בית הדין לעררים אישר לראשונה לשלול "לצרכי הרתעה" היתרי שהייה ומעמד שניתנו לבני זוג וילדים המתגוררים עם משפחותיהם זה שנים בירושלים המזרחית: משרד הפנים הזדרז לשלוח מכתב לגירושם המיידי של שבעה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.09.2022
בית הדין לעררים אישר לראשונה לשלול "לצרכי הרתעה" היתרי שהייה ומעמד שניתנו לבני זוג וילדים המתגוררים עם משפחותיהם זה שנים בירושלים המזרחית: משרד הפנים הזדרז לשלוח מכתב לגירושם המיידי של שבעה
בית הדין לעררים אישר לראשונה לשלול "לצרכי הרתעה" היתרי שהייה ומעמד שניתנו לבני זוג וילדים המתגוררים עם משפחותיהם זה שנים בירושלים המזרחית: משרד הפנים הזדרז לשלוח מכתב לגירושם המיידי של שבעה

ביום 20.9.2022 דחה בית הדין לעררים את ערריו של המוקד נגד החלטת שר הפנים משלהי 2020 לשלול בצעד פסול של ענישה קולקטיבית היתרי שהייה ורישיונות ישיבה ארעית בישראל מבני זוגם וילדיהם של פלסטינים תושבי קבע בירושלים המזרחית – אשר ניתנו להם במסגרת הליכי איחוד משפחות ורישום ילדים. המדובר בבני משפחות החיים מזה שנים בירושלים המזרחית וכל פשעם הוא קירבתם המרוחקת – מדרגה שנייה ואף שלישית – למבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בשכונת ארמון הנציב שבעיר. בערריו טען המוקד כי החלטות השלילה הינן פסולות מכל וכל, משום שהן ניתנו משיקולים זרים, ללא כל הסמכה מפורשת, וגורמות לפגיעה קשה וישירה בזכויות היסוד של חפים מפשע לכבוד ולחיי משפחה וכן סותרות את עיקרון טובת הילד. פסק הדין אישר את שלילת היתרי השהייה משבעה פלסטינים – חמישה בני זוג ושני ילדים (מהם שישה מיוצגים על ידי המוקד ואדם נוסף על ידי CAC של אוניברסיטת אל קודס); וכן את שלילת מעמדם הארעי של בן זוג נוסף ושניים מילדי המשפחות, אשר מעמדם "ישונמך" ויינתנו להם היתרי שהייה. המדובר בסבב שלישי של עררים מטעם המוקד בעניין, לאחר שפעמיים קודם לכן בוטלו החלטות השר בעניין בשל פגמים בהליך קבלת ההחלטה, כפי שקבע בית הדין לעררים בסבבים הקודמים.

בהכרעתו הקודמת מאוגוסט 2020, הטעים בית הדין כי "בחוק הוראת השעה [חוק האזרחות והכניסה לישראל] לא נקבעה עילה [לשלילה] המבוססת על שיקול הרתעתי", וקבע כי פגיעה בזכויות יסוד אפשרית רק כאשר ישנה הסמכה חוקית ברורה, חד משמעית ומפורשת לכך. ואילו כעת קבע בית הדין כי גם בהעדר הסמכה מפורשת, "מציאות זו [של טרור] מחייבת לעצב וליצוק תוכן חדש בחקיקה...", דהיינו, מתן "פרשנות מרחיבה" ולפיה "שר הפנים מוסמך להפסיק הליך של איחוד משפחות ורישום ילדים משיקולי הרתעה" מתוקף סעיף 11(א)(2) לחוק הכניסה לישראל וכי חל בעניין זה הרציונל שנקבע בפסיקה בנוגע להריסת בתים "מטעמי הרתעה". בית הדין ציין כי "לא נעלם מעיני כי מדובר בתוצאה קשה עבור העוררים", אך קבע כי "הטרור יוצר מציאות חיים מסוכנת וקשה המובילה לתוצאה משפטית קשה".

בית הדין ציין כי לדעתו "על המשיבה לקיים מעת לעת מעקב ומחקר לגבי האמצעי של הפסקת הליך של איחוד משפחות ורישום ילדים למטרת הרתעה ותועלתו, ועל פי הממצאים לשוב ולבחון גם את עניינם של העוררים". ויצויין כי "מחקר" מתעדכן שכזה בנוגע ל"יעילות ההרתעה", מוצג פעם אחר פעם בפני בג"ץ, באופן חסוי ובמעמד צד אחד, בנוגע לאמצעי של הריסת בתים עונשית, ואף זכה לביקורת חריפה מצד שופטים מסוימים, על היותו בלתי מדעי ובלתי משכנע. 

עוד יצויין כי במסגרת ההליכים, אישר בית הדין את את בקשתם של ארגון "כולנו חיים" והורי אחת מההרוגים בפיגוע להצטרף להליך כ"ידידי בית המשפט" – על אף שנגיעתם לעניין חורגת מתכליתו של מוסד "ידיד בית המשפט" שנועד לסייע במתן ביטוי הולם להיבטים עקרוניים של הסוגיה שעל הפרק.

* מבלי לתת שהות לעוררים לממש את זכותם כדין להגיש ערעור על פסק דין זה, אצה שרת הפנים וביום 28.9.2022 שלחה לשישה המיוצגים על ידי המוקד הודעה על כך שעליהם "לצאת מישראל בתוך 7 ימים" – דהיינו להיקרע מעל משפחותיהם ומעל בתיהם וזאת עוד בטרם מוצו ההליכים בעניינם.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 20.9.2022 דחה בית הדין לעררים את ערריו של המוקד נגד החלטת שר הפנים משלהי 2020 לשלול בצעד פסול של ענישה קולקטיבית היתרי שהייה ורישיונות ישיבה ארעית בישראל מבני זוגם וילדיהם של פלסטינים תושבי קבע בירושלים המזרחית – אשר ניתנו להם במסגרת הליכי איחוד משפחות ורישום ילדים. המדובר בבני משפחות החיים מזה שנים בירושלים המזרחית וכל פשעם הוא קירבתם המרוחקת – מדרגה שנייה ואף שלישית – למבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בשכונת ארמון הנציב שבעיר. בערריו טען המוקד כי החלטות השלילה הינן פסולות מכל וכל, משום שהן ניתנו משיקולים זרים, ללא כל הסמכה מפורשת, וגורמות לפגיעה קשה וישירה בזכויות היסוד של חפים מפשע לכבוד ולחיי משפחה וכן סותרות את עיקרון טובת הילד. פסק הדין אישר את שלילת היתרי השהייה משבעה פלסטינים – חמישה בני זוג ושני ילדים (מהם שישה מיוצגים על ידי המוקד ואדם נוסף על ידי CAC של אוניברסיטת אל קודס); וכן את שלילת מעמדם הארעי של בן זוג נוסף ושניים מילדי המשפחות, אשר מעמדם "ישונמך" ויינתנו להם היתרי שהייה. המדובר בסבב שלישי של עררים מטעם המוקד בעניין, לאחר שפעמיים קודם לכן בוטלו החלטות השר בעניין בשל פגמים בהליך קבלת ההחלטה, כפי שקבע בית הדין לעררים בסבבים הקודמים.

בהכרעתו הקודמת מאוגוסט 2020, הטעים בית הדין כי "בחוק הוראת השעה [חוק האזרחות והכניסה לישראל] לא נקבעה עילה [לשלילה] המבוססת על שיקול הרתעתי", וקבע כי פגיעה בזכויות יסוד אפשרית רק כאשר ישנה הסמכה חוקית ברורה, חד משמעית ומפורשת לכך. ואילו כעת קבע בית הדין כי גם בהעדר הסמכה מפורשת, "מציאות זו [של טרור] מחייבת לעצב וליצוק תוכן חדש בחקיקה...", דהיינו, מתן "פרשנות מרחיבה" ולפיה "שר הפנים מוסמך להפסיק הליך של איחוד משפחות ורישום ילדים משיקולי הרתעה" מתוקף סעיף 11(א)(2) לחוק הכניסה לישראל וכי חל בעניין זה הרציונל שנקבע בפסיקה בנוגע להריסת בתים "מטעמי הרתעה". בית הדין ציין כי "לא נעלם מעיני כי מדובר בתוצאה קשה עבור העוררים", אך קבע כי "הטרור יוצר מציאות חיים מסוכנת וקשה המובילה לתוצאה משפטית קשה".

בית הדין ציין כי לדעתו "על המשיבה לקיים מעת לעת מעקב ומחקר לגבי האמצעי של הפסקת הליך של איחוד משפחות ורישום ילדים למטרת הרתעה ותועלתו, ועל פי הממצאים לשוב ולבחון גם את עניינם של העוררים". ויצויין כי "מחקר" מתעדכן שכזה בנוגע ל"יעילות ההרתעה", מוצג פעם אחר פעם בפני בג"ץ, באופן חסוי ובמעמד צד אחד, בנוגע לאמצעי של הריסת בתים עונשית, ואף זכה לביקורת חריפה מצד שופטים מסוימים, על היותו בלתי מדעי ובלתי משכנע. 

עוד יצויין כי במסגרת ההליכים, אישר בית הדין את את בקשתם של ארגון "כולנו חיים" והורי אחת מההרוגים בפיגוע להצטרף להליך כ"ידידי בית המשפט" – על אף שנגיעתם לעניין חורגת מתכליתו של מוסד "ידיד בית המשפט" שנועד לסייע במתן ביטוי הולם להיבטים עקרוניים של הסוגיה שעל הפרק.

* מבלי לתת שהות לעוררים לממש את זכותם כדין להגיש ערעור על פסק דין זה, אצה שרת הפנים וביום 28.9.2022 שלחה לשישה המיוצגים על ידי המוקד הודעה על כך שעליהם "לצאת מישראל בתוך 7 ימים" – דהיינו להיקרע מעל משפחותיהם ומעל בתיהם וזאת עוד בטרם מוצו ההליכים בעניינם.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות