המוקד להגנת הפרט - הקפאה עמוקה: על פי נתוני הצבא, בשנים 2021-2019 קיבלה ישראל לידיה רק שש בקשות לאיחוד משפחות בגדה המערבית; זאת שעה שישנן בגדה אלפי משפחות בהן בני זוג זרים חיים שנים ללא כל מעמד חוקי
חזרה לעמוד הקודם
21.11.2021

הקפאה עמוקה: על פי נתוני הצבא, בשנים 2021-2019 קיבלה ישראל לידיה רק שש בקשות לאיחוד משפחות בגדה המערבית; זאת שעה שישנן בגדה אלפי משפחות בהן בני זוג זרים חיים שנים ללא כל מעמד חוקי

ישראל שולטת באופן מלא במרשם האוכלוסין הפלסטיני ומגבילה את יכולתם של זרים לקבל מעמד כלשהו בגדה המערבית. רשמית, במסגרת הסכמי אוסלו, הועברה האחריות לניהול מרשם האוכלוסין הפלסטיני לידי הרשות הפלסטינית ונישואין הוכרו כעילה לאיחוד משפחות. אך ישראל הותירה בידיה את הסמכות לאשר בקשות לאיחוד משפחות, ובשנת 2000 חדלה מלבחון בקשות שכאלו. זאת, למעט במסגרת שתי "מחוות דיפלומטיות" בודדות, האחת בשנת 2007, והאחרת לאחרונה, באוגוסט 2021. בהיעדר אפיק לאיחוד משפחות, אלפי בני זוג זרים נאלצים לחיות בגדה המערבית ללא כל מעמד חוקי, כשוהים בלתי חוקיים בביתם. במקרה הטוב, הם מקבלים אשרות קצרות מועד, אשר על פי רוב, לצורך חידושן יש לצאת קודם לכן מהגדה. במצב עניינים זה, שני בני הזוג וילדיהם נידונים לחיים של חוסר ודאות וחשש מתמיד מפני גירושו של בן הזוג הזר או מכך ששובו הביתה ימנע באופן שרירותי במהלך יציאתו לצורך חידוש ההיתר (ור' נייר עמדה של המוקד בנושא זה מאוגוסט 2021).

ואולם, ישראל מתנערת מאחריותה למצב זה. ישראל עומדת על כך שבקשות לקבלת מעמד בשטחים ,כלומר, בקשות לאיחוד משפחות, יועברו אליה באמצעות הרשות הפלסטינית ולא יוגשו ישירות. הרשות הפלסטינית טוענת כי ישראל מסרבת לקבל לידיה בקשות שכאלה ולכן הרשות כבר אינה מנסה להעבירן. בשנת 2018, עשה המוקד ניסיון לפרוץ את הקיפאון בתחום זה ולשים קץ לסבלן של המשפחות. ואולם עתירותיו – בהן דרש כי ישראל תאפשר לבני זוג זרים להסדיר את מעמדם בשטחים כדין במקרים בהם לפני שנים הוגשה לרשות הפלסטינית בקשה לאיחוד משפחות – נמחקו לאחר ששופטי בג"ץ קיבלו את עמדת המדינה בדבר שיהוי והיעדר הוכחה לכך שהבקשות הועברו לידי ישראל.

נתונים שהתקבלו מהצבא ביום 18.11.2021, מעידים שהמצב הפסול עומד בעינו (במנותק מהמחווה האחרונה). על פי מענה הצבא, בשנת 2019 התקבלו מהרשות הפלסטינית שש בקשות לאיחוד משפחות עבור זרים, ובשנים 2021-2020 לא התקבלה אף בקשה שכזו. עוד נמסר כי כלל הבקשות שהתקבלו על ידי ישראל, "ממתינות להשלמת פרטים" מהרשות. כן נמסרו נתונים לגבי מספר הבקשות לרישיון ביקור/חידוש רישיון ביקור בגדה שהתקבלו מהרשות עבור זרים בשנים אלו; מדובר בהיתרים הניתנים ככלל לבנות זוג ירדניות, שאינן יכולות להיכנס לישראל באמצעות היתרי תייר. על פי הנתונים (ומבלי שהובהר האם מדובר בבני/בנות זוג או אלמנים/אלמנות של פלסטינים): בשנת 2019 הוגשו 5,711 בקשות; בשנת 2020, 717 בקשות; ובשנת 2021 עד למועד המענה, 1,145 בקשות.