עת"ם (י-ם) 402/03 - ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים להודעה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 402/03 - ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים להודעה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 26.06.2003
עת"ם (י-ם) 402/03 - ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים להודעה מטעם המשיבים
העותרים טוענים כי הפתרון שהציעו המשיבים, שלפיו בנו בן השלוש-עשרה של העותר ימתין חמש שנים ורבע עד שיזכה במעמד קבע, חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות. הוא מבטא סטייה ממדיניות המשיבים בשנים 2001-1996, שלפיה משאושרה בקשתו של תושב להעניק מעמד לילדו שנולד בחו"ל הילד נרשם במרשם האוכלוסין במעמד קבוע. לסטייה זו לא ניתן הסבר. גם לא ברור אם ההליך המוצע יחול על כל ילד של תושב שנולד בחו"ל, או שמדובר בפתרון פרטני לעותר, בעקבות הגשת העתירה. העותרים דורשים, על כן, שהנוהל יפורסם באופן מסודר, בהתאם לעקרונות המשפט המינהלי ולאמות מידה של סבירות והגינות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותרים טוענים כי הפתרון שהציעו המשיבים, שלפיו בנו בן השלוש-עשרה של העותר ימתין חמש שנים ורבע עד שיזכה במעמד קבע, חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות. הוא מבטא סטייה ממדיניות המשיבים בשנים 2001-1996, שלפיה משאושרה בקשתו של תושב להעניק מעמד לילדו שנולד בחו"ל הילד נרשם במרשם האוכלוסין במעמד קבוע. לסטייה זו לא ניתן הסבר. גם לא ברור אם ההליך המוצע יחול על כל ילד של תושב שנולד בחו"ל, או שמדובר בפתרון פרטני לעותר, בעקבות הגשת העתירה. העותרים דורשים, על כן, שהנוהל יפורסם באופן מסודר, בהתאם לעקרונות המשפט המינהלי ולאמות מידה של סבירות והגינות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות