עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' בקשת הבהרות לתשובת הממונה על חופש המידע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' בקשת הבהרות לתשובת הממונה על חופש המידע
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 13.11.2008
עת"ם 8476/08 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' בקשת הבהרות לתשובת הממונה על חופש המידע
תגובת המוקד להגנת הפרט על תשובת הממונה על חופש המידע במשרד הפנים, בהמשך לעתירה בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. המוקד מבקש הבהרות, בין השאר בעניין הבדלים בין הנתונים שנמסרו במכתב ובין אלה שנמסרו לארגון בצלם, גם כן מטעם הממונה על חופש המידע. בנוסף מציין המוקד כי בדיקה טלפונית הראתה שניתן לקבל את הסיבה לשלילת התושבות בלחיצת מקש מחשב, ולא דרושים לכך משאבים יוצאי דופן. המוקד מבקש לדעת את היקף המשאבים הנדרשים לקבלת המידע החסר ממשרד הפנים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המוקד להגנת הפרט על תשובת הממונה על חופש המידע במשרד הפנים, בהמשך לעתירה בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. המוקד מבקש הבהרות, בין השאר בעניין הבדלים בין הנתונים שנמסרו במכתב ובין אלה שנמסרו לארגון בצלם, גם כן מטעם הממונה על חופש המידע. בנוסף מציין המוקד כי בדיקה טלפונית הראתה שניתן לקבל את הסיבה לשלילת התושבות בלחיצת מקש מחשב, ולא דרושים לכך משאבים יוצאי דופן. המוקד מבקש לדעת את היקף המשאבים הנדרשים לקבלת המידע החסר ממשרד הפנים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות