הנדון: תלונה על אלימות שוטרים נגד הקטין ____ ס'_____, ת"ז ______, מירושלים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: תלונה על אלימות שוטרים נגד הקטין ____ ס'_____, ת"ז ______, מירושלים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 02.12.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהמחלקה לחקירת שוטרים לחקור חשד לאלימות שוטרים נגד קטין תושב סילוואן שבירושלים המזרחית בעת מעצרו. לפי עדות הקטין, שוטרים לקחו אותו מביתו בלי להציג צו מעצר, כפתו אותו באזיקי פלסטיק, כיסו את עיניו והיכו אותו בתחנת המשטרה שבמגרש הרוסים. לטענתו, החקירה בוצעה שלא בנוכחות הוריו וניתן לו הסבר מעוות על זכותו להיוועץ בעורך דין. העצור טען עוד כי הוא אולץ לחתום על מסמכים בעברית אף שאינו דובר את השפה. לאחר שחרורו לקח אותו אביו לחדר המיון. המוקד מצרף מסמכים רפואיים לתלונתו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות