המוקד להגנת הפרט - על דרך קל וחומר: המוקד עותר לבג"ץ בדרישה להתיר לפלסטינים בעשור השישי לחייהם ומעלה להיכנס ל"מרחב התפר" ללא היתרים פרטניים, כשם שמותרת כניסתם לישראל ללא היתרים
חזרה לעמוד הקודם
21.01.2021

על דרך קל וחומר: המוקד עותר לבג"ץ בדרישה להתיר לפלסטינים בעשור השישי לחייהם ומעלה להיכנס ל"מרחב התפר" ללא היתרים פרטניים, כשם שמותרת כניסתם לישראל ללא היתרים

החל משנת 2003 מנהיג הצבא הישראלי משטר היתרים דרקוני בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". משטר היתרים זה חל אך ורק על פלסטינים; ישראלים ותיירים אינם נדרשים להיתר כלשהו על מנת להיכנס ל"מרחב התפר" או לשהות בו. פלסטינים המתגוררים ב"מרחב התפר" או מעוניינים להיכנס אליו לצורך עיבוד אדמותיהם, ביקור קרובים או מסחר, נאלצים לעשות זאת בכפוף לכלליו של מנגנון צבאי בירוקרטי וחונק, המכתיב מגוון תנאים מחמירים לקבלת היתרי כניסה ושהייה ב"מרחב התפר". כתוצאה מכך, נפגעות זכויות היסוד של מיליוני תושבים מוגנים החיים תחת כיבוש מתמשך, לחופש תנועה פנים-מדינתי ולכבוד, ובמקרים רבים, גם זכויות יסוד נוספות, ביניהן הזכות לקניין והזכות לחופש העיסוק.

ביום 21.1.2021 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה עקרונית לבג"ץ בדרישה כי פלסטינים בני העשור השישי לחייהם – נשים מגיל 50 וגברים מגיל 55 – יורשו להיכנס ל"מרחב התפר" ללא היתרים פרטניים. העתירה הוגשה לאחר שפנייתו של המוקד לצבא, אשר נשלחה במאי 2020, נותרה ללא מענה מהותי. בעתירה הדגיש המוקד, כי הפגיעה הנגרמת לפלח אוכלוסיה זה הינה בלתי סבירה ובלתי מידתית, ונוגעת לא רק לזכויות לחופש תנועה, כבוד, קניין וחופש העיסוק, אלא גם בזכות לשיוויון, וזאת משום שישראלים, תיירים ואחרים מוחרגים מהאיסור על כניסה ל"מרחב התפר" ורשאים להיכנס לאיזורים הסגורים ללא הגבלה. המוקד ציין, כי פלסטינים בגילים אלה רשאים להיכנס לישראל כרצונם, ולפיכך אין כל צידוק למנוע את כניסתם לחלקים מארצם שלהם. גם אותם אלו היכולים להוכיח זיקה ספציפית – קניינית, חקלאית או אחרת – ל"מרחב התפר", המצדיקה מתן היתר, נאלצים לנהל מאבקים מפרכים וממושכים כדי לקבלו או לחדשו.

המוקד הזכיר בעתירה כי פעם אחר פעם, הצהירה המדינה בפני בג"ץ כי החלטותיה בדבר הקמתה של גדר ההפרדה וסגירתו של "מרחב התפר" מבוססות אך ורק על שיקולי ביטחון כבדי משקל. הא ותו לא. משברי כי אין כל תועלת ביטחונית בהכללתה של האוכלוסיה המבוגרת באיסור על כניסתם של פלסטינים ל"מרחב התפר", יש לפטור אותה מכך. "בכך ניתן יהיה להגשים את העיקרון של צמצום הפגיעה של גדר ההפרדה באוכלוסייה הפלסטינית" – כפי שנקבע בפסיקת בג"ץ – "ולמנוע פגיעה שאינה נדרשת בזכויות יסוד של אנשים חפים מפשע".