המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בגין סירוב הצבא לטפל בבקשת נער פלסטיני להיכנס לגדה, כדי להירשם במרשם התושבים הפלסטיני: החרם הפוליטי על חמא"ס משמש תואנה לצבא שלא לקבל לטיפולו בקשות שמועברות, על פי החוק, מהרשויות המינהליות הפלסטיניות. הדבר מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי, האוסר על המפקד הצבאי להפעיל או להימנע מלהפעיל את סמכויותיו על פי שיקולים פוליטיים
חזרה לעמוד הקודם
15.06.2006

המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בגין סירוב הצבא לטפל בבקשת נער פלסטיני להיכנס לגדה, כדי להירשם במרשם התושבים הפלסטיני: החרם הפוליטי על חמא"ס משמש תואנה לצבא שלא לקבל לטיפולו בקשות שמועברות, על פי החוק, מהרשויות המינהליות הפלסטיניות. הדבר מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי, האוסר על המפקד הצבאי להפעיל או להימנע מלהפעיל את סמכויותיו על פי שיקולים פוליטיים

ביום 15.6.2006 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בגין הימנעות הצבא מלטפל בבקשת נער פלסטיני להיכנס לגדה מירדן, על מנת להירשם במרשם התושבים הפלסטיני.

על פי הסכם הביניים בין ישראל לאש"ף, רישום ילדיהם של תושבי השטחים עד גיל 16 מצוי בסמכות הרשות הפלסטינית. הרישום הותנה על ידי ישראל בנוכחות הילד בשטחים בעת הרישום, וזאת למרות שתנאי כזה אינו מופיע בהסכמים. באוקטובר 2000 הקפיאה ישראל את הטיפול בהוצאת רישיונות ביקור בגדה, ורק לאחרונה, בלחץ עתירות של המוקד לבג"ץ, החלה לאפשר הוצאת רישיונות ביקור לילדי תושבים עד גיל 16, שצריכים להיכנס לאזור לצורך רישומם במרשם האוכלוסין. העתירה הוגשה לאחר ששוב הוקפא הטיפול בעניין זה, הפעם עקב החרם הפוליטי על חמאס, שאחד מביטוייו הוא הימנעות רשויות הצבא מלטפל בבקשות לרישיונות ביקור המועברות ממשרדי התיאום והקישור הפלסטיניים.

יצוין, כי על פי הדין החל בשטחים, ילדים אשר אחד מהוריהם הוא פלסטיני, זכאים להירשם במרשם האוכלוסין עד הגיעם לגיל 16. הצבא אינו מאפשר ככלל לילדים מעל גיל 16 לקבל מעמד כלשהו בגדה המערבית, ולפיכך אם לא יירשם העותר ייגרם לו ולבני משפחתו נזק בלתי הפיך. בשל כך הגיש המוקד, במסגרת העתירה, גם בקשה דחופה להחלטת ביניים.

המוקד קובע בעתירתו כי החלטת הממשלה בדבר החרמת הרשות הפלסטינית אינה יכולה לחול על סמכויות שמפעיל אלוף פיקוד המרכז בכובעו כמפקד הצבאי בגדה המערבית. זוהי הפרשנות האפשרית היחידה להחלטת הממשלה, המתיישבת עם התכלית של כיבוד החוק הבינלאומי.

הצבא מנסה לאכול את העוגה ולהשאירה שלמה. מחד, הוא אינו מוכן שהרשות תטפל בהנפקת רישיונות הביקור בעצמה, ומאידך, הוא אינו מאפשר הגשת בקשות באופן ישיר אליו. הצבא הציע  "פתרון" לעניין זה, לפיו תועבר הבקשה לקבלת רישיון ביקור על ידי "פקיד זוטר שאינו מזוהה חמא"ס". העתירה קובעת כי מדובר ב"פתרון" ציני, לא מעשי ובלתי חוקי.


לצפייה בעתירה
 

לצפייה בבקשה הדחופה להחלטת ביניים


נושאים קשורים