בג"ץ 5014/06 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5014/06 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 15.06.2006
בג"ץ 5014/06 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד בגין הימנעות המשיב מלטפל בבקשת נער פלסטיני להיכנס מירדן לגדה כדי להירשם במרשם התושבים הפלסטיני. על פי הסכם הביניים בין ישראל לאש"ף, רישום ילדיהם של תושבי השטחים עד גיל 16 הוא בסמכות הרשות הפלסטינית. ישראל התנתה את הרישום בנוכחות הילד בשטחים, למרות שתנאי כזה אינו מופיע בהסכמים. ואולם, באוקטובר 2000 הקפיאה ישראל את הפקת רישיונות הביקור, ורק לאחרונה, בלחץ עתירות לבג"ץ, החלה להוציא רישיונות ביקור לילדי תושבים עד גיל 16 הצריכים להיכנס לאזור לצורך רישומם במרשם האוכלוסין. העתירה הוגשה לאחר שהטיפול בעניין זה הוקפא שוב, הפעם עקב החרם הפוליטי על חמא"ס, שאחד מביטוייו הוא הימנעות המשיב מלטפל בבקשות לרישיונות ביקור ממשרדי התיאום והקישור הפלסטיניים. בעקבות העתירה אושרה כניסת העותר לגדה, הוא נרשם שם במרשם האוכלוסין, והונפקה לו תעודת זהות פלסטינית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד בגין הימנעות המשיב מלטפל בבקשת נער פלסטיני להיכנס מירדן לגדה כדי להירשם במרשם התושבים הפלסטיני. על פי הסכם הביניים בין ישראל לאש"ף, רישום ילדיהם של תושבי השטחים עד גיל 16 הוא בסמכות הרשות הפלסטינית. ישראל התנתה את הרישום בנוכחות הילד בשטחים, למרות שתנאי כזה אינו מופיע בהסכמים. ואולם, באוקטובר 2000 הקפיאה ישראל את הפקת רישיונות הביקור, ורק לאחרונה, בלחץ עתירות לבג"ץ, החלה להוציא רישיונות ביקור לילדי תושבים עד גיל 16 הצריכים להיכנס לאזור לצורך רישומם במרשם האוכלוסין. העתירה הוגשה לאחר שהטיפול בעניין זה הוקפא שוב, הפעם עקב החרם הפוליטי על חמא"ס, שאחד מביטוייו הוא הימנעות המשיב מלטפל בבקשות לרישיונות ביקור ממשרדי התיאום והקישור הפלסטיניים. בעקבות העתירה אושרה כניסת העותר לגדה, הוא נרשם שם במרשם האוכלוסין, והונפקה לו תעודת זהות פלסטינית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות