המוקד למוסד לביטוח לאומי: אין לשלול ביטוח בריאות וזכויות סוציאליות מתושבי קבע בירושלים המזרחית, ללא כל בסיס, בלי הודעה וללא שימוע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.06.2021
המוקד למוסד לביטוח לאומי: אין לשלול ביטוח בריאות וזכויות סוציאליות מתושבי קבע בירושלים המזרחית, ללא כל בסיס, בלי הודעה וללא שימוע
המוקד למוסד לביטוח לאומי: אין לשלול ביטוח בריאות וזכויות סוציאליות מתושבי קבע בירושלים המזרחית, ללא כל בסיס, בלי הודעה וללא שימוע
בראשית יוני 2021 החל המוקד לקבל פניות מפלסטינים תושבי קבע בירושלים המזרחית אשר גילו כי המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) שלל לפתע ובשרירותיות את זכאותם שלהם ושל בני משפחותיהם לביטוח בריאות וזכויות סוציאליות נוספות. עד כה, שלח המוקד שתי פניות למל"ל לבירור העניין בשמן של שתי משפחות – שני זוגות הורים וילדיהם הקטינים. בני המשפחות כולם מחזיקים במעמד של תושב קבע, ומרכז חייהם נמצא מאז ומתמיד בירושלים המזרחית, בה הם מתגוררים, מתחנכים ועובדים.

בשני המקרים נודע דבר השלילה כבדרך אגב, בעת פנייה לקבלת שירות בקופת חולים, וזאת ללא כל הודעה בכתב – מראש או בדיעבד – מטעם המל"ל, וללא שנערך שימוע בעניין, כמתחייב מהזכות לטיעון. במקרה האחד, נמסר לאם המשפחה ההרה כי ביטוח הבריאות שלה "הוקפא" על ידי המל"ל ולכן לא ניתן לערוך לה בדיקות הריון שגרתיות. במקרה האחר, לאחר שאם המשפחה התבשרה כי אין אפשרות לקבוע לה תור לרופא בשל "הקפאת" הביטוח, היא התקשרה למל"ל ונמסר לה – טלפונית בלבד – שמעמד התושבות שלה ושל משפחתה במל"ל נשלל בטענה של "אי קיום מרכז חיים בירושלים".

בפניותיו ביקש המוקד לברר מהו הבסיס העובדתי והמשפטי לשלילה אשר התבצעה במסגרת הליך פגום מן היסוד ומהווה פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויות יסוד חוקתיות, לרבות הזכויות לכבוד האדם, לבריאות ולשלמות הגוף, כמו גם בעקרון טובת הילד. המוקד הביע חשש כי המדובר בשלילה מטעמים שרירותיים ועל יסוד שיקולים זרים.

כאן המקום להזכיר כי ביום 2.6.2021 נשלח למנכ"ל המל"ל מכתב מחאה עקרוני בעניין מטעם עיר עמים, מען ארגון עובדים והמרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית, על פיו, עד כה, כ-80 בני אדם נפגעו מצעד פסול זה, אשר על פניו ננקט מטעמי ענישה על רקע המהומות שהתחוללו ברחבי המדינה ובירושלים המזרחית במהלך מאי 2021.

יצוין כי גם בעבר, נדרש המוקד לסייע למשפחות שהמל"ל שלל באחת את זכויותיהן הבסיסיות בנסיבות אחרות, כצעד פסול של ענישה קולקטיבית בעקבות פיגועים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בראשית יוני 2021 החל המוקד לקבל פניות מפלסטינים תושבי קבע בירושלים המזרחית אשר גילו כי המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) שלל לפתע ובשרירותיות את זכאותם שלהם ושל בני משפחותיהם לביטוח בריאות וזכויות סוציאליות נוספות. עד כה, שלח המוקד שתי פניות למל"ל לבירור העניין בשמן של שתי משפחות – שני זוגות הורים וילדיהם הקטינים. בני המשפחות כולם מחזיקים במעמד של תושב קבע, ומרכז חייהם נמצא מאז ומתמיד בירושלים המזרחית, בה הם מתגוררים, מתחנכים ועובדים.

בשני המקרים נודע דבר השלילה כבדרך אגב, בעת פנייה לקבלת שירות בקופת חולים, וזאת ללא כל הודעה בכתב – מראש או בדיעבד – מטעם המל"ל, וללא שנערך שימוע בעניין, כמתחייב מהזכות לטיעון. במקרה האחד, נמסר לאם המשפחה ההרה כי ביטוח הבריאות שלה "הוקפא" על ידי המל"ל ולכן לא ניתן לערוך לה בדיקות הריון שגרתיות. במקרה האחר, לאחר שאם המשפחה התבשרה כי אין אפשרות לקבוע לה תור לרופא בשל "הקפאת" הביטוח, היא התקשרה למל"ל ונמסר לה – טלפונית בלבד – שמעמד התושבות שלה ושל משפחתה במל"ל נשלל בטענה של "אי קיום מרכז חיים בירושלים".

בפניותיו ביקש המוקד לברר מהו הבסיס העובדתי והמשפטי לשלילה אשר התבצעה במסגרת הליך פגום מן היסוד ומהווה פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויות יסוד חוקתיות, לרבות הזכויות לכבוד האדם, לבריאות ולשלמות הגוף, כמו גם בעקרון טובת הילד. המוקד הביע חשש כי המדובר בשלילה מטעמים שרירותיים ועל יסוד שיקולים זרים.

כאן המקום להזכיר כי ביום 2.6.2021 נשלח למנכ"ל המל"ל מכתב מחאה עקרוני בעניין מטעם עיר עמים, מען ארגון עובדים והמרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית, על פיו, עד כה, כ-80 בני אדם נפגעו מצעד פסול זה, אשר על פניו ננקט מטעמי ענישה על רקע המהומות שהתחוללו ברחבי המדינה ובירושלים המזרחית במהלך מאי 2021.

יצוין כי גם בעבר, נדרש המוקד לסייע למשפחות שהמל"ל שלל באחת את זכויותיהן הבסיסיות בנסיבות אחרות, כצעד פסול של ענישה קולקטיבית בעקבות פיגועים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות