בג"ץ 5014/06 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה דחופה להחלטת ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5014/06 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה דחופה להחלטת ביניים
כתבי בי דין | בקשה | 15.06.2006
בג"ץ 5014/06 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה דחופה להחלטת ביניים
בקשה שהוגשה במסגרת עתירת המוקד בגין הימנעות המשיב מלטפל בבקשת נער פלסטיני להיכנס מירדן לגדה כדי להירשם במרשם התושבים הפלסטיני. בית המשפט מתבקש להורות בהחלטת ביניים כי אם תתקבל העתירה, או שהמשיב ייעתר לבקשה, העובדה שימלאו לנער שש-עשרה שנים לא תעמוד לו לרועץ והוא יוכל להיכנס לגדה ולהירשם במרשם האוכלוסין. על פי הדין בשטחים, ילדים שאחד מהוריהם פלסטיני זכאים להירשם במרשם האוכלוסין עד הגיעם לגיל 16. המשיב אינו מאפשר, ככלל, לבני 16 ומעלה לקבל מעמד כלשהו בגדה, ואם העותר לא יירשם בעוד מועד ייגרם לו ולבני משפחתו נזק בלתי הפיך.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה שהוגשה במסגרת עתירת המוקד בגין הימנעות המשיב מלטפל בבקשת נער פלסטיני להיכנס מירדן לגדה כדי להירשם במרשם התושבים הפלסטיני. בית המשפט מתבקש להורות בהחלטת ביניים כי אם תתקבל העתירה, או שהמשיב ייעתר לבקשה, העובדה שימלאו לנער שש-עשרה שנים לא תעמוד לו לרועץ והוא יוכל להיכנס לגדה ולהירשם במרשם האוכלוסין. על פי הדין בשטחים, ילדים שאחד מהוריהם פלסטיני זכאים להירשם במרשם האוכלוסין עד הגיעם לגיל 16. המשיב אינו מאפשר, ככלל, לבני 16 ומעלה לקבל מעמד כלשהו בגדה, ואם העותר לא יירשם בעוד מועד ייגרם לו ולבני משפחתו נזק בלתי הפיך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות