שעשועים פסולים: ארגוני זכויות אדם דורשים כי הצבא ומג"ב יפעלו לאלתר למיגור התופעה המבזה של צילום עצורים ללא הסכמתם בטלפונים ניידים פרטיים של אנשי כוחות הביטחון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
22.04.2021
שעשועים פסולים: ארגוני זכויות אדם דורשים כי הצבא ומג"ב יפעלו לאלתר למיגור התופעה המבזה של צילום עצורים ללא הסכמתם בטלפונים ניידים פרטיים של אנשי כוחות הביטחון
שעשועים פסולים: ארגוני זכויות אדם דורשים כי הצבא ומג"ב יפעלו לאלתר למיגור התופעה המבזה של צילום עצורים ללא הסכמתם בטלפונים ניידים פרטיים של אנשי כוחות הביטחון
ביום 21.4.2021 פנו הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל והמוקד להגנת הפרט לפרקליט הצבאי הראשי ולמפקד משמר הגבול כדי להתריע פעם נוספת על התופעה החמורה של צילום אסור ובלתי חוקי של עצורים פלסטינים על ידי חיילים ושוטרי מג"ב. מעדויות שהגיעו לידי הארגונים, פעם אחר פעם, בזמן המעצר או סמוך לאחריו, אנשי כוחות הביטחון מצלמים בטלפונים הניידים שלהם עצורים, חלקם מכוסי עיניים ואזוקים, וזאת ללא רשותם של העצורים ולא למטרות המעצר. לא פעם הצילום הינו חלק ממסכת של אלימות והשפלה אותם עברו העצורים.

במכתב מפרטים הארגונים אודות מספר מקרים, בהם מקרה של קטין בן 17 שנעצר בעודו פצוע, ובטרם צולם, הוסרה החבישה מרגלו כדי לחשוף את פצעו. במקרה אחר, צעירה בת 21 אשר בעודה אזוקת ידיים צולמה על ידי אשת כוחות הביטחון, לאחר שזו צעקה עליה להסתכל למצלמה, לקול צחוקו של איש כוחות הביטחון שנכח במקום. בהמשך, הצעירה התעוררה לקול צחוקם של חיילים וחיילות לאחר שנרדמה בישיבה בעת שהוחזקה בהמתנה במחנה צבאי, והבחינה שתמונתה נשלחת באמצעות יישומון וואטסאפ מטלפון נייד של חייל שישב לידה. מקרים נוספים בהם צולמו קטינים מתועדים בדוח המוקד "בחסות החשכה: מעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית" שפורסם באוקטובר 2020.

במכתב מצוין כי כבר לפני 15 שנה התריע המוקד על התופעה, ואולם נראה כי לא נעשה די כדי להפסיק התעללות מסוג זה, וכיום אף קיים חשש מוגבר כי התמונות יופצו ברבים, תוך העצמת הפגיעה במצולמים בעל כורחם. הארגונים הבהירו כי מדובר בהפרה חמורה של זכויותיהם הבסיסיות של העצורים, אשר כבודם נרמס ופרטיותם מופרת באופן מביש, וציינו כי מעצרו של אדם אינו מצדיק השפלה או פגיעה בפרטיות. עוד נכתב כי בכל הנוגע לחיילים, תופעה זו מהווה חריגה בוטה מסמכות ואף עולה כדי עבירת התעללות הקבועה בחוק השיפוט הצבאי. באשר לשוטרי מג"ב, מדובר בעבירה פלילית חמורה של "שימוש לרע בכוח משרה" וכן בהתעללות בחסר ישע, כקבוע בחוק העונשין. עוד הובהר כי מדובר בהפרה של כללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ודיני זכויות האדם הבינלאומיים, לפיהם יש להתייחס בכבוד ובאנושיות לתושבים מוגנים ולעצורים.

בסיום המכתב דרשו הארגונים כי הנמענים יפעלו למיגור התופעה באופן מוחלט, וכי ינתנו הנחיות ברורות בכתב ובעל פה בדבר האיסור המוחלט על צילום עצורים, וכן כי יפתח הליך בירור בכל מקרה בו נודע על צילום עצורים, הכולל סנקציות פליליות או משמעתיות הולמות.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 21.4.2021 פנו הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל והמוקד להגנת הפרט לפרקליט הצבאי הראשי ולמפקד משמר הגבול כדי להתריע פעם נוספת על התופעה החמורה של צילום אסור ובלתי חוקי של עצורים פלסטינים על ידי חיילים ושוטרי מג"ב. מעדויות שהגיעו לידי הארגונים, פעם אחר פעם, בזמן המעצר או סמוך לאחריו, אנשי כוחות הביטחון מצלמים בטלפונים הניידים שלהם עצורים, חלקם מכוסי עיניים ואזוקים, וזאת ללא רשותם של העצורים ולא למטרות המעצר. לא פעם הצילום הינו חלק ממסכת של אלימות והשפלה אותם עברו העצורים.

במכתב מפרטים הארגונים אודות מספר מקרים, בהם מקרה של קטין בן 17 שנעצר בעודו פצוע, ובטרם צולם, הוסרה החבישה מרגלו כדי לחשוף את פצעו. במקרה אחר, צעירה בת 21 אשר בעודה אזוקת ידיים צולמה על ידי אשת כוחות הביטחון, לאחר שזו צעקה עליה להסתכל למצלמה, לקול צחוקו של איש כוחות הביטחון שנכח במקום. בהמשך, הצעירה התעוררה לקול צחוקם של חיילים וחיילות לאחר שנרדמה בישיבה בעת שהוחזקה בהמתנה במחנה צבאי, והבחינה שתמונתה נשלחת באמצעות יישומון וואטסאפ מטלפון נייד של חייל שישב לידה. מקרים נוספים בהם צולמו קטינים מתועדים בדוח המוקד "בחסות החשכה: מעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית" שפורסם באוקטובר 2020.

במכתב מצוין כי כבר לפני 15 שנה התריע המוקד על התופעה, ואולם נראה כי לא נעשה די כדי להפסיק התעללות מסוג זה, וכיום אף קיים חשש מוגבר כי התמונות יופצו ברבים, תוך העצמת הפגיעה במצולמים בעל כורחם. הארגונים הבהירו כי מדובר בהפרה חמורה של זכויותיהם הבסיסיות של העצורים, אשר כבודם נרמס ופרטיותם מופרת באופן מביש, וציינו כי מעצרו של אדם אינו מצדיק השפלה או פגיעה בפרטיות. עוד נכתב כי בכל הנוגע לחיילים, תופעה זו מהווה חריגה בוטה מסמכות ואף עולה כדי עבירת התעללות הקבועה בחוק השיפוט הצבאי. באשר לשוטרי מג"ב, מדובר בעבירה פלילית חמורה של "שימוש לרע בכוח משרה" וכן בהתעללות בחסר ישע, כקבוע בחוק העונשין. עוד הובהר כי מדובר בהפרה של כללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ודיני זכויות האדם הבינלאומיים, לפיהם יש להתייחס בכבוד ובאנושיות לתושבים מוגנים ולעצורים.

בסיום המכתב דרשו הארגונים כי הנמענים יפעלו למיגור התופעה באופן מוחלט, וכי ינתנו הנחיות ברורות בכתב ובעל פה בדבר האיסור המוחלט על צילום עצורים, וכן כי יפתח הליך בירור בכל מקרה בו נודע על צילום עצורים, הכולל סנקציות פליליות או משמעתיות הולמות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות