המוקד לבג"ץ: יש לבטל את הנחיית השר לביטחון פנים להגבלה דרסטית של זמן המקלחות המוקצה לאסירים ביטחוניים; צמצום זמני המקלחות גורם לפגיעה קשה בכבוד האדם ובזכות לשלמות הגוף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.05.2023
המוקד לבג"ץ: יש לבטל את הנחיית השר לביטחון פנים להגבלה דרסטית של זמן המקלחות המוקצה לאסירים ביטחוניים; צמצום זמני המקלחות גורם לפגיעה קשה בכבוד האדם ובזכות לשלמות הגוף
המוקד לבג"ץ: יש לבטל את הנחיית השר לביטחון פנים להגבלה דרסטית של זמן המקלחות המוקצה לאסירים ביטחוניים; צמצום זמני המקלחות גורם לפגיעה קשה בכבוד האדם ובזכות לשלמות הגוף

ביום 24.5.2023 הגיש המוקד לבג"ץ עתירה דחופה בדרישה לבטל את הנחייתו של השר לביטחון פנים להגביל באופן קיצוני את גישתם למקלחות של אסירים המסווגים כביטחוניים, ויישומה במתקני שב"ס. המוקד הבהיר כי ההנחייה הפוגענית מיושמת לעת עתה ובאופן חלקי בכלא נפחא, בשני אגפים בהם מוחזקים כ-200 כלואים, בהם שלושת האסירים בשמם הוגשה העתירה.

עד למתן ההנחייה, פעל שב"ס על פי כלליו, לאפשר לכל כלוא גישה למקלחת במהלך כל היום. בראשית פברואר 2023, בעקבות הסלמה במצב הביטחוני הכללי, הנחה השר לביטחון פנים כי זמן המקלחת של כלואים ביטחוניים יוגבל ל-4 דקות לכל אסיר. שב"ס החל ביישום ההנחייה בכלא נפחא, באגפים בהם ישנה אפשרות טכנית להפסיק את זרימת המים במקלחות בלבד. המדובר דווקא באגפים שהוכנו לשם יישום פסק הדין בג"ץ 1892/14, לצורך הפחתת הצפיפות הקשה השוררת בבתי הכלא. יישום ההנחיה גרם לצפיפות קשה ביותר במקלחות האגפים שכן כלל האסירים המוחזקים בהם היו אמורים להספיק להתקלח בתוך שעה יומית אחת בה הוזרמו מים למקלחות. רק בעקבות הצהרת האסירים כי יכריזו על שביתת רעב, הסכים שב"ס להרחיב במידת מה את זמני אספקת המים, מבלי שהשיב את המצב לקדמותו, ומבלי שיתאפשר לכל אסיר החפץ בכך להתקלח פעם ביום.

בעתירה טען המוקד, כי צמצום זמן המקלחות מהווה ענישה קולקטיבית פסולה. המוקד טען כי הזכות לגישה הולמת למקלחת נקבעה כסטנדרט בינלאומי מינימלי אותו יש לספק לכלואים, וכי בפסיקה נקבע לא אחת כי ישנה חשיבות מרובה להקפיד על תנאי כליאה הולמים לכלואים, במנותק מהעבירות בגינן נכלאו, וכי גישה סדירה למקלחות הינה חיונית לשמירה על היגיינה נאותה ועל כבוד האדם. המוקד טען כי מדובר בפגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכויותיהם של האסירים לחופש דת ולפרטיות. כן טען המוקד כי המדובר באפלייה אסורה המכוונת לכ-4,500 אסירים, אלו המסווגים כביטחוניים, ואשר בפועל מיושמת כלפי כ-200 מתוכם. המוקד הוסיף כי מניעת הגישה למקלחות אף סותרת חזיתית את תקנות בתי הסוהר המעגנות את החשיבות שבשמירה על תנאי תברואה הולמים בכלא וניקיון אישי של הכלוא, לרבות מתן אפשרות נאותה למקלחת חמה מדי יום לכל אסיר. המוקד הבהיר כי הגברת הצפיפות באיזור המקלחות עשוי להביא לעלייה ניכרת בתחלואה בקרב האסירים, בייחוד של מחלות עור, וביתר שאת נוכח תנאי החום השוררים בכלא והעדרה של מערכת מיזוג באגפים. 

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 24.5.2023 הגיש המוקד לבג"ץ עתירה דחופה בדרישה לבטל את הנחייתו של השר לביטחון פנים להגביל באופן קיצוני את גישתם למקלחות של אסירים המסווגים כביטחוניים, ויישומה במתקני שב"ס. המוקד הבהיר כי ההנחייה הפוגענית מיושמת לעת עתה ובאופן חלקי בכלא נפחא, בשני אגפים בהם מוחזקים כ-200 כלואים, בהם שלושת האסירים בשמם הוגשה העתירה.

עד למתן ההנחייה, פעל שב"ס על פי כלליו, לאפשר לכל כלוא גישה למקלחת במהלך כל היום. בראשית פברואר 2023, בעקבות הסלמה במצב הביטחוני הכללי, הנחה השר לביטחון פנים כי זמן המקלחת של כלואים ביטחוניים יוגבל ל-4 דקות לכל אסיר. שב"ס החל ביישום ההנחייה בכלא נפחא, באגפים בהם ישנה אפשרות טכנית להפסיק את זרימת המים במקלחות בלבד. המדובר דווקא באגפים שהוכנו לשם יישום פסק הדין בג"ץ 1892/14, לצורך הפחתת הצפיפות הקשה השוררת בבתי הכלא. יישום ההנחיה גרם לצפיפות קשה ביותר במקלחות האגפים שכן כלל האסירים המוחזקים בהם היו אמורים להספיק להתקלח בתוך שעה יומית אחת בה הוזרמו מים למקלחות. רק בעקבות הצהרת האסירים כי יכריזו על שביתת רעב, הסכים שב"ס להרחיב במידת מה את זמני אספקת המים, מבלי שהשיב את המצב לקדמותו, ומבלי שיתאפשר לכל אסיר החפץ בכך להתקלח פעם ביום.

בעתירה טען המוקד, כי צמצום זמן המקלחות מהווה ענישה קולקטיבית פסולה. המוקד טען כי הזכות לגישה הולמת למקלחת נקבעה כסטנדרט בינלאומי מינימלי אותו יש לספק לכלואים, וכי בפסיקה נקבע לא אחת כי ישנה חשיבות מרובה להקפיד על תנאי כליאה הולמים לכלואים, במנותק מהעבירות בגינן נכלאו, וכי גישה סדירה למקלחות הינה חיונית לשמירה על היגיינה נאותה ועל כבוד האדם. המוקד טען כי מדובר בפגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכויותיהם של האסירים לחופש דת ולפרטיות. כן טען המוקד כי המדובר באפלייה אסורה המכוונת לכ-4,500 אסירים, אלו המסווגים כביטחוניים, ואשר בפועל מיושמת כלפי כ-200 מתוכם. המוקד הוסיף כי מניעת הגישה למקלחות אף סותרת חזיתית את תקנות בתי הסוהר המעגנות את החשיבות שבשמירה על תנאי תברואה הולמים בכלא וניקיון אישי של הכלוא, לרבות מתן אפשרות נאותה למקלחת חמה מדי יום לכל אסיר. המוקד הבהיר כי הגברת הצפיפות באיזור המקלחות עשוי להביא לעלייה ניכרת בתחלואה בקרב האסירים, בייחוד של מחלות עור, וביתר שאת נוכח תנאי החום השוררים בכלא והעדרה של מערכת מיזוג באגפים. 

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות