המוקד לצבא: אין למנוע מישראלים להיכנס לעזה רק בשל הופעת הכיתוב "מדינת פלסטין" על המסמכים התומכים בבקשתם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.02.2022
המוקד לצבא: אין למנוע מישראלים להיכנס לעזה רק בשל הופעת הכיתוב "מדינת פלסטין" על המסמכים התומכים בבקשתם
המוקד לצבא: אין למנוע מישראלים להיכנס לעזה רק בשל הופעת הכיתוב "מדינת פלסטין" על המסמכים התומכים בבקשתם

ביום 10.2.2022 פנה המוקד להגנת הפרט בתלונה לצבא לגבי סירובו החוזר ונשנה לבחון בקשות של ישראלים להיכנס לרצועה כאשר הן נתמכות במסמכים הנושאים את הכיתוב "מדינת פלסטין". המדובר בבקשות המוגשות למנהלת התיאום והקישור עזה (מת"ק עזה), בהתאם ל"נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה מישראל לרצועת עזה" ומכוח הקריטריונים המצומצמים הקבועים במסמך "סטטוס הרשאות" המתעדכן מעת לעת. במכתבו הלין המוקד על כך שבמספר מקרים מהעת האחרונה, בהם הגיש בקשות בשמם של ישראלים שביקשו להיכנס לרצועת עזה, השיב הצבא כי בקשות אלו לא ייבחנו – כלומר, בפועל  יידחו על הסף – בשל הכיתוב "מדינת פלסטין" שהופיע על מסמכים שצורפו אליהן. בדרך כלל מדובר במסמכים מבתי חולים שונים ברצועת עזה, כגון דוחות רפואיים במקרה של בקשות כניסה לצורך ביקור חולה מדרגת קירבה ראשונה, או הודעות פטירה במקרה של בקשות כניסה לצורך השתתפות בלוויה של בן משפחה מדרגת קירבה ראשונה. למרות שעל פי הנוהל יש לצרף בבקשות שכאלה תעודת פטירה בלבד – עליה מופיע לוגו הרשות הפלסטינית – לא פעם דורש הצבא לקבל בנוסף גם הודעת פטירה מבית החולים, ביודעו שיופיע עליה הכיתוב "מדינת פלסטין".

המוקד טען בתלונתו כי מניעת כניסה מטעם זה הינה בלתי סבירה ונעוצה בשיקול זר, שכן המת"ק מחוייב לבחון בקשות כניסה לעזה אך ורק על פי הקריטריונים שנקבעו, וכי עליו לבחון מסמכים מצורפים אך ורק כדי לקבוע האם מדובר בבקשה אמיתית ומוצדקת. המוקד ציין כי לא אחת מאשר הצבא בקשות הנתמכות במסמכים הנושאים כיתוב זה, וכי הדבר מחזק את המסקנה כי סירוב במקרים כאלה הינו שרירותי ובלתי סביר. זאת ועוד. המוקד הבהיר באחרית פנייתו, כי "אין כל מקום ששיקולים מדיניים, שקשורים לכאורה ליחסי החוץ של מדינת ישראל אך אינם רלוונטיים כלל ועיקר למדיניות שלה בנוגע לתנועה בין שטחה ושטח הרצועה, יבואו על חשבונם של אזרחיה ותושביה התמימים" – אשר ממילא זכותם לבקר את בני משפחתם תושבי עזה נשללת כמעט באופן מוחלט למעט במקרים הנדירים בהם הם עומדים בקריטריונים ההומניטאריים המצומצמים מאוד.

יצוין, כי המוקד נתקל כבר בעבר בתופעה הפסולה של סירוב הצבא לטפל בבקשה לביקור הומניטארי ברצועה אך ורק מן הטעם הפוליטי המתואר כאן (ר' מקרה משנת 2014).

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 10.2.2022 פנה המוקד להגנת הפרט בתלונה לצבא לגבי סירובו החוזר ונשנה לבחון בקשות של ישראלים להיכנס לרצועה כאשר הן נתמכות במסמכים הנושאים את הכיתוב "מדינת פלסטין". המדובר בבקשות המוגשות למנהלת התיאום והקישור עזה (מת"ק עזה), בהתאם ל"נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה מישראל לרצועת עזה" ומכוח הקריטריונים המצומצמים הקבועים במסמך "סטטוס הרשאות" המתעדכן מעת לעת. במכתבו הלין המוקד על כך שבמספר מקרים מהעת האחרונה, בהם הגיש בקשות בשמם של ישראלים שביקשו להיכנס לרצועת עזה, השיב הצבא כי בקשות אלו לא ייבחנו – כלומר, בפועל  יידחו על הסף – בשל הכיתוב "מדינת פלסטין" שהופיע על מסמכים שצורפו אליהן. בדרך כלל מדובר במסמכים מבתי חולים שונים ברצועת עזה, כגון דוחות רפואיים במקרה של בקשות כניסה לצורך ביקור חולה מדרגת קירבה ראשונה, או הודעות פטירה במקרה של בקשות כניסה לצורך השתתפות בלוויה של בן משפחה מדרגת קירבה ראשונה. למרות שעל פי הנוהל יש לצרף בבקשות שכאלה תעודת פטירה בלבד – עליה מופיע לוגו הרשות הפלסטינית – לא פעם דורש הצבא לקבל בנוסף גם הודעת פטירה מבית החולים, ביודעו שיופיע עליה הכיתוב "מדינת פלסטין".

המוקד טען בתלונתו כי מניעת כניסה מטעם זה הינה בלתי סבירה ונעוצה בשיקול זר, שכן המת"ק מחוייב לבחון בקשות כניסה לעזה אך ורק על פי הקריטריונים שנקבעו, וכי עליו לבחון מסמכים מצורפים אך ורק כדי לקבוע האם מדובר בבקשה אמיתית ומוצדקת. המוקד ציין כי לא אחת מאשר הצבא בקשות הנתמכות במסמכים הנושאים כיתוב זה, וכי הדבר מחזק את המסקנה כי סירוב במקרים כאלה הינו שרירותי ובלתי סביר. זאת ועוד. המוקד הבהיר באחרית פנייתו, כי "אין כל מקום ששיקולים מדיניים, שקשורים לכאורה ליחסי החוץ של מדינת ישראל אך אינם רלוונטיים כלל ועיקר למדיניות שלה בנוגע לתנועה בין שטחה ושטח הרצועה, יבואו על חשבונם של אזרחיה ותושביה התמימים" – אשר ממילא זכותם לבקר את בני משפחתם תושבי עזה נשללת כמעט באופן מוחלט למעט במקרים הנדירים בהם הם עומדים בקריטריונים ההומניטאריים המצומצמים מאוד.

יצוין, כי המוקד נתקל כבר בעבר בתופעה הפסולה של סירוב הצבא לטפל בבקשה לביקור הומניטארי ברצועה אך ורק מן הטעם הפוליטי המתואר כאן (ר' מקרה משנת 2014).

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות