לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
דוחות | דוח המוקד | 25.10.2017
לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם הבוחן כיצד נעצרים נערים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית וכיצד נוהגת בהם מערכת אכיפת החוק. מהמחקר עולה כי ברוב המקרים הנערים נלקחים מבתיהם או ממקום סמוך, נחקרים במשך שעות ונכלאים בתנאים קשים, וחלקם אף סובלים מאלימות. הם עוברים את התהליך כולו בבדידות מוחלטת, בלי נוכחות אדם שיוכל להגן עליהם, להסביר להם את שעתיד להתרחש ולסייע להם. הארגונים טוענים כי מערכת אכיפת החוק מתייחסת לנערים כאל חלק מאוכלוסייה עוינת שכל חבריה הם בחזקת אשמים אלא אם הוכח אחרת, והיא נוקטת נגדם צעדים קיצוניים שלא הייתה מעיזה לנקוט כלפי אוכלוסיות אחרות בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם הבוחן כיצד נעצרים נערים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית וכיצד נוהגת בהם מערכת אכיפת החוק. מהמחקר עולה כי ברוב המקרים הנערים נלקחים מבתיהם או ממקום סמוך, נחקרים במשך שעות ונכלאים בתנאים קשים, וחלקם אף סובלים מאלימות. הם עוברים את התהליך כולו בבדידות מוחלטת, בלי נוכחות אדם שיוכל להגן עליהם, להסביר להם את שעתיד להתרחש ולסייע להם. הארגונים טוענים כי מערכת אכיפת החוק מתייחסת לנערים כאל חלק מאוכלוסייה עוינת שכל חבריה הם בחזקת אשמים אלא אם הוכח אחרת, והיא נוקטת נגדם צעדים קיצוניים שלא הייתה מעיזה לנקוט כלפי אוכלוסיות אחרות בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות