עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 12.06.2008
עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע
עתירת המוקד להגנת הפרט, במסגרת חוק חופש המידע, לחייב את משרד הפנים למסור מידע בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. המוקד מבקש, בין השאר, לקבל נתונים על מספר שלילות התושבות בירושלים בשנים 2006 ו-2007 ועל סיבות השלילה; לדעת מהיכן נודע למשרד הפנים דבר התאזרחותו של תושב ישראל במדינה אחרת; ולדעת האם המשרד מודיע לאדם הרלוונטי על כוונתו לשלול את תושבותו ומאפשר לו לערער על ההחלטה. המוקד מדגיש כי הציבור זכאי לקבל מידע זה, וכי עד להגשת עתירה זו עברו למעלה מארבעה חודשים בלי תגובה של משרד הפנים על בקשת המוקד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט, במסגרת חוק חופש המידע, לחייב את משרד הפנים למסור מידע בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. המוקד מבקש, בין השאר, לקבל נתונים על מספר שלילות התושבות בירושלים בשנים 2006 ו-2007 ועל סיבות השלילה; לדעת מהיכן נודע למשרד הפנים דבר התאזרחותו של תושב ישראל במדינה אחרת; ולדעת האם המשרד מודיע לאדם הרלוונטי על כוונתו לשלול את תושבותו ומאפשר לו לערער על ההחלטה. המוקד מדגיש כי הציבור זכאי לקבל מידע זה, וכי עד להגשת עתירה זו עברו למעלה מארבעה חודשים בלי תגובה של משרד הפנים על בקשת המוקד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות