מניעת יציאתם לחו"ל של תושבי השטחים הכבושים: בכל רגע נתון ישנם למעלה מ-10,000 פלסטינים המתגוררים בגדה אשר ישראל מונעת מהם לצאת מארצם מסיבות ביטחוניות עלומות וללא הודעה או שימוע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
03.03.2022
מניעת יציאתם לחו"ל של תושבי השטחים הכבושים: בכל רגע נתון ישנם למעלה מ-10,000 פלסטינים המתגוררים בגדה אשר ישראל מונעת מהם לצאת מארצם מסיבות ביטחוניות עלומות וללא הודעה או שימוע
מניעת יציאתם לחו"ל של תושבי השטחים הכבושים: בכל רגע נתון ישנם למעלה מ-10,000 פלסטינים המתגוררים בגדה אשר ישראל מונעת מהם לצאת מארצם מסיבות ביטחוניות עלומות וללא הודעה או שימוע

מדי שנה מונעים כוחות הביטחון הישראליים את יציאתם לחו"ל של אלפי פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, בנימוק מעורפל של "סיבות ביטחוניות", ללא כל שימוע ומבלי ליידע אותם אודות המניעה. בשל כך, פלסטינים מגלים שהם מנועי יציאה רק בעת שהם מגיעים למעבר גשר אלנבי בדרכם לצאת לירדן, או באמצעות הליך לבירור מקדים. לאחר שמתגלה דבר המניעה, ניתן לבקש את הסרתה באמצעות הליך השגה שאמור להסתיים בתוך שמונה שבועות, אך במקרים רבים חורג מסד זמנים זה ולא פעם נדרשת הגשת עתירה לבית המשפט רק לשם קבלת מענה. 

המוקד להגנת הפרט מייצג מדי שנה עשרות פלסטינים שנאסר עליהם לצאת לחו"ל באמתלות ביטחוניות, בניסיון להביא להסרת המניעה ומתוך מטרה להגן על חופש התנועה של תושבי השטחים הכבושים. יציאתם של פלסטינים לחו"ל נמנעת לא אחת בשרירותיות, ועל כן פעמים רבות מניעות שהוזנו מוּסרות במהירות, לאחר שמוגשת בעניין עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים – תופעה שזכתה בעבר לביקורת קשה מצדו של בג"ץ, אשר עד לשנת 2018 הייתה נתונה בידיו הסמכות לדון בעתירות שכאלה.

ביום 2.5.2021 פנה המוקד לצבא בבקשה לפי עקרונות חופש המידע, לקבל "מידע הקשור, בין היתר, ליישומו של הנוהל" שנקבע במרץ 2017, וכותרתו "טיפול בבקשות לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאה לחו"ל ולהסרתה". ואולם בחלוף תשעה חודשים, וחרף תזכורות חוזרות ונשנות, לא התקבל כל מענה, ולפיכך נאלץ המוקד לעתור על כך לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ביום 6.2.2022. רק בעקבות העתירה ויומיים בטרם הדיון שנקבע בה, התקבלה תשובת הצבא, ובה נתונים המאששים את טענת המוקד בדבר הטלת מניעות יציאה בהיקף גדול ובאופן שרירותי.

במענה מיום 1.3.2022, נמסרו לראשונה נתונים לגבי "מספר התושבים אשר מוזנת בעניינם מניעת יציאה לחו"ל", וזאת לגבי יום מסוים בכל אחת מהשנים 2021-2017. מהנתונים עולה כי בכל עת, ישראל מונעת מלמעלה מ-10,000 פלסטינים לצאת את ארצם לחו"ל מטעמים ביטחוניים, ובשנים שקדמו למגפת הקורונה מדובר היה בלמעלה מ-13,000 איש בכל עת:

תאריך

מספר תושבים

1.1.2017

13,937

1.1.2018

13,800

1.1.2019

13,089

1.1.2020

12,473

1.1.2021

10,594

עוד נמסר מספרם של התושבים בעניינם הוסרה מניעת יציאה לחו"ל בכל אחת משנים אלו; כן נמסר לגבי השנים 2021-2019, מספרם של התושבים שהמניעה לגביהם הוסרה ללא השגה או עתירה מטעמם:

שנה

מספר התושבים שהמניעה בעניינם הוסרה

מתוכם, אלו שמניעתם הוסרה ללא השגה או עתירה

2017

2,254

אין מידע

2018

2,471

אין מידע

2019

1,834

1,482    

2020

2,775

2,528    

2021

348

205       

כן נמסר מספר הבקשות שקיבל הצבא להסרת מניעת יציאה לחו"ל בכל אחת מהשנים 2021-2019; כמה מהן אושרו; איזה אחוז מהן נענה בתוך סד הזמנים המחייב של שמונה שבועות, ומהו משך הטיפול הממוצע:

שנה

בקשות הסרה
שהוגשו לצבא

בקשות שאושרו (מניעה הוסרה)

% בקשות שנענו תוך 8 שבועות

זמן טיפול ממוצע

2019

838

352 (42%)

70%

48 יום

2020

509

247 (48%)

72%

53 יום

2021

339

143 (49%)

70%

53 יום

בסיום הדיון בעתירה, שהתקיים במועדו, הורה בית המשפט על מחיקתה, "הואיל והמידע נמסר לעותרת, אמנם באיחור רב, וחלקו אך במהלך ישיבה זו". כמו כן, פסק בית המשפט כי "היות שהעותרת נאלצה להגיש את העתירה לאחר חודשים רבים של אי מתן מענה על ידי המשיבים לבקשת המידע, ובפרט כאשר המשיבים לא טרחו להגיב לפניות החוזרות ונשנות של העותרת, יישלם משיב 1 לעותרת שכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ₪".

הדפסה הדפסה
שיתוף

מדי שנה מונעים כוחות הביטחון הישראליים את יציאתם לחו"ל של אלפי פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, בנימוק מעורפל של "סיבות ביטחוניות", ללא כל שימוע ומבלי ליידע אותם אודות המניעה. בשל כך, פלסטינים מגלים שהם מנועי יציאה רק בעת שהם מגיעים למעבר גשר אלנבי בדרכם לצאת לירדן, או באמצעות הליך לבירור מקדים. לאחר שמתגלה דבר המניעה, ניתן לבקש את הסרתה באמצעות הליך השגה שאמור להסתיים בתוך שמונה שבועות, אך במקרים רבים חורג מסד זמנים זה ולא פעם נדרשת הגשת עתירה לבית המשפט רק לשם קבלת מענה. 

המוקד להגנת הפרט מייצג מדי שנה עשרות פלסטינים שנאסר עליהם לצאת לחו"ל באמתלות ביטחוניות, בניסיון להביא להסרת המניעה ומתוך מטרה להגן על חופש התנועה של תושבי השטחים הכבושים. יציאתם של פלסטינים לחו"ל נמנעת לא אחת בשרירותיות, ועל כן פעמים רבות מניעות שהוזנו מוּסרות במהירות, לאחר שמוגשת בעניין עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים – תופעה שזכתה בעבר לביקורת קשה מצדו של בג"ץ, אשר עד לשנת 2018 הייתה נתונה בידיו הסמכות לדון בעתירות שכאלה.

ביום 2.5.2021 פנה המוקד לצבא בבקשה לפי עקרונות חופש המידע, לקבל "מידע הקשור, בין היתר, ליישומו של הנוהל" שנקבע במרץ 2017, וכותרתו "טיפול בבקשות לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאה לחו"ל ולהסרתה". ואולם בחלוף תשעה חודשים, וחרף תזכורות חוזרות ונשנות, לא התקבל כל מענה, ולפיכך נאלץ המוקד לעתור על כך לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ביום 6.2.2022. רק בעקבות העתירה ויומיים בטרם הדיון שנקבע בה, התקבלה תשובת הצבא, ובה נתונים המאששים את טענת המוקד בדבר הטלת מניעות יציאה בהיקף גדול ובאופן שרירותי.

במענה מיום 1.3.2022, נמסרו לראשונה נתונים לגבי "מספר התושבים אשר מוזנת בעניינם מניעת יציאה לחו"ל", וזאת לגבי יום מסוים בכל אחת מהשנים 2021-2017. מהנתונים עולה כי בכל עת, ישראל מונעת מלמעלה מ-10,000 פלסטינים לצאת את ארצם לחו"ל מטעמים ביטחוניים, ובשנים שקדמו למגפת הקורונה מדובר היה בלמעלה מ-13,000 איש בכל עת:

תאריך

מספר תושבים

1.1.2017

13,937

1.1.2018

13,800

1.1.2019

13,089

1.1.2020

12,473

1.1.2021

10,594

עוד נמסר מספרם של התושבים בעניינם הוסרה מניעת יציאה לחו"ל בכל אחת משנים אלו; כן נמסר לגבי השנים 2021-2019, מספרם של התושבים שהמניעה לגביהם הוסרה ללא השגה או עתירה מטעמם:

שנה

מספר התושבים שהמניעה בעניינם הוסרה

מתוכם, אלו שמניעתם הוסרה ללא השגה או עתירה

2017

2,254

אין מידע

2018

2,471

אין מידע

2019

1,834

1,482    

2020

2,775

2,528    

2021

348

205       

כן נמסר מספר הבקשות שקיבל הצבא להסרת מניעת יציאה לחו"ל בכל אחת מהשנים 2021-2019; כמה מהן אושרו; איזה אחוז מהן נענה בתוך סד הזמנים המחייב של שמונה שבועות, ומהו משך הטיפול הממוצע:

שנה

בקשות הסרה
שהוגשו לצבא

בקשות שאושרו (מניעה הוסרה)

% בקשות שנענו תוך 8 שבועות

זמן טיפול ממוצע

2019

838

352 (42%)

70%

48 יום

2020

509

247 (48%)

72%

53 יום

2021

339

143 (49%)

70%

53 יום

בסיום הדיון בעתירה, שהתקיים במועדו, הורה בית המשפט על מחיקתה, "הואיל והמידע נמסר לעותרת, אמנם באיחור רב, וחלקו אך במהלך ישיבה זו". כמו כן, פסק בית המשפט כי "היות שהעותרת נאלצה להגיש את העתירה לאחר חודשים רבים של אי מתן מענה על ידי המשיבים לבקשת המידע, ובפרט כאשר המשיבים לא טרחו להגיב לפניות החוזרות ונשנות של העותרת, יישלם משיב 1 לעותרת שכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ₪".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות