התעללות קשה בקטין במשמורת משטרה – תלונה למחלקה לחקירות שוטרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.03.2019
התעללות קשה בקטין במשמורת משטרה – תלונה למחלקה לחקירות שוטרים
התעללות קשה בקטין במשמורת משטרה – תלונה למחלקה לחקירות שוטרים
ישראל מפירה זה שנים את זכויותיהם של קטינים מירושלים המזרחית הנעצרים ונחקרים על ידי כוחות הביטחון – זאת על אף העובדה שעל קטינים מירושלים מזרחית אמורות לחול ההגנות הקבועות בחוק הישראלי. עדויות רבות על כך נאספו במחקרם המשותף של המוקד ובצלם, המבוסס על תצהירים שנגבו מקטינים תושבי העיר, ואשר ממצאיו פורסמו בשנת 2017, בדו"ח בשם "לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית". מהתצהירים עולה תמונה קשה בנוגע למעצרים טראומטיים באישון לילה ומעשי אלימות, איומים, ושלילת זכויות בחקירות. בהיעדר הגנה של הוריהם או של מבוגר אחר שהם יכולים לסמוך עליו, נאלצים הנערים לעבור את התהליך כשהם לגמרי לבדם. ההורים מודרים לחלוטין מהתהליך. היענות לבקשה של הנערים לשתייה או גישה לשירותים נתפסת כמעשה חסד, הנתון לשרירות ליבם המלאה של האחראים. התנהלות זו מאפשרת לרשויות אכיפת החוק להפעיל על הנערים לחץ כדי שיודו, ורובם אכן חותמים על הודאות שווא, לא פעם בעברית, אף אם אינם דוברים שפה זו. וכך נקל לגבש נגדם כתבי אישום ואף להביא להרשעתם.

חלק בלתי נפרד מהמאבק בהתנהלות הפסולה במעצר ובחקירה, של קטינים ובגירים כאחד, הוא הגשת תלונות לרשויות האמונות על כך. ברם, מטבע הדברים, נערים שנעצרו ונחקרו – בין אם שוחררו, או עודם מצויים במשמורת – אינם ששים להגיש תלונות, ומעדיפים שלא ליזום קשר עם הרשויות, הן בשל עצם הזעזוע שעברו, הן בשל חשש מהתנהגות נקמנית כלפיהם או כלפי בני משפחותיהם, והן בשל חוסר אמון במנגנוני הביקורת. חרף קשיים מובנים אלו, קורה שקטין מוצא לנכון לפנות בתלונה על שעבר בעת מעצרו וחקירתו.

כך היה בארבעה מקרים שהובאו בדו"ח המוקד. ארבעה נערים, בני 17-14 בעת מעצרם, שעברו מסכת התעללויות קשה, בחרו להגיש תלונות למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), שבמשרד המשפטים . ואולם, תיקי התלונות נסגרו על ידי מח"ש ודבר לא נעשה. נראה אם כן, כי אופן ההתנהלות של מח"ש, בדומה לאופן התנהלותם של גורמים אחרים לבדיקת תלונות על מעשים פסולים של כוחות הביטחון בחקירה, מביא לכך שגם אם חקירות נפתחות, הן מנוהלות באופן שטחי ובלתי ממצה, ותיקי חקירה נסגרים על פי רוב ללא המלצה להעמדה לדין, תוך מתן חסינות בפועל לפוגעים.

לאחרונה, פנה למוקד קטין תושב ירושלים המזרחית אשר ביקש להגיש תלונה למח"ש בעקבות מעצרו וחקירתו הקשים, מהם עולה כי המשטרה ממשיכה בהתנהלותה הפסולה בכל הנוגע למעצר וחקירה של נערים מירושלים המזרחית.

עדותו של א.ס., בן 17 בעת האירוע (תיק המוקד 105636):
א.ס. נעצר אור ליום 18.11.2018 מביתו על ידי כוחות ביטחון, לרבות מג"ב של המשטרה.
 • הוא נלקח למעצר ממיטתו ומביתו לפנות בוקר, מבלי שהוצג בפניו צו מעצר, וללא שנעשה ניסיון קודם לכן לזמנו לחקירה.
 • בעת שהוצא מביתו השוטרים אזקו את ידיו לאחור באזיקי פלסטיק וכיסו את עיניו. בתחנת המשטרה במגרש הרוסים נאזק בנוסף באזיקי מתכת הדוקים, שהותירו סימנים על פרקי ידיו. בנוסף לכך אזקו את רגליו.
 • בתחנת המשטרה, שוטרים סטרו לו מספר פעמים; בהגעה לתחנה, הוא הושלך לרצפה; בהמשך, עת שהועבר מחדר לחדר, המשיכו להכותו בראשו, בפלג הגוף העליון ובבטן; ראשו הוטח בקיר המסדרון וכן ברצפה, וכך נגרמה לו פציעה בפה ובשיניים. בהמשך נותר שרוע על הרצפה וקיבל בעיטות – כל אותו זמן הוא נותר אזוק בידיו וברגליו ומכוסה עיניים.
"עד שהתחילו את החקירה, הוחזקתי בחדר והיכו אותי באכזריות. המכות המשיכו גם כשהעבירו אותי בפרוזדור לחדרים אחרים והיו מטיחים אותי בקיר בכוח. בשלב מסוים אחד מהם תפס את ראשי והטיח אותו ברצפה ונפצעתי בפה... הייתי אזוק גם ברגליים, וגם בשל איזוק הידיים לא יכולתי להגן על ראשי ועל עצמי בכלל... בשלב מסוים, בהתחלה, זרקו אותי על רצפת המטבח, וכל מי שהיה מגיע לפתוח את המקרר היה דוחף את רגליי. ביקשתי שיתנו לי לשבת, ואז אחד המחזיקים בי אמר שזה יקרה רק אחרי 'שנסיים את המסאז'' והמשיכו לתת לי מכות."
 • בשעות שחלפו ממעצרו, לא נתנו לו לנוח, לאכול או לשתות.
 • הוא נותר יחף זמן ממושך לאחר שנעליו נשמטו או הוסרו במהלך ההכאה.
 • איימו עליו שישתמשו נגדו במכות חשמל אם לא יפתח עבורם את הטלפון הנייד שלו.
 • שני חוקריו בתחנה, לובשי ביגוד אזרחי, לא עשו דבר על אף שדיווח על ההכאה, ולמרות ששפתו דיממה, לא הפנו אותו לרופא.
 • בחקירתו לא נכח הורה או מבוגר אחר מטעמו.
 • הנער נדרש לחתום על מסמכים שהוגשו לו בעברית בלבד, מבלי שסופק לו תרגום, ומבלי שניתן לו להיוועץ עם עורך דין, על אף בקשותיו.
הוא שוחרר בצהרי אותו יום.

ביום 2.12.2018 שלח המוקד תלונה למח"ש מטעמו של א.ס. לתלונה צורפו צילומים ותיעוד רפואי מבית חולים לגבי החבלות שנגרמו לו (שכן למחרת היום, אביו לקח אותו לבדיקה בבית חולים). בפנייה דרש המוקד, כי תיפתח חקירה לגבי ההתעללות הקשה שעבר הקטין על ידי שוטרים, הנוגדת, בין היתר, את נהלי המשטרה הברורים לעניין החזקתם של קטינים במעצר.

ביום 13.12.2018 גבה מח"ש עדות מהנער בנוכחות מתרגם. טרם התקבל מענה ענייני ממח"ש בעניין תוצאות החקירה. המוקד יוסיף לעקוב אחר התפתחויות במקרה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ישראל מפירה זה שנים את זכויותיהם של קטינים מירושלים המזרחית הנעצרים ונחקרים על ידי כוחות הביטחון – זאת על אף העובדה שעל קטינים מירושלים מזרחית אמורות לחול ההגנות הקבועות בחוק הישראלי. עדויות רבות על כך נאספו במחקרם המשותף של המוקד ובצלם, המבוסס על תצהירים שנגבו מקטינים תושבי העיר, ואשר ממצאיו פורסמו בשנת 2017, בדו"ח בשם "לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית". מהתצהירים עולה תמונה קשה בנוגע למעצרים טראומטיים באישון לילה ומעשי אלימות, איומים, ושלילת זכויות בחקירות. בהיעדר הגנה של הוריהם או של מבוגר אחר שהם יכולים לסמוך עליו, נאלצים הנערים לעבור את התהליך כשהם לגמרי לבדם. ההורים מודרים לחלוטין מהתהליך. היענות לבקשה של הנערים לשתייה או גישה לשירותים נתפסת כמעשה חסד, הנתון לשרירות ליבם המלאה של האחראים. התנהלות זו מאפשרת לרשויות אכיפת החוק להפעיל על הנערים לחץ כדי שיודו, ורובם אכן חותמים על הודאות שווא, לא פעם בעברית, אף אם אינם דוברים שפה זו. וכך נקל לגבש נגדם כתבי אישום ואף להביא להרשעתם.

חלק בלתי נפרד מהמאבק בהתנהלות הפסולה במעצר ובחקירה, של קטינים ובגירים כאחד, הוא הגשת תלונות לרשויות האמונות על כך. ברם, מטבע הדברים, נערים שנעצרו ונחקרו – בין אם שוחררו, או עודם מצויים במשמורת – אינם ששים להגיש תלונות, ומעדיפים שלא ליזום קשר עם הרשויות, הן בשל עצם הזעזוע שעברו, הן בשל חשש מהתנהגות נקמנית כלפיהם או כלפי בני משפחותיהם, והן בשל חוסר אמון במנגנוני הביקורת. חרף קשיים מובנים אלו, קורה שקטין מוצא לנכון לפנות בתלונה על שעבר בעת מעצרו וחקירתו.

כך היה בארבעה מקרים שהובאו בדו"ח המוקד. ארבעה נערים, בני 17-14 בעת מעצרם, שעברו מסכת התעללויות קשה, בחרו להגיש תלונות למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), שבמשרד המשפטים . ואולם, תיקי התלונות נסגרו על ידי מח"ש ודבר לא נעשה. נראה אם כן, כי אופן ההתנהלות של מח"ש, בדומה לאופן התנהלותם של גורמים אחרים לבדיקת תלונות על מעשים פסולים של כוחות הביטחון בחקירה, מביא לכך שגם אם חקירות נפתחות, הן מנוהלות באופן שטחי ובלתי ממצה, ותיקי חקירה נסגרים על פי רוב ללא המלצה להעמדה לדין, תוך מתן חסינות בפועל לפוגעים.

לאחרונה, פנה למוקד קטין תושב ירושלים המזרחית אשר ביקש להגיש תלונה למח"ש בעקבות מעצרו וחקירתו הקשים, מהם עולה כי המשטרה ממשיכה בהתנהלותה הפסולה בכל הנוגע למעצר וחקירה של נערים מירושלים המזרחית.

עדותו של א.ס., בן 17 בעת האירוע (תיק המוקד 105636):
א.ס. נעצר אור ליום 18.11.2018 מביתו על ידי כוחות ביטחון, לרבות מג"ב של המשטרה.
 • הוא נלקח למעצר ממיטתו ומביתו לפנות בוקר, מבלי שהוצג בפניו צו מעצר, וללא שנעשה ניסיון קודם לכן לזמנו לחקירה.
 • בעת שהוצא מביתו השוטרים אזקו את ידיו לאחור באזיקי פלסטיק וכיסו את עיניו. בתחנת המשטרה במגרש הרוסים נאזק בנוסף באזיקי מתכת הדוקים, שהותירו סימנים על פרקי ידיו. בנוסף לכך אזקו את רגליו.
 • בתחנת המשטרה, שוטרים סטרו לו מספר פעמים; בהגעה לתחנה, הוא הושלך לרצפה; בהמשך, עת שהועבר מחדר לחדר, המשיכו להכותו בראשו, בפלג הגוף העליון ובבטן; ראשו הוטח בקיר המסדרון וכן ברצפה, וכך נגרמה לו פציעה בפה ובשיניים. בהמשך נותר שרוע על הרצפה וקיבל בעיטות – כל אותו זמן הוא נותר אזוק בידיו וברגליו ומכוסה עיניים.
"עד שהתחילו את החקירה, הוחזקתי בחדר והיכו אותי באכזריות. המכות המשיכו גם כשהעבירו אותי בפרוזדור לחדרים אחרים והיו מטיחים אותי בקיר בכוח. בשלב מסוים אחד מהם תפס את ראשי והטיח אותו ברצפה ונפצעתי בפה... הייתי אזוק גם ברגליים, וגם בשל איזוק הידיים לא יכולתי להגן על ראשי ועל עצמי בכלל... בשלב מסוים, בהתחלה, זרקו אותי על רצפת המטבח, וכל מי שהיה מגיע לפתוח את המקרר היה דוחף את רגליי. ביקשתי שיתנו לי לשבת, ואז אחד המחזיקים בי אמר שזה יקרה רק אחרי 'שנסיים את המסאז'' והמשיכו לתת לי מכות."
 • בשעות שחלפו ממעצרו, לא נתנו לו לנוח, לאכול או לשתות.
 • הוא נותר יחף זמן ממושך לאחר שנעליו נשמטו או הוסרו במהלך ההכאה.
 • איימו עליו שישתמשו נגדו במכות חשמל אם לא יפתח עבורם את הטלפון הנייד שלו.
 • שני חוקריו בתחנה, לובשי ביגוד אזרחי, לא עשו דבר על אף שדיווח על ההכאה, ולמרות ששפתו דיממה, לא הפנו אותו לרופא.
 • בחקירתו לא נכח הורה או מבוגר אחר מטעמו.
 • הנער נדרש לחתום על מסמכים שהוגשו לו בעברית בלבד, מבלי שסופק לו תרגום, ומבלי שניתן לו להיוועץ עם עורך דין, על אף בקשותיו.
הוא שוחרר בצהרי אותו יום.

ביום 2.12.2018 שלח המוקד תלונה למח"ש מטעמו של א.ס. לתלונה צורפו צילומים ותיעוד רפואי מבית חולים לגבי החבלות שנגרמו לו (שכן למחרת היום, אביו לקח אותו לבדיקה בבית חולים). בפנייה דרש המוקד, כי תיפתח חקירה לגבי ההתעללות הקשה שעבר הקטין על ידי שוטרים, הנוגדת, בין היתר, את נהלי המשטרה הברורים לעניין החזקתם של קטינים במעצר.

ביום 13.12.2018 גבה מח"ש עדות מהנער בנוכחות מתרגם. טרם התקבל מענה ענייני ממח"ש בעניין תוצאות החקירה. המוקד יוסיף לעקוב אחר התפתחויות במקרה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות