המוקד להגנת הפרט
התורמים למוקד
המוקד להגנת הפרט מבקש להודות לתורמים הבאים על תמיכתם בפעילותו ב-2018:

British Embassy, Tel Aviv 

Catholic Central Agency for Development Aid (KZE)

Catholic Relief Services (CRS)

Norwegian Refugee Council (NRC)

Oxfam Novib, Netherlands

Pro Victimis, Switzerland

Sigrid Rausing Trust, United Kingdom

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

The Commission of the European Communities, Belgium 

Trocaire, Ireland

United Nations Children's Fund (UNICEF)

United Nations Development Programme (UNDP), Jerusalem

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA), Jerusalem

 

ולאנשים הרבים שהביעו את תמיכתם בהתנדבות ובתרומה.