המוקד להגנת הפרט - עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע
חזרה לעמוד הקודם
12.06.2008|כתבי בי דין|עתירה מנהלית

עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע

עתירת המוקד להגנת הפרט, במסגרת חוק חופש המידע, לחייב את משרד הפנים למסור מידע בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. המוקד מבקש, בין השאר, לקבל נתונים על מספר שלילות התושבות בירושלים בשנים 2006 ו-2007 ועל סיבות השלילה; לדעת מהיכן נודע למשרד הפנים דבר התאזרחותו של תושב ישראל במדינה אחרת; ולדעת האם המשרד מודיע לאדם הרלוונטי על כוונתו לשלול את תושבותו ומאפשר לו לערער על ההחלטה. המוקד מדגיש כי הציבור זכאי לקבל מידע זה, וכי עד להגשת עתירה זו עברו למעלה מארבעה חודשים בלי תגובה של משרד הפנים על בקשת המוקד.