בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אדם: שב"ס יתרגם ויפרסם בהדרגה חלק מפקודותיו בשפה הערבית. רק בעוד למעלה משנה וחצי יוחלט אם להמשיך בתרגום פקודות נוספות ונהלים כלשהם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
10.10.2021
בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אדם: שב"ס יתרגם ויפרסם בהדרגה חלק מפקודותיו בשפה הערבית. רק בעוד למעלה משנה וחצי יוחלט אם להמשיך בתרגום פקודות נוספות ונהלים כלשהם
בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אדם: שב"ס יתרגם ויפרסם בהדרגה חלק מפקודותיו בשפה הערבית. רק בעוד למעלה משנה וחצי יוחלט אם להמשיך בתרגום פקודות נוספות ונהלים כלשהם
ביום 24.3.2021 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם-ישראל, בדרישה ששב''ס יתרגם לשפה הערבית את כל פקודותיו ונהליו הנוגעים לזכויות וחובות של כלואים, וינגישם לאוכלוסיית העצורים והאסירים וכן לציבור הרחב, כשם שנעשה לגבי מסמכים אלו בשפה העברית. פקודות שב"ס ונהליו (למעלה מ-300) מפורסמים כיום רק בשפה העברית, על אף שהם חיוניים לצורך התנהלות יומיומית בבתי הכלא ובבתי המעצר בישראל – ולמרות שכ-60% מאוכלוסיית הכלואים בישראל הינם פלסטינים, רובם תושבי השטחים הכבושים.

ביום 19.8.2021 השיבה המדינה כי בעקבות החלטת השר לביטחון פנים הנכנס, עמר בר-לב, נקבע כי פקודות בתי הסוהר יתורגמו "באופן מדורג ובשלבים" לשפה הערבית. ראשית, במשך כ-18 חודשים, יתורגמו לערבית פקודות הנציבות "עליהן מבוססים לוחות החובות והזכויות התלויים כיום באגפים... ואשר מפרטים את כללי המותר והאסור בבתי הסוהר"; לאחר מכן יתורגמו פקודות נוספות בהתאם לתיעדוף שיקבע בהמשך; ובשלב שלישי "ייבחן האם יש מקום" לתרגם לערבית חלק מנהלי שב"ס. בהודעה מטעמם, טענו העותרים כי הם עומדים על עתירתם בשל עמימות המתווה שהוצע הן מבחינת היקפו והן מבחינת לוח זמנים.

ביום 7.10.2021 מחק בג"ץ את העתירה בקובעו, כי היא "הובילה הלכה למעשה לקידום משמעותי של הסעד שלשמו הוגשה" אך מיצתה עצמה במתכונתה הנוכחית. "בהינתן תרומתה של העתירה לקידום התוכנית מצדו של המשיב" הושתו על המדינה הוצאות העותרים בסך 7,500 ₪.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 24.3.2021 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם-ישראל, בדרישה ששב''ס יתרגם לשפה הערבית את כל פקודותיו ונהליו הנוגעים לזכויות וחובות של כלואים, וינגישם לאוכלוסיית העצורים והאסירים וכן לציבור הרחב, כשם שנעשה לגבי מסמכים אלו בשפה העברית. פקודות שב"ס ונהליו (למעלה מ-300) מפורסמים כיום רק בשפה העברית, על אף שהם חיוניים לצורך התנהלות יומיומית בבתי הכלא ובבתי המעצר בישראל – ולמרות שכ-60% מאוכלוסיית הכלואים בישראל הינם פלסטינים, רובם תושבי השטחים הכבושים.

ביום 19.8.2021 השיבה המדינה כי בעקבות החלטת השר לביטחון פנים הנכנס, עמר בר-לב, נקבע כי פקודות בתי הסוהר יתורגמו "באופן מדורג ובשלבים" לשפה הערבית. ראשית, במשך כ-18 חודשים, יתורגמו לערבית פקודות הנציבות "עליהן מבוססים לוחות החובות והזכויות התלויים כיום באגפים... ואשר מפרטים את כללי המותר והאסור בבתי הסוהר"; לאחר מכן יתורגמו פקודות נוספות בהתאם לתיעדוף שיקבע בהמשך; ובשלב שלישי "ייבחן האם יש מקום" לתרגם לערבית חלק מנהלי שב"ס. בהודעה מטעמם, טענו העותרים כי הם עומדים על עתירתם בשל עמימות המתווה שהוצע הן מבחינת היקפו והן מבחינת לוח זמנים.

ביום 7.10.2021 מחק בג"ץ את העתירה בקובעו, כי היא "הובילה הלכה למעשה לקידום משמעותי של הסעד שלשמו הוגשה" אך מיצתה עצמה במתכונתה הנוכחית. "בהינתן תרומתה של העתירה לקידום התוכנית מצדו של המשיב" הושתו על המדינה הוצאות העותרים בסך 7,500 ₪.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות