עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תגובת פרקליטות מחוז ירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תגובת פרקליטות מחוז ירושלים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 13.04.2010
עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תגובת פרקליטות מחוז ירושלים
תשובת פרקליטות מחוז ירושלים לעתירת המוקד להגנת הפרט, במסגרת חוק חופש המידע, להורות למשרד הפנים למסור מידע בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. התשובה מסכמת את הנתונים בנוגע להפקעת תושבות על ידי לשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית במהלך שנת 2007.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת פרקליטות מחוז ירושלים לעתירת המוקד להגנת הפרט, במסגרת חוק חופש המידע, להורות למשרד הפנים למסור מידע בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. התשובה מסכמת את הנתונים בנוגע להפקעת תושבות על ידי לשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית במהלך שנת 2007.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות