המוקד להגנת הפרט - בעקבות התערבות המוקד: הביטוח הלאומי חזר בו מהשלילה השרירותית של זכויותיהם הסוציאליות של תושבי קבע בירושלים המזרחית
חזרה לעמוד הקודם
30.09.2021

בעקבות התערבות המוקד: הביטוח הלאומי חזר בו מהשלילה השרירותית של זכויותיהם הסוציאליות של תושבי קבע בירושלים המזרחית

בראשית יוני 2021 החל המוקד לקבל פניות מפלסטינים תושבי קבע בירושלים המזרחית אשר גילו כי המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) שלל לפתע וללא התראה את זכאותם שלהם ושל בני משפחותיהם לביטוח בריאות וזכויות סוציאליות נוספות. המדובר במשפחות על ילדיהן, שמרכז חייהן נמצא מאז ומתמיד בירושלים המזרחית ובה הם מתגוררים, מתחנכים ועובדים. דבר השלילה נודע למשפחות כבדרך אגב, וזאת ללא כל הודעה בכתב מטעם המל"ל, וללא שנערך שימוע בעניין, כמתחייב מהזכות לטיעון. נראה היה כי המדובר בשלילה פסולה על יסוד שיקולים זרים – על רקע המהומות שהתחוללו ברחבי המדינה ובירושלים המזרחית במהלך מאי 2021.

בארבעה מקרים נאלץ המוקד להגיש תביעות דחופות לבית הדין לעבודה להשבת הזכויות, בין היתר, בשל הצורך הדחוף בטיפול רפואי של נשים בהריון וילודים בני משפחות אלה. בכל התביעות, חזר בו המוסד לביטוח לאומי מההחלטה לשלול את ביטוח הבריאות ויתר הזכויות – מבלי שהבהיר את השתלשלות העניינים והסיבות שהביאו לשלילה. בשניים מהמקרים, מתח בית הדין ביקורת על היעדרה של הנמקה מצדו של המל"ל. במהלך אוגוסט 2021 נפתרו שלושה מקרים נוספים מבלי שהוגשה בהן תביעה, שכן המל"ל חזר בו מהשלילה בעקבות ההשגות שהוגשו לו על ידי המוקד. לעת עתה, חרף הודעת המל"ל כי הוא חוזר בו מהחלטותיו, טרם נפתרו הקשיים וטרם הושבו במלואן זכויות בני המשפחות האמורות, והמוקד מוסיף לטפל בעניינן.

ביום 29.9.2021 פנה המוקד לשר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן, בדרישה שיפעל לאלתר לשים קץ לתופעה חמורה זו, וכן להבהיר את מקורה. זאת, על רקע החשש כי ישנן משפחות נוספות שזכויותיהן נשללו באופן זה – אשר אין להן האמצעים או הידע להביא להשבת זכויותיהן – וכן החשש כי התופעה תישנה בהיעדר מתן דין וחשבון על ידי המל"ל. בפנייתו הבהיר המוקד כי פלסטינים תושבי קבע המתגוררים בירושלים המזרחית זכאים לקבל קצבאות קיום וטיפול רפואי ככל יתר אזרחי מדינת ישראל ותושביה, וכי המדובר בדיני נפשות. המוקד הוסיף והבהיר כי שלילה ללא כל הליכים מקדימים וללא כל התראה הינה פסולה מכל וכל, ומחזקת את החשד כי המניע להחלטה היה העובדה שבכל אחד מהמקרים בן משפחה נחשב כמי שהשתתף בהפגנות בירושלים זמן קצר קודם לכן. אם כך הוא הדבר, הדגיש המוקד, הרי שמדובר במעשה נקמה והתעמרות מצד הרשויות במטרה להרתיע מפני פעילות פוליטית לגיטימית. המוקד ציין כי בכל המקרים בטיפולו, החלטות המל"ל "היו נגועות בחוסר סבירות קיצוני, וניתן אף לומר שהתקבלו בחוסר סמכות, מאחר שנראה כי השלילה בוצעה בלא תשתית עובדתית מינימלית וללא כל בסיס בדין". התנהלות זו, נכתב, מקבלת משנה חומרה שכן מדובר בפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות לכבוד, לחיים ולבריאות, ובטובתם של ילדי אותן משפחות – וכן משום שעסקינן באוכלוסיה הילידית של ירושלים המזרחית.