הישראליים – המשטרה, שב"כ ושירות בתי הסוהר (שב"ס) – הן במהלך מעצרם, הן בזמן חקירתם והן במתקני הכליאה עצמם. הפרות אלה מתרחשות לא רק ביחס לקטינים מרחבי השטחים הכבושים, אלא גם אלו המתגוררים בירושלים המזרחית המסופחת.

במסגרת מאבקו של המוקד להגנת הפרט בפרקטיקות של פגיעה בקטינים פלסטינים, מטפל המוקד גם במקרים פרטניים בהם קטינים היו נתונים לאלימות פיזית מצדם של אנשי כוחות הביטחון. אחד מאותם מקרים נוגע לנער ירושלמי, אשר באפריל 2018, בהיותו בן 17, הוכה על ידי סוהר בדרכו לבית המעצר מדיון בבית המשפט (תיק המוקד 103324). בעקבות זאת, נחבש ראשו של הנער למשך מספר ימים. חרף פציעתו, שב"ס המשיך להחזיק בנער בצינוק, בבידוד מוחלט. הסוהר המכה השתייך ליחידת נחשון של שב"ס – היחידה המופקדת על ליווי והעברה של כלואים במשמורת שב"ס. ביוני 2018 המוקד הגיש בשמו של הנער תלונה ליחידה הארצית לחקירת סוהרים (יאח"ס), ואולם תיק החקירה נסגר בעילה ש"לא נמצאה תשתית לביצוע עבירות פליליות".

לאחר שעיין בחומרי החקירה שהועברו לידיו, הגיש המוקד ערר על ההחלטה שלא לפתוח בחקירה, בתחילה בינואר 2019 לפרקליטות המדינה, ושוב חודשים לאחר מכן, ביום 9.9.2019, לאחר שנמסר למוקד כי על הערר להיות מוגש לפרקליטות מחוז ירושלים. המוקד קבל בערר על כך ש"התיעוד שנמסר מצומצם ביותר הן בהיקף והן בתוכן מהותי ולא ניתן להתייחס באופן ענייני לפעולות הבדיקה שבוצעו או נזנחו", וכי לא נכללו בו מסמכים רפואיים אודות הפציעה, ואף לא תיעוד מהמצלמות בכניסה לבית המעצר. בכך, טען המוקד, "נשללה מהעורר האפשרות להתעמת עם טענות הסוהרים", אשר כללו סתירות ואי בהירויות. רק לאחר תזכורות חוזרות ונשנות – ולמעלה משנתיים לאחר התקרית האלימה – התקבלה תשובת הפרקליטות ביום 14.7.2020, לפיה ההחלטה לסגור את התיק נותרה על כנה.

משכך, ביום 7.9.2020 הגיש המוקד עתירה לבג"ץ, בדרישה לחקירה חוזרת ולבדיקה של מחדלי החקירה שהתקיימה. כמו כן דרש המוקד, כי יגובש נוהל לבדיקה יזומה של אירועי אלימות נגד כלואים, ובפרט קטינים, במסגרתו ייקבעו סד זמנים סביר לבדיקה ומנגנון המבטיח כי ראיות רלוונטיות לא יושמדו בטרם עת (שכן התיעוד ממצלמות האבטחה הושמד לאחר שבועיים וחצי ממועד האירוע). כן דרש המוקד הסבר על כך שהאירוע לא דווח ולא תועד כקבוע בפקודת הנציבות שכותרתה "משמעת – כללים בדבר השימוש בכוח סביר לצורך מילוי תפקיד", המחייבת בחינת תקריות שכאלה גם בהעדר תלונה.

יצוין, כי טרם התקבל מענה ענייני בערר נוסף שהוגש בעקבות סגירת תיק תלונה שעניינה תקרית אלימה משנת 2018, בה היכו סוהרים מיחידת נחשון קטין כלוא מירושלים המזרחית (תיק המוקד 105205).