בעקבות עתירת המוקד: המדינה תאפשר לפלסטינים המחזיקים בהיתר כניסה לישראל להכנס בחופשיות ל"מרחב התפר", אך תגביל מעברם למספר מצומצם של מחסומים מרוחקים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.06.2021
בעקבות עתירת המוקד: המדינה תאפשר לפלסטינים המחזיקים בהיתר כניסה לישראל להכנס בחופשיות ל"מרחב התפר", אך תגביל מעברם למספר מצומצם של מחסומים מרוחקים
בעקבות עתירת המוקד: המדינה תאפשר לפלסטינים המחזיקים בהיתר כניסה לישראל להכנס בחופשיות ל"מרחב התפר", אך תגביל מעברם למספר מצומצם של מחסומים מרוחקים

ביום 21.1.2021 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה לאפשר לפלסטינים בני העשור השישי לחייהם – נשים מגיל 50 וגברים מגיל 55 – להיכנס לשטחי הגדה המערבית הכלואים בין גדר ההפרדה לקו הירוק ("מרחב התפר") ללא צורך בהליך בירוקרטי לקבלת היתר ייעודי לכך. בעתירה ציין המוקד, כי פלסטינים בגילים אלה רשאים להיכנס לישראל כרצונם, מכוח היתר אוטומטי המוזן במערכת הממוחשבת של הצבא, ולפיכך אין כל צידוק למנוע את כניסתם לחלקים מארצם שלהם או להתנותה בהגשת בקשה נפרדת למטרה זו.

במסגרת תגובתה לעתירה מיום 12.5.2021, הודיעה המדינה כי בתום עבודת מטה שנערכה בעניין, הוחלט לתקן את נהלי הכניסה ל"מרחב התפר" באופן שיאפשר את כניסתם החופשית למרחב של כל הפלסטינים המחזיקים בהיתרים לכניסה לישראל. בכלל זאת, ציינה המדינה, תתאפשר כניסה חופשית ל"מרחב התפר" גם לבני האוכלוסיה המבוגרת בעניינה הוגשה עתירת המוקד, ובלבד שלא מוטלת עליהם מניעה פרטנית מטעמים פליליים או ביטחוניים. המדינה הדגישה, כי הכניסה ל"מרחב התפר" למחזיקים בהיתרי כניסה לישראל תתבצע אך ורק דרך 13 נקודות המעבר שהוסדרו לשם כניסה לישראל, ולא דרך השערים החקלאיים והעונתיים שנקבעו בגדר ההפרדה (כ-80 במספר לדברי המדינה). זאת, לטענתה, בשל עומס חריג שעלול להיווצר בשערי "מרחב התפר" אם אלו ייפתחו לתנועה של אוכלוסיה המונה למעלה מ-200 אלף איש. באופן תמוה, המדינה טענה שדין העתירה להידחות – ולא להימחק – משום שניתן בה הסעד המבוקש.

ביום 3.6.2021 הגיש המוקד את תגובתו להודעת המדינה. ראשית, טען המוקד, החלטת המדינה טרם עוגנה בחקיקה הצבאית – המגדירה אילו קבוצות אינן חייבות בהיתר לצורך כניסה ל"מרחב התפר" – ואין מקום לסיים את ההליך המשפטי בטרם ייעשה כן. לגופו של עניין, הבהיר המוקד, גם אם תעוגן החלטת המדינה בחוק, הסכמתה של המדינה לאפשר לפלסטינים מבוגרים להיכנס ל"מרחב התפר" ללא היתרים, תוך הגבלתם למעבר במחסומים מסוימים שאינם חקלאיים, אינה מעשית ואינה מאפשרת לחקלאים שבהם להגיע אל אדמותיהם באופן סביר, בשל המרחק הרב בין האדמות החקלאיות והמחסומים המותרים (לעיתים אף 30-20 קילומטר בכל כיוון). לפיכך, בפועל, ההחלטה מותירה את החקלאים המבוגרים באותו מצב עניינים הנתקף בעתירה והם ייאלצו להמשיך ולהגיש בקשות להיתרים פרטניים לכניסה ל"מרחב התפר", על כל הסחבת והקושי הכרוכים בכך. בנוסף, טען המוקד, הדרישה לדחות את העתירה בשל קבלת הסעד המבוקש, אינה הולמת את המצב המשפטי, שכן ככלות הכל, מדובר בסעד שניתן כולו לאחר הגשת העתירה, ועל כן דחייה תעביר מסר מצנן ומטעה.

* ביום 23.12.2021 מחק בג"ץ את העתירה בעקבות עדכון ההנחיות הקבועות בקובץ נהלי הכניסה למרחב התפר (סעיף 3(ד)) ולנוכח הבהרת המדינה כי "מתוקף 'היתר גיל מבוגר' שבאמצעותו רשאים פלסטינים להיכנס לישראל מכוח היתר כללי, הם רשאים גם להיכנס ולשהות במרחב התפר ללא היתר פרטני, וזאת דרך המעברים המוסדרים של הכניסה לישראל...".

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 21.1.2021 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה לאפשר לפלסטינים בני העשור השישי לחייהם – נשים מגיל 50 וגברים מגיל 55 – להיכנס לשטחי הגדה המערבית הכלואים בין גדר ההפרדה לקו הירוק ("מרחב התפר") ללא צורך בהליך בירוקרטי לקבלת היתר ייעודי לכך. בעתירה ציין המוקד, כי פלסטינים בגילים אלה רשאים להיכנס לישראל כרצונם, מכוח היתר אוטומטי המוזן במערכת הממוחשבת של הצבא, ולפיכך אין כל צידוק למנוע את כניסתם לחלקים מארצם שלהם או להתנותה בהגשת בקשה נפרדת למטרה זו.

במסגרת תגובתה לעתירה מיום 12.5.2021, הודיעה המדינה כי בתום עבודת מטה שנערכה בעניין, הוחלט לתקן את נהלי הכניסה ל"מרחב התפר" באופן שיאפשר את כניסתם החופשית למרחב של כל הפלסטינים המחזיקים בהיתרים לכניסה לישראל. בכלל זאת, ציינה המדינה, תתאפשר כניסה חופשית ל"מרחב התפר" גם לבני האוכלוסיה המבוגרת בעניינה הוגשה עתירת המוקד, ובלבד שלא מוטלת עליהם מניעה פרטנית מטעמים פליליים או ביטחוניים. המדינה הדגישה, כי הכניסה ל"מרחב התפר" למחזיקים בהיתרי כניסה לישראל תתבצע אך ורק דרך 13 נקודות המעבר שהוסדרו לשם כניסה לישראל, ולא דרך השערים החקלאיים והעונתיים שנקבעו בגדר ההפרדה (כ-80 במספר לדברי המדינה). זאת, לטענתה, בשל עומס חריג שעלול להיווצר בשערי "מרחב התפר" אם אלו ייפתחו לתנועה של אוכלוסיה המונה למעלה מ-200 אלף איש. באופן תמוה, המדינה טענה שדין העתירה להידחות – ולא להימחק – משום שניתן בה הסעד המבוקש.

ביום 3.6.2021 הגיש המוקד את תגובתו להודעת המדינה. ראשית, טען המוקד, החלטת המדינה טרם עוגנה בחקיקה הצבאית – המגדירה אילו קבוצות אינן חייבות בהיתר לצורך כניסה ל"מרחב התפר" – ואין מקום לסיים את ההליך המשפטי בטרם ייעשה כן. לגופו של עניין, הבהיר המוקד, גם אם תעוגן החלטת המדינה בחוק, הסכמתה של המדינה לאפשר לפלסטינים מבוגרים להיכנס ל"מרחב התפר" ללא היתרים, תוך הגבלתם למעבר במחסומים מסוימים שאינם חקלאיים, אינה מעשית ואינה מאפשרת לחקלאים שבהם להגיע אל אדמותיהם באופן סביר, בשל המרחק הרב בין האדמות החקלאיות והמחסומים המותרים (לעיתים אף 30-20 קילומטר בכל כיוון). לפיכך, בפועל, ההחלטה מותירה את החקלאים המבוגרים באותו מצב עניינים הנתקף בעתירה והם ייאלצו להמשיך ולהגיש בקשות להיתרים פרטניים לכניסה ל"מרחב התפר", על כל הסחבת והקושי הכרוכים בכך. בנוסף, טען המוקד, הדרישה לדחות את העתירה בשל קבלת הסעד המבוקש, אינה הולמת את המצב המשפטי, שכן ככלות הכל, מדובר בסעד שניתן כולו לאחר הגשת העתירה, ועל כן דחייה תעביר מסר מצנן ומטעה.

* ביום 23.12.2021 מחק בג"ץ את העתירה בעקבות עדכון ההנחיות הקבועות בקובץ נהלי הכניסה למרחב התפר (סעיף 3(ד)) ולנוכח הבהרת המדינה כי "מתוקף 'היתר גיל מבוגר' שבאמצעותו רשאים פלסטינים להיכנס לישראל מכוח היתר כללי, הם רשאים גם להיכנס ולשהות במרחב התפר ללא היתר פרטני, וזאת דרך המעברים המוסדרים של הכניסה לישראל...".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות