במשך למעלה מיממה לא היה ידוע היכן מוחזק עצור פצוע: רק בעקבות עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד, איתר הצבא את הצעיר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.01.2022
במשך למעלה מיממה לא היה ידוע היכן מוחזק עצור פצוע: רק בעקבות עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד, איתר הצבא את הצעיר
במשך למעלה מיממה לא היה ידוע היכן מוחזק עצור פצוע: רק בעקבות עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד, איתר הצבא את הצעיר

הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. רישום העצור במקום מעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. חובת כוחות הביטחון למסור מידע בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו מעוגנת הן במשפט הצבאי החל בשטחים והן בפסיקות בית המשפט העליון. חרף חובה זו, ישראל לא מודיעה למשפחותיהם של עצורים פלסטינים אודות מעצרם ולא מאפשרת למשפחות לברר זאת ישירות. ואולם, כתוצאה מפעילות משפטית של המוקד, הקים הצבא את מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) שתפקידו לרכז את המידע אודות העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בהם – הצבא, שב"ס, שב"כ והמשטרה – ולספק מענה לפניות פרטניות של המוקד בשם משפחות עצורים.

במקרה דנן, וכפי שכבר קרה בעבר, מחדלו של הצבא ברישום המעצר ובמסירת הודעה בעניין, חייב את המוקד לפנות לבג"ץ בעתירה לצו הביאס קורפוס: בשעות הצהריים של יום 10.1.2022 נעצר סטודנט פלסטיני על ידי כוח מסתערבים בפתח אוניברסיטת ביר זית. במהלך המעצר, נפצע הסטודנט ברגלו, ובמצב זה הוא נלקח למעצר. המשפחה שמעה על כך מחבריו שנכחו במקום אך לא קיבלה אף הודעה רישמית, ולפיכך פנתה לסיועו של המוקד. המוקד פנה מיד למשל"ט כליאה וציין כי מדובר בפנייה בהולה בשל החשש שהעצור פצוע. ואולם, על אף התחייבות הצבא למתן מענה בתוך 24 שעות ממועד הגשת בקשת האיתור, רק לאחר למעלה מ-24 שעות ממועד הפנייה, מסר משל"ט כליאה כי העצור "לא אותר" – הא ותו לא.

עוד באותו יום, 11.1.2022, הגיש המוקד עתירה לצו הביאס קורפוס. בעקבות זאת, בשעות הערב, נמסר למוקד כי העותר מוחזק בכלא עופר, לאחר שרגלו גובסה בבית החולים "שערי צדק". לא נמסרה כל הבהרה לגבי אי איתורו של העצור עד לאותו זמן.

במסגרת בקשתו למחוק את העתירה ולפסוק הוצאות לטובתו, הדגיש המוקד כי במקרה שכזה, בו מדובר  במעצר יזום, ודאי שהיו לצבא פרטיו של האיש והיה בידו ליידע את המשפחה בדבר המעצר. המוקד ציין כי התרשלותו של הצבא ברישום מעצרו של האיש, לא רק פוגעת בעצור, בזכויותיו ובמשפחתו, אלא גם גורמת לבזבוז ניכר של זמן ומשאבים, לרבות של בית המשפט.

הדפסה הדפסה
שיתוף

הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. רישום העצור במקום מעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. חובת כוחות הביטחון למסור מידע בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו מעוגנת הן במשפט הצבאי החל בשטחים והן בפסיקות בית המשפט העליון. חרף חובה זו, ישראל לא מודיעה למשפחותיהם של עצורים פלסטינים אודות מעצרם ולא מאפשרת למשפחות לברר זאת ישירות. ואולם, כתוצאה מפעילות משפטית של המוקד, הקים הצבא את מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) שתפקידו לרכז את המידע אודות העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בהם – הצבא, שב"ס, שב"כ והמשטרה – ולספק מענה לפניות פרטניות של המוקד בשם משפחות עצורים.

במקרה דנן, וכפי שכבר קרה בעבר, מחדלו של הצבא ברישום המעצר ובמסירת הודעה בעניין, חייב את המוקד לפנות לבג"ץ בעתירה לצו הביאס קורפוס: בשעות הצהריים של יום 10.1.2022 נעצר סטודנט פלסטיני על ידי כוח מסתערבים בפתח אוניברסיטת ביר זית. במהלך המעצר, נפצע הסטודנט ברגלו, ובמצב זה הוא נלקח למעצר. המשפחה שמעה על כך מחבריו שנכחו במקום אך לא קיבלה אף הודעה רישמית, ולפיכך פנתה לסיועו של המוקד. המוקד פנה מיד למשל"ט כליאה וציין כי מדובר בפנייה בהולה בשל החשש שהעצור פצוע. ואולם, על אף התחייבות הצבא למתן מענה בתוך 24 שעות ממועד הגשת בקשת האיתור, רק לאחר למעלה מ-24 שעות ממועד הפנייה, מסר משל"ט כליאה כי העצור "לא אותר" – הא ותו לא.

עוד באותו יום, 11.1.2022, הגיש המוקד עתירה לצו הביאס קורפוס. בעקבות זאת, בשעות הערב, נמסר למוקד כי העותר מוחזק בכלא עופר, לאחר שרגלו גובסה בבית החולים "שערי צדק". לא נמסרה כל הבהרה לגבי אי איתורו של העצור עד לאותו זמן.

במסגרת בקשתו למחוק את העתירה ולפסוק הוצאות לטובתו, הדגיש המוקד כי במקרה שכזה, בו מדובר  במעצר יזום, ודאי שהיו לצבא פרטיו של האיש והיה בידו ליידע את המשפחה בדבר המעצר. המוקד ציין כי התרשלותו של הצבא ברישום מעצרו של האיש, לא רק פוגעת בעצור, בזכויותיו ובמשפחתו, אלא גם גורמת לבזבוז ניכר של זמן ומשאבים, לרבות של בית המשפט.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות