"בתלם ההלכה הפסוקה": נשיאת העליון דחתה את בקשת המוקד לדיון נוסף בעתירה למניעת הריסה עונשית של בית משפחה בגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.07.2021
"בתלם ההלכה הפסוקה": נשיאת העליון דחתה את בקשת המוקד לדיון נוסף בעתירה למניעת הריסה עונשית של בית משפחה בגדה המערבית
"בתלם ההלכה הפסוקה": נשיאת העליון דחתה את בקשת המוקד לדיון נוסף בעתירה למניעת הריסה עונשית של בית משפחה בגדה המערבית
הריסת בתים עונשית היא אמצעי פסול של ענישה קולקטיבית, האסור בתכלית האיסור במשפט הבינלאומי. חרף זאת, מאז חזרה ישראל בשנת 2014 להרוס ולאטום בתי פלסטינים מטעמי ענישה ובעילה של הרתעה, אישר בג"ץ את רובם המכריע של צווי ההריסה העונשיים, בקובעו כי מדובר בפעולה מידתית בנסיבות כל מקרה ומקרה, מבלי שבחן אי פעם את הסוגיה העקרונית לעומקה. רק בקומץ מקרים צומצם היקף הצו בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, ורק בשמונה מקרים בוטל הצו כליל על ידי בג"ץ.

בשעות הערב של יום 30.6.2021 דחתה נשיאת בית המשפט העליון חיות את בקשתו של המוקד מאותו יום לקיים דיון נוסף ובהרכב מורחב בפסק הדין מיום 23.6.2021, בו הותרה הריסתו העונשית של ביתם בתורמוסעיא של אישה ושלושת ילדיה.

בבקשתו שטח המוקד את הפגמים השונים שנפלו לטענתו בפסק הדין, אשר הובילו לקביעה שגויה כי מדובר בהריסה מידתית. המוקד טען כי לא ניתן בפסק הדין משקל ראוי למספר עובדות, אשר במצטבר היו צריכות להוליך למסקנה כי מדובר בצו בלתי מידתי, אשר יש לבטל או לכל הפחות לצמצם את היקפו. בין העובדות שמנה המוקד, יצוין על קצה המזלג, כי המדובר בביתה היחיד של אישה אשר זה זמן רב אינה מקיימת קשר זוגי עם הנאשם; וכי הוא התגורר רוב הזמן עם משפחותיו האחרות בבתים שבבעלותו בארצות הברית והונע על ידי נטיותיו האובדניות. הזנחת עובדות אלה, משמעה כי בית המשפט לא בחן כהלכה את סוגיית המידתיות, ולמעשה נהג כחותמת גומי המאשרת את הצו רק בשל חומרת המעשה וללא כל התחשבות בחומרת הפגיעה הנגרמת לחפים מפשע המתגוררים בבית – ומשכך המדובר בהלכה חדשה המצדיקה עיון מחדש. המוקד הדגיש כי בפסק דין זה נשמטה הקרקע מתחת לעמדתם המוצהרת של רבים משופטי בג"ץ כי די לבחון את מידתיות כל צו בנסיבות המקרה, מבלי לדון בסוגיה העקרונית.

בהחלטתה, קבעה הנשיאה כי אין מדובר בהלכה חדשה המצדיקה דיון נוסף, אלא בפסק דין ה"מיישם את ההלכות שנפסקו בנושא".

* הבית נהרס ביום 8.7.2021.
הדפסה הדפסה
שיתוף
הריסת בתים עונשית היא אמצעי פסול של ענישה קולקטיבית, האסור בתכלית האיסור במשפט הבינלאומי. חרף זאת, מאז חזרה ישראל בשנת 2014 להרוס ולאטום בתי פלסטינים מטעמי ענישה ובעילה של הרתעה, אישר בג"ץ את רובם המכריע של צווי ההריסה העונשיים, בקובעו כי מדובר בפעולה מידתית בנסיבות כל מקרה ומקרה, מבלי שבחן אי פעם את הסוגיה העקרונית לעומקה. רק בקומץ מקרים צומצם היקף הצו בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, ורק בשמונה מקרים בוטל הצו כליל על ידי בג"ץ.

בשעות הערב של יום 30.6.2021 דחתה נשיאת בית המשפט העליון חיות את בקשתו של המוקד מאותו יום לקיים דיון נוסף ובהרכב מורחב בפסק הדין מיום 23.6.2021, בו הותרה הריסתו העונשית של ביתם בתורמוסעיא של אישה ושלושת ילדיה.

בבקשתו שטח המוקד את הפגמים השונים שנפלו לטענתו בפסק הדין, אשר הובילו לקביעה שגויה כי מדובר בהריסה מידתית. המוקד טען כי לא ניתן בפסק הדין משקל ראוי למספר עובדות, אשר במצטבר היו צריכות להוליך למסקנה כי מדובר בצו בלתי מידתי, אשר יש לבטל או לכל הפחות לצמצם את היקפו. בין העובדות שמנה המוקד, יצוין על קצה המזלג, כי המדובר בביתה היחיד של אישה אשר זה זמן רב אינה מקיימת קשר זוגי עם הנאשם; וכי הוא התגורר רוב הזמן עם משפחותיו האחרות בבתים שבבעלותו בארצות הברית והונע על ידי נטיותיו האובדניות. הזנחת עובדות אלה, משמעה כי בית המשפט לא בחן כהלכה את סוגיית המידתיות, ולמעשה נהג כחותמת גומי המאשרת את הצו רק בשל חומרת המעשה וללא כל התחשבות בחומרת הפגיעה הנגרמת לחפים מפשע המתגוררים בבית – ומשכך המדובר בהלכה חדשה המצדיקה עיון מחדש. המוקד הדגיש כי בפסק דין זה נשמטה הקרקע מתחת לעמדתם המוצהרת של רבים משופטי בג"ץ כי די לבחון את מידתיות כל צו בנסיבות המקרה, מבלי לדון בסוגיה העקרונית.

בהחלטתה, קבעה הנשיאה כי אין מדובר בהלכה חדשה המצדיקה דיון נוסף, אלא בפסק דין ה"מיישם את ההלכות שנפסקו בנושא".

* הבית נהרס ביום 8.7.2021.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות